سهم ۲۱درصدی به پرداخت ملت در تعداد تراکنش ها طی سال۹۹

بررسی عملکرد شرکت های پرداخت الکترونیک نشان می دهد؛

بررسی عملکرد شرکت های پرداخت در سال 99 نشان می دهد به پرداخت ملت با کسب سهم 21/27 درصدی همچنان بیشترین سهم بازار تعداد تراکنش ها را در اختیار دارد.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، بررسی گزارش سالیانه شاپرک نشان می دهد، شرکت به پرداخت ملت با کسب سهم 21/27 درصد همچنان بیشترین سهم بازار تعداد تراکنش ها را در اختیار دارد.

به پرداخت ملت در سال های(98 و 99)همانند سال 97 با در اختیار داشتن به طور متوسط بالغ بر 21 درصد بازار، بالاترین حجم تراکنش ها را در شبکه ی الکترونیکی پرداخت کشور جابجا نموده است. همانند سال گذشته شرکت پرداخت الکترونیک سامان در رقابت با این شرکت بوده و سعی در کاهش اختلاف سهم بازار خود با آن را دارد.

بیشترین کاهش سهم در شرکت آسان پرداخت پرشین و بیشترین افزایش در شرکت تجارت الکترونیک پارسیان مشاهده می شود. روند مثبت عملکرد شرکت پرداخت الکترونیک سپهر و در مقابل آن ریزش تراکنش های سایان کارت به ویژه در تراکنش های خرید شارژ و پرداخت قبض سبب شده است تا جابجایی در رتبه بندی آنها در این بازار اتفاق افتد.

بر اساس این گزارش، به پرداخت ملت نه تنها بیشترین سهم بازار تعدادی را در سال جاری در اختیار داشته است، بلکه 22/48 درصد کل ارزش ریالی تراکنش های سال 99 را نیز پشتیبانی نموده است.

هرچند این سهم به دلیل توسعه بازار دو رقیب مطرح آن یعنی پرداخت الکترونیک سامان و تجارت الکترونیک پارسیان در سال 99 با 1/61 درصد کاهش مواجه گردیده است. در این سال بالاترین افزایش سهم مبلغی با رقمی بالغ بر دو درصد در شرکت پرداخت الکترونیک سامان مشاهده می شود.

عملکرد رو به رشد ارزش ریالی تراکنش های شرکت تجارت الکترونیک پارسیان در سال 99 به گونه ای ارزیابی شده که از شرکت کارت اعتباری ایران کیش پیشی گرفته و به یک پله بالاتر از جایگاه سال گذشته خود صعود کرده است. این مهم در مبلغ تراکنش های خرید شرکت پرداخت نوین آرین نیز اتفاق افتاده و بدین ترتیب در مولفه سهم مبلغی از شرکت سایان کارت جلوتر قرار گرفته است. همچنین سرعت بالاتر در روند مثبت ارزش ریالی تراکنشای شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد در مقابل شرکت فن آوا کارت در این بازار نیز سبب شده است تا جابجایی در رتبه بندی آنها اتفاق افتد.

سهم شرکت های PSP از بازار تراکنش های هر یک از ابزارهای پذیرش

بررسی ها نشان می دهد که صاحبان بازار تراکنش های اینترنتی طی این بازه ی زمانی تغییر یافته و بیشترین سهم از شرکت آسان پرداخت پرشین در دو سال متوالی 97 و 98، به شرکت تجارت الکترونیک پارسیان با سهم بازاری نزدیک به 30 درصد در سال 99 واگذار شده است. شایان ذکر است که در سال 96 شرکت پرداخت الکترونیک سامان به عنوان دارنده ی بیشترین سهم بازار تراکنش های اینترنتی شناخته می شد.

