افت سهم کارتخوان فروشگاهی از مبلغ تراکنش ها در فروردین ماه

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، در فروردین ماه سال جاری 84،3 درصد از کل ارزش تراکنش های شاپرکی را کارتخوان های فروشگاهی تشکیل دادند.

در حالی که سهم این ابزار از مبلغ تراکنش های اسفند 1401 بیش از 85،3 درصد و در فروردین ماه سال 1401 بالغ بر 86،6 درصد بود.

ابزار پذیرش اینترنتی که در فروردین ماه سال گذشته 13،14 درصد از کل مبلغ تراکنش ها را در بر گرفته بود در فروردین امسال به 15،45 درصد افزایش یافت.

سهم این ابزار از مبلغ تراکنش های اسفند ماه 14،48 درصد بود.

ابزار پذیرش موبایلی که در فروردین سال قبل 0،23 درصد از کل مبلغ تراکنش ها را شامل شده بود در اسفند ماه به 0،13 درصد افت کرد اما در فروردین امسال با رشد نسبی همراه شد و به سهم 0،19 درصدی رسید.

ابزار پذیرش اینترنتیابزار پذیرش موبایلیکارتخوان فروشگاهی
نظرات (0)
افزودن نظر