اخبار روز

نزول بهره‌وری در دو سال اخیر نسبت بدتر شده است

بهره‌وری نیروی کار ایران ‌2درصد است