تعداد و ارزش تراکنش های خوپرداز بانکی طی ۱۰ سال گذشته

عملکرد بانکداری الکترونیک /بخش دوم

در حال حاضر بسیاری از عملکردهای خودپردازها به جز برداشت وجه نقد توسط سایر ابزارها و پایانه ها انجام می شود، مضاف بر اینکه پرداخت الکترونیک منجر به کاهش استفاده از پول نقد و در نتیجه کاهش ارزش و تعداد تراکنش های خودپردازی شده است.بررسی آمارهای تراکنش خودپردازی بانک ها در اسفندماه هر سال نشان می دهد که بانک های ملی، صادرات، ملت، کشاورزی و اقتصاد نوین بیشترین کاهش را در تعداد تراکنش ها در طی این دوره تجربه کرده اند.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک ، کارتها و خودپرداز ها از جمله کلیدی ترین ابزارهای الکترونیکی سخت افزاری بانکی محسوب می شوند که در طی سال های گذشته ابزار اصلی تراکنش های کشور محسوب شده اند. با ان حال، با توسعه پرداخت و تجارت الکترونیک در کشور، مردم به سمت استفاده از پایا نه های الکترونیکی و نرم افزاری روی آورده اند و عملکرد خودپرداز ها به طور محسوسی کاهش یافته است.


 

بخش دوم این گزارش را باهم می خوانیم:

خودپردازها از جمله ابزارهای پر هزینه بانکی محسوب می شوند و در صورت کاهش درآمدها، زیان دهی بالایی بر دوش بانک قرار می دهند. با توجه به اینکه تعداد وارزش تراکنش های خودپرداز ی در طی 2 سال و نیم گذشته در حدود یک پنجم کاهش یافته است، به نظر می رسد که بسیاری از بانک ها اقدام خاصی در کاهش خودپرداز های خود انجام نداده اند.

در حا حاضر بیشترین تعداد خودپرداز بانکی در اختیار بانک ملی است که در شش ماه نخست سال جاری نیز افزایش قابل توجهی نشان می دهد. این بانک تعداد خودپرداز های خود را در 6 ماهه نخست سال جاری از مرز 6 هزار دستگاه عبور داد.

سایر بانک ها نیز عموماً تعداد خودپرداز های خود را افزایش داده اند، اما این افزایش در برخی بانک ها همچون مؤسسه اعتباری کوثر، بانک رفاه ، سپه، اقتصاد نوین، پاسارگاد، آینده، حکمت ایرانیان و پست بانک ایران قابل توجه بوده است. تنها بانک های شهر، تجارت، ملت، مسکن، ایران زمین و کارآفرین کاهش محسوسی در تعداد خودپرداز ها در سال جاری نشان داده اند.

تعداد و ارزش تراکنش های خودپرداز بانکی

بررسی آمارهای تراکنش خودپرداز ی بانک ها در اسفندماه هر سال نشان می دهد که بانک های ملی، صادرات، ملت، کشاورزی و اقتصاد نوین بیشترین کاهش را در تعداد تراکنش ها در طی این دوره تجربه کرده اند.

تعداد تراکنش های خودپرداز ی بانک ملی از حدود 135 میلیون تراکنش در اسفند سال 95 به حدود 100 میلیون تراکنش در شهریور 98 رسیده است که نشان دهنده کاهش قابل توجه حدود 27 درصدی در تعداد تراکنش های این بانک است.

تعداد تراکنش های بانک صادرات نیز از سال 1391 رو به کاهش بوده و از حدود 74 میلیون تراکنش به 42 میلیون تراکنش کاهش یافته است که کاهش 43 درصدی را نشان می دهد.

بانک های سامان و اقتصاد نوین نیز در گروه دوم بانک ها کاهش قابل توجه تراکنش را تجربه کرده اند.

در گروه سوم نیز تمام بانک ها به جز بانک پارسیان و خاورمیانه با کاهش قابل توجه تعداد تراکنش ها مواجه بوده اند.

ارزش تراکنش های خودپرداز ی نیز الگویی مشابه تعداد تراکنش ها داشته است. ارزش تراکنش های بانک ملی ایران از حدود 400 هزار میلیارد ریال در اسفند 9 به 300 هزار میلیارد ریال در شهریور 98 کاهش یافته که نشان دهنده کاهش 25 درصدی در ارزش تراکنش های خودپرداز است.

ارزش تراکنش های بانک ملت در این بین بیشترین افت را تجربه کرده است و از حدود 322 هزار میلیارد ریال در اسفند 95 به حدود 100 هزار میلیارد ریال در شهریور 98 رسیده است که کاهش حدود 60 درصدی را نشان می دهد. بانک صادرات نیز از این امر مستثنی نبوده و کاهش چشمگیری در ارزش تراجمش ها تجربه کرده است.

در بانک های گروه دوم نیز بانک شهر بیشترین کاهش ارزش تراکنش ها را از سال 95 تا کنون نشان داده است. در مجموع در بانک های گروه دوم و سوم در شکل های 13 و 14 کاهش ارزش تراکنش ها مانند بانک های گروه اول محسوس نبوده است.

 

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

40  ⁄    =  10