چند درصد چک‌های وصولی رمزدار است؟

از ۲۸۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان چک وصول شده در آبان ماه امسال ۵۹.۹ درصد آن مربوط به چک‌های عادی است که ۴۰.۵ درصد دیگر آن را نیز چک‌های رمزدار تشکیل می‌دهند.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، مجموع چک‌های مبادله شده در آبان سالجاری به بیش از ۸ میلیون فقره رسید که ترکیبی از انواع چک از جمله عادی، رمرزدار و… را تشکیل می‌دهد.

جدیدترین آمار بانک مرکزی بیانگر این است که از مجموع چک‌های مبادله شده بیش از ۷.۸ میلیون فقره وصول شده که از این تعداد ۷.۳ میلیون فقره عادی و بیش از ۰.۵ میلیون فقره رمز دار بوده است بنابراین، در کل کشور ۹۳.۲ درصد از کل چک‌های وصولی را چک‌های عادی و ۶.۸ درصد را چک‌های رمز دار تشکیل می‌دهند.

از نظر مبلغی نیز، از ۲۸۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان چک‌های وصولی در کل کشور بیش از ۱۶۸ هزار میلیارد تومان برای چک‌های عادی و حدود ۱۱۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان خاص چک‌های رمزدار بوده است. بر این اساس، در کل کشور ۵۹.۵ درصد از کل مبلغ چک‌های وصولی را چک‌های عادی و ۴۰.۵ درصد دیگر را چک‌های رمزدار به خود اختصاص داده‌اند.

طبق این گزارش، در آبان ماه امسال در کـل کشـور حـدود ۵۳۲ هـزار فقـره چـک رمـزدار بـه ارزشـی معادل ۱۱۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان وصول شده که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۱۶.۴ و ۱۶.۵ درصد کاهش داشته است.

در ماه مورد بررسی، در استان تهران بالغ بر ۱۵۸ هزار فقـره چـک رمـزدار بـه ارزشـی حدود ۶۷ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان وصول شد که در این ماه، ۴۷ درصد از تعداد چک‌های رمزدار وصولی در سه استان تهـران (۲۹.۶ درصـد)، اصفهان و خراسان رضوی (هر کدام ۸.۷  درصد) وصول شده است که بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استانها دارا بوده‌اند.

همچنــین ۶۹.۲ درصــد از ارزش چــک‌هــای فــوق در اســتان‌هــای تهــران (۵۸.۵ درصــد)، اصفهان (۵.۷ درصد) و خراسان رضوی (۵ درصد) وصول شده است.

در این بین لازم است بدانید که چک‌های عادی به چک‌هایی گفته می‌شود که اشخاص به حساب جاری خود صادر کرده و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد. گیرنده وجه چک ممکن است خود صادرکننده و یا حامل آن بوده و یا چک در وجه شخصی معین و یا به حواله کرد آن صادر شده باشد.

علاوه براین، چک‌های رمزدار چک‌هایی هستند که بنا به درخواست مشتری و به نام اشخاص حقیقی یا حقوقی توسط بانک به عهده همان بانک و یا شعب آن و همچنین می‌توانند بر عهده سایر بانک‌ها تحت عنوان چک رمزدار بین بانکی صادر شود. این قبیل چک‌ها جهت تسهیل و تسریع در نقل و انتقال وجوه بین بانکی صادر شده و پرداخت وجه آن توسط بانک صادرکننده تضمین می‌شود.

 

منبع: ایسنا

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

35  ⁄    =  5