برترین شرکت PSP از نظر پشتیبانی از تراکنش ها

تراکنش های ناموفق در ابزارهای پذیرش شرکت های PSP

بررسی تراکنش های ناموفق در ابزارهای پذیرش شرکت های PSP (شرکت های ارائه دهنده خدمات الکترونیکی) یکی از اصلی ترین برنامه های شرکت شاپرک می باشد تا بر اساس آن بتواند عملکرد درگاه های پرداخت شرکت های PSP را بهبود بخشیده و رضایتمندی کاربران شبکه پرداخت الکترونیکی را جلب نماید. از این رو، در مقاله حاضر هدف این است که تعداد خطاهای رخ داده در درگاه های پذیرش شرکت های PSP در شهریور ماه بررسی شود. همچنین مشخص شود کدام شرکت توانسته است بالاترین میزان پشتیبانی را از تراکنش های ابزارهای پذیرش خود داشته باشد.

 

خطای پذیرندگی ناشی از عملکرد ابزارهای پذیرش شرکت های PSP
خطاهای رخ داده در تراکنش ها به فاکتورهای زیادی بستگی دارد که یکی از مهم ترین عامل مربوط به خطای پذیرندگی می باشد. به طور کلی، خطای پذیرندگی مربوط به سوئیچ شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت می باشد.
بر اساس آمارهای شرکت پرداخت الکترونیک کارتی (شاپرک) مشخص شد که خطای پذیرندگی 0.07 درصد از مجموع تراکنش های شهریور ماه را دارا می باشد. به طوری که، 2 میلیون 128 هزار تراکنش به صورت ناموفق یا ناتمام گزارش شده است. 
لازم به ذکر است که میزان خطای پذیرندگی در شهریور ماه رشد مثبت داشته و از 0.05 درصد در مرداد ماه به 0.07 درصد در شهریور ماه افزایش یافته است.  

 

تراکنش های ناموفق در حوزه پذیرندگی ابزارهای پذیرش شرکت های PSP
هدف از بررسی تراکنش های ناموفق در حوزه پذیرندگی شرکت های PSP این است که از طریق آن بتوان بین 12 شرکت PSP در ایران از نظر میزان پشتیبانی از تراکنش های صحیح و دقت در عملکرد مقایسه روشنی داشت. 

1- بالاترین پشتیبانی ابزارهای پذیرش شرکت های PSP از تراکنش ها
 آمارهای شاپرک حاکی از آن است که در ماه شهریور، شرکت تجارت الکترونیک پارسیان با 0.011 درصد، بهترین عملکرد را از نظر نسبت خطای پذیرندگی به مجموع تراکنش ها داشته است. همچنین شرکت های پرداخت الکترونیک سپهر (با 0.012 درصد)، آسان پرداخت پرشین (با 0.024 درصد) و به پرداخت ملت (با 0.041 درصد) جزو برترین شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت در شهریور ماه محسوب می شوند. 

2- بالاترین تراکنش های ناموفق در ابزارهای پذیرش شرکت های PSP
در مقابل، شرکت پرداخت نوین آرین بالاترین نسبت خطای پذیرندگی به مجموع تراکنش های شهریور ماه را با 0.680 درصد به خود اختصاص داده است. جالب است که مقایسات انجام شده با ماه قبل نشان داد که بیشترین اختلاف میزان خطای پذیرندگی با افزایش قابل توجهی (0.605 درصدی) در ابزارهای پذیرش شرکت مذکور رخ داده است. در نتیجه ی همین افزایش، خطای پذیرندگی شبکه پرداخت بیش از 32 درصد افزایش یافته است. 
شرکت های سایان کارت با رقم 0.22 درصدی، الکترونیک کارت دماوند با رقم 0.171 درصدی و پرداخت الکترونیک سامان با رقم 0.099 درصدی نیز تعداد تراکنش های ناموفق بالایی در ابزارهای پذیرش خود ثبت کرده اند. 

 

مقایسه ماهانه عملکرد ابزارهای پذیرش شرکت های PSP
در مقایسه ماهانه عملکرد شرکت های PSP مشاهده می شود که بیشترین میزان کاهش در نسبت خطای پذیرندگی به کل تراکنش ها در شرکت کارت اعتباری ایران کیش رخ داده و رقمی برابر با منفی 0.074 درصد داشته است. 
در مقابل، شرکت پرداخت نوین آرین بالاترین افزایش تعداد تراکنش های ناموفق را در شهریور ماه در مقایسه با ماه گذشته (با رقم 0.605 درصد) داشته است.

 

جمع بندی
با مطالعه نسبت خطای پذیرندگی به کل تراکنش های انجام شده در ابزارهای پذیرش شرکت های PSP (عملکرد مثبت) در شهریور ماه مشخص شد که شرکت های تجارت الکترونیک پارسیان، پرداخت الکترونیک سپهر، آسان پرداخت پرشین و به پرداخت ملت به ترتیب بالاترین عملکرد را از نظر میزان پشتیبانی از تراکنش های صحیح داشته اند. همچنین شرکت اعتباری ایران کیش توانسته است درصد خطای پذیرندگی خود را در شهریور ماه 0.074 درصد کاهش دهد؛ به طوری که در شهریور ماه تنها 0.76 درصد از تراکنش های ناموفق در ابزار پذیرش این شرکت ثبت گردید. 

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

70  ⁄    =  10