شرکت پرداخت الکترونیک سامان پس از آنکه در سال 98 در تراکنش های موبایلی سهم سایر رقبای خود به ویژه پرداخت نوین آرین را از آن خود نمود و به بالاترین سهم بازار تعدادی تراکنش های مذکور دست یافت، در سال 99 نیز با بیش از 28 درصد، بیشترین سهم از تعداد تراکنش های فوق را پوشش داده و یکه تاز در بازار این نوع از تراکنش ها در صنعت پرداخت کارت کشور محسوب می شود. شایان ذکر است که در سال های 95 و 96 شرکت آسان پرداخت پرشین به عنوان دارنده ی بیشترین سهم بازار تراکنش های موبایلی شناخته می شد.

شرکت به پرداخت ملت در سال 99 با سهمی معادل با 21/93 درصد، از بیشترین میزان تعداد تراکنش های کارتخوان فروشگاهی پشتیبانی نموده است. این شرکت طی چهار سال گذشته نیز با داشتن متوسط حدود 23درصد از سهم بازار، بالاترین سهم تعدادی را در اختیار داشته است. در کل تغییرات قابل ملاحظه ای در سهم تعدادی تراکنش های کارتخوان فروشگاهی هریک از شرکت ها بین دو سال 98 و 99 نسبت به سایر ابزارهای پذیرش مشاهده نمی گردد.

در ابزار پذیرش اینترنتی شرکت آسان پرداخت پرشین سهم بازار خود را نزدیک به 7 درصد کاهش داده است. شرکت تجارت الکترونیک پارسیان توانسته است با افزایش بالغ بر 8 درصدی در سهم تعدادی تراکنش های موبایلی خود، بهنوان پنجمین شرکت، اختلاف خود را با سایر شرکت های پرتراکنش در این بازا ر به شدت کم کند. این شرکت در سهم تعدادی کارتخوان فروشگاهی نیز بیشترین افزایش را نشان می دهد.

مندرجات جداول بالا مبین آن است که شرکت به پرداخت ملت همانند دوسال گذشته در تراکنش های کارتخوان فروشگاهی بالاترین سهم ریالی را در اختیار دارد. این شرکت نزدیک به 21 درصد مبلغ تراکنش های کارتخوان فروشگاهی را پوشش می دهد.

در سال 99 شرکت پرداخت الکترونیک سامان در شاخص سهم مبلغی تراکنش های ابزار پذیرش اینترنتی از شرکت به پرداخت ملت پیشی گرفته و همانند سال97 به جایگاه نخست در این بازار بازگشته است.

پرداخت الکترونیک سامان با پشتیبانی از بیش از 37 درصد مبالغ تراکنش های اینترنتی در سال 99 به عنوان بازیگر اصلی بازارهای فوق محسوب می شود.

در سال 99 همچنان شرکت پرداخت الکترونیک سامان با پوشش بالغ بر 31 درصد از ارزش ریالی تراکنش های موبایلی، نسبت به سایر شرکت ها بیشترین رقم تراکنش ها را جابجا نموده است. با توجه به ابلاغیه بانک مرکزی مبنی بر عدم دریافت کارمزد از تراکنش های پرداخت قبض و خرید شارژ بر بستر موبایل، بسیاری از شرکت ها به دلیل مقرون به صرفه نبودن آنها از میزان تراکنش های موبایلی خود کاسته اند.

بر اساس این گزارش، بیشترین اختلاف بین سهم مبلغی تراکنش ها در دو سال 98 و 99 در ابزار پذیرش اینترنتی با رقمی برابر با 9/02 درصد افزایش به شرکت پرداخت الکترونیک سامان تعلق داشته است. این شاخص در بازار مبلغی تراکنش های کارتخوان فروشگاهی با نمایش 2/18 درصد کاهش، در اختیار شرکت به پرداخت ملت است.

با روندی مشابه در ابزار پذیرش موبایلی، شرکت سایان کارت با عددی برابر با 7/77 درصد بیشترین تغییرات سهم مبلغی را داشته است.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

6  ×  1  =