سقف ریالی تراکنش های شهریور

دامنه مبلغی تراکنش های ابزارهای پذیرش

دامنه مبلغی تراکنش های ابزارهای پرداخت بیانگر ارزش ریالی تراکنش هایی است که افراد یک جامعه در مدت مشخصی انجام داده اند. در این مقاله تلاش شده است از طریق آمارهای شبکه پرداخت الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) به بررسی تمرکز ریالی تراکنش های افراد در شهریور ماه پرداخته و بررسی کنیم هر کدام از ابزارهای پرداخت کارتخوان فروشگاهی، درگاه پرداخت اینترنتی و ابزار موبایلی چه نوع دامنه تراکنشی ثبت کرده اند.

 

به گزارش پایگاه خبری بانکداری آینده، برای ترسیم دامنه مبلغی تراکنش های ابزارهای پذیرش کارتخوان فروشگاهی، ابزار پذیرش موبایلی و ابزار پذیرش اینترنتی از دامنه ای از مبالغ استفاده شده است که بانک های پذیرنده به ازای این مبالغ سهم کارمزدی برای خود تعیین کرده اند.
دامنه های مشخص شده برای محاسبه ارزش ریالی تراکنش ها به ترتیب شامل کمتر از 50 هزار ریال، بین 50 هزار تا 250 هزار ریال و بیشتر از 250 هزار ریال می باشد. 

 

کارتخوان فروشگاهی
با توجه به آمارهای شاپرک مشخص شد که 19.25 درصد از تراکنش های ابزار کارتخوان فروشگاهی ارزش ریالی کمتر از 50 هزار ریال (با 506 میلیون عدد تراکنش)، 38.22 درصد از تراکنش ها در بازه مبلغی 50 هزار تا 250 هزار ریال (با یک میلیارد و 4 میلیون عدد تراکنش) و 37.38 درصد از تراکنش ها با مبلغ بیشتر از 250 هزار ریال (با 981 میلیون عدد تراکنش) در شهریور ماه انجام شده است. 
نکته قابل توجه این است که بیش از 90 درصد از تراکنش های ثبت شده با ابزار پذیرش کارتخوان فروشگاهی در شهریور ماه مبلغی کمتر از 5 میلیون ریال داشته اند. 

 

ابزار پذیرش اینترنتی
بررسی ارزش ریالی تراکنش های انجام شده با درگاه های پرداخت اینترنتی نشان داد که بیشترین تعداد تراکنش ها در بازه مبلغی 50 هزار تا 250 هزار ریال با 17.74 درصد از کل تراکنش ها قرار دارند. 
در این ابزار پذیرش حدود 65.05 درصد از کل تراکنش ها دارای مبلغی کمتر از 250 هزار ریال هستند. 

 

ابزار پذیرش موبایل
به طور کلی، دامنه مبلغی تراکنش های انجام شده با ابزار پذیرش موبایلی با ابزارهای دیگر متفاوت است؛ به طوری که 35.73 درصد از کل تراکنش ها مبلغی کمتر از 20 هزار ریال و 58.84 درصد از کل تراکنش ها مبلغی کمتر از 50 هزار ریال دارند. یکی از دلایل اصلی این نوع دامنه مبلغی تراکنش ها مربوط به خرید شارژ اپراتورهای موبایلی می باشد.
لازم به ذکر است که پرداخت قبض و خرید شارژ تلفن همراه توسط ابزار پذیرش موبایلی دارای محدودیت سقف مبلغی 2 میلیون ریالی می باشد به همین دلیل در شکل زیر عمده مبالغ در این محدوده متمرکز هستند. 

 

جمع بندی
با مطالعه مقاله حاضر مشخص شد که بررسی دامنه مبلغی تراکنش های ابزارهای پذیرش می تواند بیانگر نوع تراکنش ها و همچنین ارزش ریالی تراکنش های انجام شده در یک مدت مشخص باشد. برای مثال دامنه مبلغی در ایام عید یا روزهای آغازین مدارس مبالغی متفاوت تر از سایر ماه ها دارند. بررسی ارزش ریالی تراکنش های انجام شده در شهریور نشان داد که بیش از 90 درصد از کل تراکنش های انجام شده با ابزار کارتخوان فروشگاهی مبلغی کمتر از 5 میلیون ریال داشته اند. همچنین عمده پرداخت های انجام شده با استفاده از درگاه پرداخت اینترنتی مبلغی کمتر از 250 هزار ریال و ابزار موبایلی مبلغی کمتر از 50 هزار ریال دارند. 
www.firstdata.com

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

  −  3  =  1