کاهش ۱۸ درصدی تعداد و رشد منفی ۲۰ درصدی ارزش تراکنش خودپردازها

عملکرد بانکداری الکترونیک طی 10 سال گذشته/بخش اول

آمارهای بانک مرکزی از کارت ها و خودپردازها نشان می دهد که در طی 10 سال گذشته گرچه تعداد خودپردازها روند افزایش تقریباً ثابتی را نشان می دهد، تعداد و ارزش تراکنش های خودپردازی از این روند پیروی نمی کنند. تعداد و ارزش این تراکنش ها تنها تا سال 1395 رشد مثبت داشته است. تعداد تراکنش های ماهانه از 146 میلیون در اسفند 88 به 545 میلیون تراکنش در اسفند 95 افزایش یافته است و در شهریور 98 این تعداد به 446 میلیون کاهش یافته که نشان دهنده کاهش قابل توجه 18 درصدی در تعداد تراکنش ها است. ارزش تراکنش ها نیز پس از افزایش از حدود 75 هزار میلیارد ریال در اسفند 88 به یک بیلیارد و 728 هزار میلیارد ریال در اسفند 95 روند کاهشی خود را آغاز کرده و با رشد منفی 20 درصدی به حدود یک بیلیارد و 380 هزار میلیارد ریال کاهش یافت.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک ، کارتها و خودپرداز ها از جمله کلیدی ترین ابزارهای الکترونیکی سخت افزاری بانکی محسوب می شوند که در طی سال های گذشته ابزار اصلی تراکنش های کشور محسوب شده اند. با ان حال، با توسعه پرداخت و تجارت الکترونیک در کشور، مردم به سمت استفاده از پایا نه های الکترونیکی و نرم افزاری روی آورده اند و عملکرد خودپرداز ها به طور محسوسی کاهش یافته است. در حال حاضر بسیاری از عملکردهای خودپرداز ها به جز برداشت وجه نقد توسط سایر ابزارها و پایا نه ها انجام می شود، مضاف بر اینکه پرداخت الکترونیک منجر به کاهش استفاده از پول نقد و در نتیجه کاهش ارزش و تعداد تراکنش های خودپرداز ی شده است.

وضعیت کارت و خودپرداز در کشور

آمارهای بانک مرکزی از کارت ها و خودپرداز ها نشان می دهد که در طی 10 سال گذشته تعداد کارتهای صادره بانکی از حدود 87 میلیون قطعه در سال 88 به حدود 430 میلیون قطعه در سال 95 رسیده است و با از چرخه خارج کردن کارت های غیر فعال توسط برخی از بانک ها همچون بانک صادرات ، در نهایت در شش ماهه نخست سال 98 کارت های صادره بانکی به حدود 350 میلیون قطعه رسیده است.

این در صورتی است که تعداد خودپرداز های بانکی با روندی ثابت رو به افزایش بوده و از حدود 17 هزار دستگاه در سال 88 به نزدیک 60 هزار دستگاه در شش ماهه نخست 98 رسیده است. بعبارت دیگر، تقریباً هر 3 سال یک بار تعداد خودپرداز های بانکی دو برابر شده است.

گرچه تعداد خودپرداز ها روند افزایش تقریباً ثابتی را نشان می دهد، تعداد و ارزش تراکنش های خودپرداز ی از این روند پیروی نمی کنند. تعداد و ارزش این تراکنش ها تنها تا سال 1395 رشد مثبت داشته است.

تعداد تراکنش های ماهانه از 146 میلیون در اسفند 88 به 545 میلیون تراکنش در اسفند 95 افزایش یافته است و در شهریور 98 این تعداد به 446 میلیون کاهش یافته که نشان دهنده کاهش قابل توجه 18 درصدی در تعداد تراکنش ها است.

ارزش تراکنش ها نیز پس از افزایش از حدود 75 هزار میلیارد ریال در اسفند 88 به یک بیلیارد و 728 هزار میلیارد ریال در اسفند 95 روند کاهشی خود را آغاز کرده و با رشد منفی 20 درصدی به حدود یک بیلیارد و 380 هزار میلیارد ریال کاهش یافت.

وضعیت کارت های صادره بانک های کشور

مروری بر تعداد کارت های صادره بانکی کشور در 10 سال گذشته نشان می دهد که بانک ملی ایران با صدور بیش از 65 میلیون کارت تا شهریور 98 پرچمدار بانک ها در زمینه صدور کارت بانکی بوده است.

بانک سپه نیز با صدور نزدیک به 58 میلیون قطعه کارت در رتبه دوم قرار داشته است، اما بانک های صادرات ایران و ملت که در سال 95 در رتبه اول و دوم قرار داشتند، با غیر فعال کردن کارت های صادره، تعداد کارت های خود را حتی به کمتر از نصف (بانک صادرات) کاهش داده اند.

بانک مسکن نیز در این بین بخش قابل توجهی از کارت های خود را غیر فعال کرده است. بانک شهر، در بین بانک های گروه سوم، آمار کارت های بانکی خود را به طور قابل توجهی بالاتر از بانک های هم رده گزارش کرده، اما در سال بعد دوباره آمارها کاهش یافته است.

 

منبع: ماهنامه بانکداری آینده

 

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

65  ⁄    =  13