جهش ۴۵ درصدی جمع درآمدهای عملیاتی بانک صادرات ایران

در سال 1401 به ثبت رسید

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، بانک صادرات ایران در حالی پرونده عملکرد سال 1401 خود را بست که سود خالصی آن با افزایش 29 درصدی نسبت به مقطع مشابه سال قبل به 447 میلیارد تومان بالغ گردید.

با احتساب سرمایه 17.535 میلیارد تومانی، سود محقق شده به ازای هر سهم نیز 25 ریال می باشد. به این ترتیب سود انباشته بانک با شناسایی این سود از رقم 3200 میلیارد تومان گذر کرد و افزایش 12 درصدی را نسبت به پایان سال 1400 به ثبت رساند.

خالص درآمد تسهیلات و سپرده گذاری در بازه مورد گزارش با رشد 56 درصدی به رقم 13.5 هزار میلیارد تومان بالغ گردید.خالص درآمد کارمزد نیز با افزایش 48 درصدی همراه شد و در نهایت شاهد جهش 45 درصدی جمع درآمدهای عملیاتی در بانک صادرات بودیم.

از جمله تغییرات پارامترهای هزینه ای بانک در سال 1401 می توان به افزایش52 درصدی هزینه های عمومی و اداری، 14 درصدی هزینه مطالبات مشکوک الوصول و 35 درصدی هزینه مالی اشاره داشت.

مانده تسهیلات این بانک در پایان اسفند ماه با رشد 28 درصدی نسبت به اسفند 1400 به رقم 418 هزار میلیارد تومان بالغ گردید. حقوق صاحبان سپرده‌های سرمایه‌گذاری نیز در تاریخ یاد شده حدود 292 هزار میلیارد تومان گزارش شده است.

بانک صادراتدرآمدهای عملیاتی بانک صادراتسودخالص بانک صادرات
نظرات (0)
افزودن نظر