سهم۷۷ درصدی ۹ بانک در کارت های بانکی تراکنش دار

در خردادماه سال جاری رخ داد؛

تراکنش های انجام شده از طریق کارت های ۹ بانک، بیش از سایر بانک ها بوده به نحوی که بانک های ملی، ملت، صادرات، کشاورزی، تجارت، رفاه کارگران، سپه، مسکن و پست بانک مجموعا ۷۷.۵۵ درصد از کل کارت های تراکنش دار را داشته اند.

به گزارش بانکداری الکترونیک، بررسی جدیدترین گزارش شاپرک از سهم بانک ها از تعداد کارت های تراکنش دار در خرداد ماه سال جاری نشان می دهد که تراکنش های انجام شده از طریق کارت های ۹ بانک، بیش از سایر بانک ها بوده به نحوی که بانک های ملی، ملت، صادرات، کشاورزی، تجارت، رفاه کارگران، سپه، مسکن و پست بانک مجموعا ۷۷.۵۵ درصد از کل کارت های تراکنش دار را داشته اند. سهم سایر بانک ها در این بخش، ۲۲.۴۵ درصد بوده است.

همچنین در خرداد ماه امسال ۱۱۹ میلیون و ۴۸۸ هزار و ۵۷۹ کارت بانکی دارای تراکنش بوده که از این تعداد ۱۱۳ میلیون و ۵۰۳ هزار کارت برداشت، ۲۶۷ هزار کارت اعتباری و ۵ میلیون و ۷۱۸ هزار کارت نیز هدیه و بن کارت بوده است. در فروردین اردیبهشت ماه امسال نیز ۱۱۷ میلیون و ۲۹۰ هزار و ۷۴۲ کارت بانکی تراکنش دار به ثبت رسیده که بیش از ۱۱۱ میلیون مورد، ‌کارت برداشت بوده است.

تعداد کارت های بانکی تراکنش دار در خرداد ماه سال جاری نسبت به اردیبهشت ۱۴۰۰، ‌ به میزان ۱.۶۳درصد افزایش نشان می دهد.

بررسی سهم ۳۲ بانک و موسسه اعتباری نشان می دهد که هر یک از بانک ها در سه بخش کارت اعتباری، ‌ کارت برداشت و کارت هدیه و بن کارت دارای آمار متفاوتی هستند. ۵۴.۲۳ درصد از کل کارت های اعتباری در خرداد امسال مربوط به بانک ملی بوده و ۲۲.۳۲ درصد کارت های برداشت نیز مربوط به این بانک است. بانک های سپه، ملت و صادرات نیز در هر بخش سهم های مناسبی را نسبت به سایر بانک ها دارند. 

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

  ×  7  =  35