ایران با کدام کشورها تجارت دارد؟ چه محصولاتی می فروشد و کدام اقلام را می خرد؟

آلمان چهارمین مبدا کالاهای وارداتی کشور

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، از مجموع 25،7 میلیون تن تجارت خارجی دو ماهه ابتدایی سال جاری 21 میلیون تن به ارزش 7،513 میلیون دلار به صادرات کالاهای غیرنفتی به استثنای نفت خام، نفت کوره، نفت سفید و تجارت چمدانی اختصاص داشت و 4،7 میلیون تن به ارزش 7،9 میلیون دلار مربوط به واردات بود.

در مقایسه با دو ماهه اول سال گذشته، میزان صادرات از لحاظ وزنی 12،2 درصد افزایش یافت اما از لحاظ ارزش با افت 13،7 درصدی مواجه بود. در بخش واردات اما هم از لحاظ وزنی و هم ارزشی به ترتیب کاهش 8،7 درصد و 4،8 درصدی داشتیم.

عمده ترین اقلام صادراتی

پنج قلم اول کالای صادراتی شامل پروپان مایع شده، گاز طبیعی مایع شده، بوتان مایع شده، متانول و قیر نفت بود که عمدتا به کشورهای چین، عراق، ترکیه، امارات متحده عربی و هند صادر شد. این 5 قلم کالا بیش از 30 درصد از کل صادرات دو ماهه ابتدایی امسال را در بر گرفت.

ارزش کل پروپان مایع شده صادراتی 592 میلیون دلار، گاز طبیعی مایع شده 538 میلیون دلار، بوتان مایع شده 411 میلیون دلار، متانول 374 میلیون دلار و قیر نفت 350 میلیون دلار بود.

اصلی ترین اقلام وارداتی

محصولات ذرت دامی، گوشی تلفن همراه هوشمند، دانه سویا تراریخته، قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری به استثنای لاستیک و برنج سفید کامل سفید شده 5 قلم اول کالاهای وارداتی را طی ماه های فروردین و اردیبهشت سال جاری تشکیل دادند که عمدتا از کشورهای چین، امارات متحده عربی، ترکیه، آلمان و فدراسیون روسیه وارد شدند. این 5 قلم کالا 15 درصد از ارزش کل واردات در 2 ماهه اول امسال را به خود اختصاص دادند.

ارزش واردات ذرت دامی 536 میلیون دلار، گوشی تلفن همراه هوشمند 247 میلیون دلار، دانه سویا تراریخته 227 میلیون دلار، قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری به استثنای لاستیک 209 میلیون دلار و برنج سفید کامل سفید شده 206 میلیون دلار بود.

اصلی ترین مقاصد صادراتی

پنج کشور اول مقصد کالاهای صادراتی چین با 2 میلیارد و 418 میلیون دلار، عراق با 1 میلیارد و 228 میلیون دلار، ترکیه با 835 میلیون دلار، امارات متحده عربی 749 میلیون دلار و هند با 331 میلیون دلار بودند.

عمده ترین مبداهای وارداتی

کشورهای چین با 2 میلیارد و 396 میلیون دلار، امارات متحده عربی با 2 میلیارد و 313 میلیون دلار، ترکیه با 903 میلیون دلار، آلمان با 288 میلیون دلار و فدراسیون روسیه با 269 میلیون دلار 5 کشور اول مبدا کالاهای وارداتی هستند.

اقتصاد کلانتجارت خارجی ایرانصادراتواردات
نظرات (0)
افزودن نظر