صندوق ۳ میلیارد دلار از صادرات غیرنفتی کشور را تحت پوشش ریسک قرار خواهد داد

عضو هیات مدیره صندوق ضمانت صادرات:

آرش شهرآیینی گفت: صندوق ضمانت از صادرات در سال ۱۳۹۹ مجموعا ۳ میلیارد دلار از صادرات غیرنفتی کشور را تحت پوشش ریسک قرار خواهد داد. در چارچوب مواردی که دربسته حمایتی صندوق ضمانت از صادرات در راستای تحقق شعار جهش تولید آمده قرار است، ۲.۳ میلیارد دلار برای پوشش بیمه ای کالاها و مابقی آن در صادرات خدمات مانند صدور ضمانت نامه ها برای تسهیل دسترسی صادرکنندگان به تامین مالی ارزان قیمت صادراتی انجام بگیرد.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، آرش شهرآیینی، عضو هیات مدیره صندوق ضمانت صادرات می گوید: در صندوق ضمانت از صادرات توانستیم در سال ۱۳۹۸ حدود ۲.۶ میلیارد دلار از صادرات را تحت پوشش قرار دهیم که برای سال ۱۳۹۹ این میزان ۳ میلیارد دلار پیش بینی شده است و به نظر می رسد این میزان حمایت در سال ۱۳۹۹ قابل تحقق باشد

آرش شهرآیینی گفت: صندوق ضمانت از صادرات در سال ۱۳۹۹ مجموعا ۳ میلیارد دلار از صادرات غیرنفتی کشور را تحت پوشش ریسک قرار خواهد داد. در چارچوب مواردی که دربسته حمایتی صندوق ضمانت از صادرات در راستای تحقق شعار جهش تولید آمده قرار است، ۲.۳ میلیارد دلار برای پوشش بیمه ای کالاها و مابقی آن در صادرات خدمات مانند صدور ضمانت نامه ها برای تسهیل دسترسی صادرکنندگان به تامین مالی ارزان قیمت صادراتی انجام بگیرد.

شهرآیینی با اشاره به شیوه تحقق حداقل مبلغ ضمانت از صادرات پیش بینی شده برای سال ۹۹، گفت: برای اینکه این اهداف محقق شوند ما خوشبختانه در صندوق ضمانت از صادرات توانستیم در سال ۱۳۹۸ حدود ۲.۶ میلیارد دلار از صادرات را تحت پوشش قرار دهیم که برای سال ۱۳۹۹ این میزان ۳ میلیارد دلار پیش بینی شده است و به نظر می رسد این میزان حمایت در سال ۱۳۹۹ قابل تحقق باشد و در واقع این پوشش ها نیازمند منابع مالی به همین میزان نیست زیرا صندوق ضمانت از صادرات بیمه گر است و این پوشش بیمه ای جنبه ای احتمالی دارد و برای پوشش بیمه ای کفایت سرمایه لازم در صندوق ضمانت لازم است در نتیجه ما سعی داریم با کوتاه کردن مدت دوره اعتبار بطور مثال در صادرات کالاها حداکثر مدت پوشش بیمه ای ۳ ماه هست و سطح استاندارد جهانی پوشش بیمه ای صادرات را رعایت کنیم. این عدد ۳ میلیارد دلار مجموع پوشش های بیمه ای است که در طی سال ۱۳۹۹ صادر خواهد شد و ما به گونه ای باید مدیریت کنیم که در عین حال بیشتر از ۱۰ تا ۱۵ برابر سرمایه روی ریسک نباشیم.

وی در زمینه افزایش سرمایه سرمایه صندوق ضمانت ضادرات مطرح کرد: در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ مبلغ ۱۰۰ میلیون یورو برای افزایش سرمایه صندوق ضمانت از صادرات در نظر گرفته شده است ولی باتوجه به شرایط کشور بعید است این میزان افزایش سرمایه عملیاتی شود ولی صندوق ضمانت از صادرات در سطحی که امکاناتش اجازه دهد در پوشش ریسک فعالیت های صادراتی خدمات ارائه خواهد داد.

این عضو هیات مدیره صندوق ضمانت صادرات با اشاره به تحریم های آمریکا و برنامه صندوق برای پوشش صادرات خدمات فنی و مهندسی، گفت: صندوق ضمانت از صادرات در بازار افغانستان باتوجه به بسته شدن آرین بانک به دلیل فشارهای آمریکا به دولت افغانستان و در نتیجه لغو مجوز فعالیت تنها بانک ایرانی کشور افغانستان توسط بانک مرکزی این کشور، در حال حاضر صندوق ضمانت از صادرات تنها ابزاری است که صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی به بازار افغانستان امکانش را دارند تا با صدور این ضمانت نامه ها بتوانند پروژه های پیمان کاری شان را در این کشور ادامه دهند و تقریبا در حدود ۲۰ ضمانت نامه برای پیمان کاران و صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی صادر کرده ایم که در برنامه داریم باتوجه به شرایط موجود این میزان ضمانت نامه را توسعه دهیم.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

72  +    =  81