حوزه سرمایه گذاری شرکت های PSP مشخص شد

سهم شرکت های PSP از بازار تراکنش های ابزارهای پذیرش

شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت، خدمات آنلاین را با روش های متنوعی به فروشگاه ها ارائه می دهند تا مشتریان بتوانند از طریق درگاه های پرداخت شرکت های PSP، خدمات پرداخت الکترونیکی خود را انجام دهند. به همین دلیل با مطالعه سهم شرکت های PSP از بازار هر یک از ابزارهای پذیرش می توان به حوزه فعالیت و وضعیت کنونی شرکت ها پی برد. از این رو، در مقاله حاضر هدف این است که اهمیت و دلیل ارزیابی این شاخص مشخص شده و سهم شرکت ها از بازار تعدادی تراکنش های ابزارهای پذیرش در شهریور ماه بیان شود.

 

دلایل ارزیابی سهم شرکت های PSP از بازار تراکنش های ابزارهای پذیرش
شبکه پرداخت الکترونیکی کارت (شاپرک) با بررسی سهم شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت (payment service provider) از بازار تراکنش های هر یک از ابزارهای پذیرش می تواند حوزه فعالیت و نحوه سرمایه گذاری هر یک از شرکت های PSP در ابزارهای پذیرش را شناسایی کند. 
این ارزیابی به شاپرک کمک می کند تا بدین وسیله بتواند در زمینه تعیین سیاست های توسعه بازار و نظارت بر آن، رصد وضعیت کنونی صنعت پرداخت الکترونیکی کارت کشور و ترسیم مسیر حرکت آتی بازار آن ها از دانش دقیق و اطلاعات به روز برخوردار باشد. 

 
سهم شرکت های PSP از تعداد تراکنش های کارتخوان فروشگاهی
بررسی آمار شاپرک در شهریور ماه حاکی از آن است که شرکت به پرداخت ملت با پوشش 22.65 درصد از بازار تراکنش های کارتخوان فروشگاهی، بالاترین سهم این بازار را در اختیار خود دارد. 
همچنین شرکت های پرداخت الکترونیک سامان (با 18.90 درصد)، تجارت الکترونیک پارسیان (با 16.77 درصد) و آسان پرداخت پرشین (با 9.99 درصد) به ترتیب بیشترین تعداد تراکنش های انجام شده در پایانه های کارتخوان فروشگاهی را دارا می باشند. 

 

سهم شرکت های PSP از تعداد تراکنش های ابزار پذیرش اینترنتی
بررسی تعداد تراکنش های ابزارهای پذیرش اینترنتی در شهریور ماه نشان داد که شرکت های آسان پرداخت پرشین با کسب 26.60 درصد و تجارت الکترونیک پارسیان با کسب 25.95 درصد از سهم بازار تراکنش ها، به عنوان ارائه دهنده خدمات به بیشترین تعداد ابزارهای پذیرش اینترنتی محسوب می شوند. 
همچنین شرکت های پرداخت الکترونیک سامان (با 16.41 درصد) و به پرداخت ملت (با 13.53 درصد) نیز سهم بالایی از تراکنش های اینترنتی را به خود اختصاص داده اند. 

 

سهم شرکت های PSP از تعداد تراکنش های ابزار پذیرش موبایلی
آمارهای شاپرک در حوزه پرداخت موبایلی حاکی از آن است که در شهریور ماه بیشترین تعداد تراکنش های انجام شده در ابزار پذیرش موبایلی در اختیار شرکت پرداخت الکترونیک سامان با پوشش 26.11 درصدی از تعداد تراکنش ها می باشد. 
همچنین شرکت های تجارت الکترونیک پارسیان (با 20.47 درصد)، به پرداخت ملت (با 18.95 درصد)، آسان پرداخت پرشین (با 17.17 درصد) و پرداخت نوین آرین (با 17.04 درصد) با اختلاف کمی توانسته اند سهم بالایی از تراکنش های موبایلی را در این ماه از آن خود کنند. 

 

بیشترین اختلاف بین سهم تعدادی تراکنش های ابزارهای پذیرش
با بررسی آمارهای تعداد تراکنش های انجام شده در هر یک از ابزارهای پذیرش مشخص شد که برخی از شرکت های PSP اختلاف زیادی در سهم چند ابزار پذیرش دارند. این موضوع می تواند نشان دهنده تمرکز برخی شرکت ها در حوزه خاصی از ابزارهای پذیرش باشد و می تواند در سیاست گذاری های آتی شاپرک شاخص بسیار تعیین کننده ای باشد.
برای مثال شرکت تجارت الکترونیک پارسیان بیشترین اختلاف بین سهم تعدادی تراکنش های ابزار پذیرش کارتخوان فروشگاهی و موبایلی را دارا می باشد. به طوری که اختلاف این شرکت در ابزار کارتخوان فروشگاهی در شهریور ماه نسبت به ماه گذشته، رقم 0.15 درصد و در ابزار پذیرش موبایلی، رقم 5.46 درصد گزارش شده است.
همچنین بالاترین اختلاف بین سهم تعدادی تراکنش های ابزار پذیرش اینترنتی با 1.64 درصد کاهش مربوط به شرکت به پرداخت ملت می باشد. 

 

جمع بندی
مطالعه شاخص سهم شرکت های PSP از تعداد تراکنش های هر یک از ابزارهای پذیرش نه تنها به عنوان شاخص عملکرد و وضعیت کنونی شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت در بازار ابزارهای پذیرش محسوب می شود، بلکه می تواند فاکتور بسیار مهمی برای سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های آتی شرکت شاپرک باشد. در مقاله حاضر مشخص شد شرکت های به پرداخت ملت، آسان پرداخت پرشین و پرداخت الکترونیک سامان به ترتیب بیشترین سهم از تعداد تراکنش های هر یک از ابزارهای پذیرش کارتخوان فروشگاهی، اینترنتی و موبایلی را در شهریور ماه به خود اختصاص داده اند. 

www.marketingland.com

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

  +  63  =  68