شرکتی که رکورددار تراکنش های شهریور ماه شد

عملکرد شرکت های پرداخت

تراکنش های ثبت شده در هر ماه و همچنین ارزش ریالی آنها یکی از مهم ترین شاخص های شبکه پرداخت الکترونیک کارت (شاپرک) برای بررسی عملکرد شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت می باشد تا از این طریق بتواند وضعیت بازار و کیفیت عملکرد شرکت های پرداخت را ارزیابی کند. از این رو، در مقاله حاضر تلاش شده تا وضعیت تراکنش ها و ارزش ریالی آنها به تفکیک شرکت های پرداخت بررسی شود.

 

اهداف شاپرک از بررسی تراکنش های شرکت های پرداخت
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، بررسی تعداد و مبلغ تراکنش ها علاوه بر اینکه به ارزیابی عملکرد و وضعیت بازار هر کدام از شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت کمک شایانی می کند، همچنین اطلاعات بسیار ارزشمندی برای شاپرک فراهم می سازد تا از طریق آن بتواند در زمینه سیاستگذاری و نظارت بر شرکت های پرداخت، برنامه ریزی دقیقی برای هدایت صنعت پرداخت الکترونیک داشته باشد. 
بنابراین اهداف اصلی از بررسی تعداد و مبلغ تراکنش های شرکت های پرداخت به ترتیب زیر می باشد:
1- نظارت صحیح شاپرک به شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت
2- سیاستگذاری و برنامه ریزی برای هدایت صنعت پرداخت
3- رصد عملکرد کنونی و سطح فعالیت شرکت های پرداخت
4- مطالعه بازار و به عبارت دیگر تقاضای جامعه برای شرکت های پرداخت
5- ترسیم مسیر حرکت آتی بازار

 

تعداد تراکنش ها به تفکیک شرکت های پرداخت
 بررسی آمارهای شهریور ماه حاکی از آن است که شرکت به پرداخت ملت رکورد دار تعداد تراکنش های این دوره بوده است به طوری که از مجموع 2 میلیارد و 922 میلیون تراکنش، 21.94 درصد از تراکنش ها با ابزارهای پذیرش این شرکت انجام شده است.
پس از شرکت به پرداخت ملت، شرکت های پرداخت الکترونیک سامان با 19.03 درصد، تجارت الکترونیک پارسیان با 17.52 درصد و آسان پرداخت پرشین با 11.30 درصد، بیشترین تعداد تراکنش های انجام شده در شهریور ماه را از آن خود کرده اند. 

 

مبلغ تراکنش ها به تفکیک شرکت های پرداخت
با توجه به شکل زیر مشخص می شود که شرکت به پرداخت ملت هم از نظر تعداد (با 21.94 درصد) و هم مبلغ تراکنش ها (با 22.60 درصد) بیشترین سهم را به خود اختصاص داده و در جایگاه نخست هر دو بازار قرار گرفته است. 
از مجموع 4 بیلیارد و 875 هزار میلیارد ریال، شرکت های پرداخت الکترونیک سامان با 17.50 درصد، تجارت الکترونیک پارسیان با 12.22 درصد و کارت اعتباری ایران کیش با 12.04 درصد به ترتیب بیشترین سهم مبلغ تراکنش های شهریور ماه را در شبکه پرداخت دارا می باشند. 

 

جمع بندی
بررسی تعداد و ارزش ریالی تراکنش های انجام شده در شهریور ماه نشان داد که شرکت به پرداخت ملت بیشترین سهم هر دو بازار را در شبکه پرداخت به خود اختصاص داده است. به عبارت دیگر، بیشترین تعداد تراکنش ها با ابزارهای پذیرش این شرکت انجام شده است. بالا بودن سهم شرکت به پرداخت ملت و تعدادی دیگر می تواند در سیاستگذاری ها و برنامه ریزی های آتی بازار شاپرک کمک کننده باشد. 

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

44  −    =  41