انتقال سابقه تخفیف عدم خسارت فقط برای یک وسیله نقلیه

انتقال سابقه تخفیف عدم خسارت به بیش از یک وسیله نقلیه مجاز نیست.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، علیرضا فاطمی بهشتی مدیر بیمه های اتومبیل شرکت بیمه حافظ در خصوص ماده ۶ قانون بیمه شخص ثالث مصوب سال ۱۳۹۵ گفت: الزام رعایت به صورت دقیق مطابق مفاد ماده ۶ قانون بیمه شخص ثالث مصوب سال ۱۳۹۵ و آیین نامه اجرایی آن و همچنین اصلاحیه این آیین نامه مصداق کامل حفظ حقوق بیمه گذاران و مالکین وسیله نقلیه بوده و موجب عدالت در خصوص تخفیفات متعلقه منتسب به این افراد می شود.
 
فاطمی اظهار کرد: مدیریت بیمه های اتومبیل شرکت بیمه حافظ در این راستا با برگزاری جلسات هماهنگ با شعب و نمایندگان به صورت مجازی نسبت به پاسخگویی به ابهامات و سوالات متداول در این خصوص به منظور اجرای هر چه بهتر و موثرتر این ماده ی قانونی اقدامات موثری را صورت داده است. بیان ذکر حساسیت ها و موارد الزامات قانونی در این خصوص نیز جزو اولویت ها بوده که این مهم نیز در طی این جلسات صورت پذیرفت.

وی درخصوص آیین نامه اجرایی ماده ۶ قانون بیمه شخص ثالث بیان داشت: قسمتی از آیین نامه اجرایی ماده ۶ قانون بیمه شخص ثالث که اصلاحیه آن را نیز در بر می گیرد به شرح ذیل می باشد: ((ماده ۲: در صورت انتقال مالکیت وسیله نقلیه سابقه تخفیف عدم خسارت متعلق به انتقال دهنده است. انتقال دهنده می تواند سابقه تخفیف مذکور را همزمان با انتقال مالکیت یا هر زمان پس از آن به وسیله نقلیه دیگر از همان نوع که متعلق به وی یا متعلق به همسر والدین یا اولاد بلا واسطه وی باشد منتقل نماید.

تبصره ۱: چنانچه انتقال دهنده سابقه تخفیف عدم خسارت را با رعایت ضوابط این آیین نامه به وسیله نقلیه متعلق به همسر والدین یا اولاد بلا واسطه خود انتقال دهد، سابقه مذکور صرفأ متعلق به یکی از این اشخاص است.
تبصره ۲ : در صورت عدم انتقال سابقه تخفیف عدم خسارت به وسیله نقلیه دیگر از همان نوع که متعلق به انتقال دهنده، همسر، والدین یا اولاد بلا واسط وی باشد بیمه گر موظف است گواهی داشتن سابقه تخفیف عدم خسارت را برای وی صادر کند.
تبصره ۳ : انواع وسیله نقلیه موضوع این بیمه نامه که انتقال سابقه تخفیف عدم خسارت آن ها به به یکدیگر مجاز است به شرح زیر می باشد.
الف- انواع موتور سیکلت (اعم از گازی و دنده ای)
ب- انواع سواری
پ- اتو کار (استیشن، ون، مینی بوس و اتوبوس)
ت –انواع وسیله نقلیه حمل بار (بارکش)
تبصره ۴ : چنانچه انتقال دهنده شحص حقوقی باشد سابقه تخفیف عدم خسارت فقط به وسیله نقلیه دیگر از همان نوع که متعلق به همان شخص باشد قابل انتقال است.
ماده ۴ : مبنای احراز انتقال مالکیت وسیله نقلیه در این آیین نامه اطلاعات مندرج در سند مالکیت وسیله نقلیه است. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است همزمان با تعویض پلاک وسیله نقلیه مشخصات مالک جدید را در سامانه جامع حوادث رانندگی درج کند.
ماده ۵ : در صورت فوت مالک وسیله نقلیه و انتقال آن به همسر، والدین یا اولاد بلاواسطه متوفی، سابقه تخفیف عدم خسارت متعلق به آن با رعایت ضوابط این آیین نامه به انتقال گیرندگان منتقل می شود.
ماده ۷ : انتقال سابقه تخفیف عدم خسارت به پیش از یک وسیله نقلیه مجاز نیست.
ماده ۱۰ : احکام این آیین نامه شامل بیمه حوادث راننده موضوع ماده۳ قانون نیز می باشد.

فاطمی اظهار کرد: با توجه به مفاد ذکر شده، احساس امنیت از برخودرادی تخفیفات مذکور به صورت مادام برای صاحب تخفیف وجود دارد. این مطلب به بیان دیگر مالکیت تخفیفات ناشی از عدم خسارت که می تواند از مواردی از قبیل: راننده و یا مالک قانون مدار، راننده و یا مالک محتاط، راننده و یا مالک خوش رفتار و سایر مواردی که میتوان از این حیث به آن منتسب نمود، را به صورت مادام تا زمانی که مطابق قانون به خودروی مجاز دیگری منتقل نشده باشد، برای ایشان محفوظ بماند.

مدیربیمه های اتومبیل شرکت بیمه حافظ اظهار کرد: به نظر می آید مواردی مانند ماده ۶ قانون بیمه شخص ثالث در خصوص انتقال تخفیفات، راننده محور شدن بیمه نامه های شخص ثالث و سایر مواردیکه در این قانون وجود دارد، مصادیق عدالت محوری شدن این بیمه نامه اجباری پر استقبال می باشد.

وی ادامه داد: البته در اجرا همیشه کاستی هایی وجود دارد که نیاز هست با صبوری و تلاش همه گیر، نسبت به اصلاحات و اجرای بهتر تلاش شود. در هر حال به نظر می آید مهم این هست که مسیر عدالت محوری در این خصوص در حال حرکت و روبه جلو است و باید با همدلی و درک متقابل نهادهای ذیربط مرتبط و هموار نمودن مسیر های مسدود، و در کنار آن افزایش آگاهی اجتماعی مردم از مفاد قانون بیمه شخص ثالث(خصوصاً مفادی که ارتباط مستقیم با عدالت محوری و حقوق بیمه گذاران و مالکین وسائل نقلیه دارد)، ناهمواری ها و کاستی ها را از هر حیث بر طرف نمود.

 

منبع: ایبنا

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

88  ⁄    =  11