تعداد خودپردازهای بانک ملی به بیش از ۸هزار دستگاه رسید/مصائب پرداخت به عابر

بررسی عملکرد ATMهای بانک های بزرگ طی یک دهه اخیر(بخش اول)

آمارهای تعداد خودپردازها نشان می‌دهد که در بین 10 بانک بزرگ کشور بیشترین تعداد خودپرداز در اختیار بانک ملی با بیش از 8 هزار خودپرداز در سال 99بوده است. این بانک طی دهه گذشته به طور دائم تعداد خودپردازهای خود را افزایش داده است. در بین سایر بانک‌های بزرگ نیز پست بانک، رفاه، پاسارگاد و سپه تعداد خودپردازهای خود را به طور چشمگیری افزایش داده‌اند. به طوری که تعداد خودپردازهای بانک پاسارگاد نزدیک به 6 برابر افزایش یافته و پست بانک نیز تعداد خودپردازهای خود را حدود 9 برابر افزایش داده است.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، بانک‌های بزرگ کشور در حدود 40 هزار خودپرداز از 56 هزار خودپرداز فعال در سطح کشور را در اختیار دارند؛ بنابراین بخش قابل توجهی از خودپردازها در اختیار 10 بانک بزرگ کشور است. آمارهای ارائه‌شده توسط این بانک‌ها به بانک مرکزی نشان می‌دهد که عمده بانک‌ها طی 10 سال گذشته برای افزایش تعداد خودپردازهای خود تلاش کرده‌اند. این در حالی است که در اکثر بانک‌ها شاهد کاهش استفاده از خودپرداز بوده‌ایم و در نتیجه در بهترین حالت سرانه برداشت از خودپردازها در یک بانک ثابت مانده است.

با این حال دسترسی به پول نقد اهمیتی کلیدی در شمولیت اقتصادی مردم فقیر و محروم دارد که نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد. در نتیجه بانک‌ها باید با سیاست‌های مناسب به دنبال کاهش تعداد خودپردازها باشند تا به این قشر از جامعه آسیب بیشتری وارد نشود.

آمارهای تعداد خودپردازها نشان می‌دهد که در بین 10 بانک بزرگ کشور (از نظر تراکنش‌های خودپردازی) بیشترین تعداد خودپرداز در اختیار بانک ملی ایران با بیش از 8 هزار خودپرداز در سال 1399 بوده است. این بانک طی 10 سال گذشته به طور دائم تعداد خودپردازهای خود را افزایش داده است.

در بین سایر بانک‌های بزرگ نیز پست بانک، بانک رفاه، پاسارگاد و سپه تعداد خودپردازهای خود را به طور چشمگیری افزایش داده‌اند. به طوری که تعداد خودپردازهای بانک پاسارگاد نزدیک به 6 برابر افزایش یافته و پست بانک نیز تعداد خودپردازهای خود را حدود 9 برابر افزایش داده است. به نظر می‌رسد در 10 بانک بزرگ کشور مرز سرانه تراکنش 100 هزار به عنوان مرز حیاتی برای شبکه خودپرداز محسوب شده و عمده بانک‌هایی که سرانه‌ای کمتر از این میزان را تجربه کرده‌اند به کوچک‌تر کردن شبکه خودپردازی خود اقدام کرده‌اند.

این در حالی است که بانک تجارت تعداد خودپردازهای خود را از سال 1393 تاکنون افزایش نداده و حتی از سال 97 روندی کاهشی را آغاز کرده است. بانک‌های ملت و صادرات نیز تعداد خودپردازهای خود را از سال 96 تا کنون افزایش نداده‌اند.

بانک ملی

آمارهای تراکنش‌های بانک ملی ایران نشان می‌دهد که با وجود افزایش تعداد خودپردازها، تعداد تراکنش‌ها به طور عمومی روند افزایشی نداشته و از سال 94 به بعد روندی کاهشی داشته و نتوانسته از مرز 1 میلیارد و 400 میلیون تراکنش عبور کند. در نتیجه سرانه تراکنش‌های این بانک از حدود 200 هزار در سال 90 روندی رو به پایین داشته و بیشترین کاهش را در سال 97 شاهد بوده است. این در حالی‌ست که در سال‌های 96 تا 98 این بانک تعداد خودپردازهای خود را افزایش داده است.

بانک رفاه

آمار تراکنش‌های بانک رفاه حاکی از آن است که تعداد تراکنش‌های خودپردازی این بانک طی سال‌های اخیر افزایش چشمگیری داشته و از حدود 70 میلیون تراکنش در سال 1390 به بیش از 570 میلیون تراکنش در سال 99 رسیده است. این بانک در زمره بانک‌هایی است که تعداد خودپردازهای خود را افزایش داده است. سرانه تراکنش‌های خودپرداز این بانک نیز طی 10 سال گذشته رشد قابل توجهی داشته و از حدود 70 هزار تراکنش در سال 90 به 180 هزار تراکنش در سال 99 رسیده است. با این حال آمارهای نرخ رشد نشان می‌دهد که رشد تراکنش‌های این بانک در سال‌های 98 و 99 به شدت کاهش یافته است؛ اما با اتخاذ سیاست مناسب برای کاهش خودپردازها، این بانک از سال 98 روند کاهندة تعداد خودپردازها را آغاز کرده است.

بانک صادرات ایران

بانک صادرات ایران طی سال‌های گذشته کاهش چشمگیری در تعداد تراکنش‌ها و در نتیجه سرانه تراکنش‌های خودپردازی خود مشاهده کرده است؛ اما تا سال 98 کاهش چشمگیری در خودپردازهای خود ایجاد نکرده است. این در حالی است که در سال 97 با کاهش برخی از خودپردازها تعداد و سرانه تراکنش‌های این بانک به شدت افت کرده که ناشی از خروج دستگاه‌های پر کاربرد از شبکه این بانک است. این بانک در سال 93 بیشترین تعداد تراکنش‌ها را در مرز 800 میلیون تراکنش تجربه کرد و در سال 99 تعداد تراکنش‌های خودپردازی این بانک به کمتر از 500 میلیون تراکنش رسیده است. در نتیجه سرانه تراکنش‌های خودپردازی این بانک طی 10 سال گذشته به نصف کاهش یافته است.

بانک ملت

بانک ملت نیز از جمله بانک‌هایی است که با مشاهده کاهش تعداد تراکنش‌ها، سیاست کاهش دستگاه را در پیش گرفته است. این بانک در سال 95 بیشترین تعداد تراکنش‌ها را در مرز 600 میلیون تراکنش تجربه کرده و از آن پس تعداد و سرانه تراکنش‌های این بانک کاهشی بوده است؛ اما از سال 97 بانک ملت به صورت جزئی اقدام به خروج دستگاه‌های خودپرداز از شبکه کرده است که منجر به کاهش شیب نزولی سرانه تراکنش‌ها شده است.

بانک سپه

آمارهای خودپردازی بانک سپه نشان می‌دهد که این بانک طی سال‌های 94 تا 97 تعداد خودپردازهای خود را سالانه بیش از 10 درصد افزایش داده است. با این حال تعداد تراکنش‌های این بانک در بیشترین میزان به 400 میلیون تراکنش در سال 97 رسیده است و تا سال 99 کاهش حدود 12 درصدی را تجربه کرده است. این در حالی است که سرانه تراکنش‌های این بانک از سال 93 روند نزولی خود را آغاز کرده و از نزدیک به 140 هزار تراکنش به کمتر از 90 هزار تراکنش رسیده است.

 

ادامه دارد…

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

  ×  6  =  12