سهم ۲۰ درصدی بانک ملت در تعداد و مبلغ تراکنش های شاپرکی

در خردادماه 1400 رخ داد؛

بررسی ها نشان می دهد در خردادماه ۱۴۰۰ بانک ملت با سهم ۲۰.۴۳ درصدی از تعداد تراکنش‌ها و سهم ۲۰.۲۰ درصدی از مبلغ تراکنش‌ها، همچنان با اختلاف زیاد، بالاترین سهم از پذیرش تراکنش‌های بازار را به خود اختصاص داده و در جایگاه نخست در بین تمام بانک‌های پذیرنده قرار گرفته است.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، اکنون مدت هاست که شبکه پرداخت بانکی ایران یک دست شده است و از این رو به راحتی می‌توان با رصد اطلاعات و داده‌ها به آمار پرداخت‌های بانکی و بین بانکی دست یافت. یکی از این آمارها، تعداد و مبلغ تراکنش‌های بانکی در شبکه پرداخت و سهم هر بانک پذیرنده از این مبادلات است.

بررسی آمار سهم بازار هر یک از بانک‌های پذیرنده از تعداد و مبلغ تراکنش‌های شبکه پرداخت در خردادماه ۱۴۰۰ حاکی از آن است که بانک ملت با سهم ۲۰.۴۳ درصدی از تعداد تراکنش‌ها و سهم ۲۰.۲۰ درصدی از مبلغ تراکنش‌ها، همچنان با اختلاف زیاد، بالاترین سهم از پذیرش تراکنش‌های بازار را به خود اختصاص داده و در جایگاه نخست در بین تمام بانک‌های پذیرنده قرار گرفته است.

پس از بانک ملت به ترتیب بانک‌های ملی، صادرات، سپه، پارسیان، کشاورزی، تجارت، رسالت و سامان بیشترین سهم را از تعداد تراکنش‌ها و بانک‌های ملی، صادرات، تجارت، کشاورزی، سپه، سامان، رفاه و آینده بیشترین سهم را از مبلغ تراکنش‌های شبکه پرداخت داشته‌اند.

بررسی سهم تعدادی بانک‌های پذیرنده از کل بازار تراکنش‌های هر یک از ابزارهای پذیرش نشان می دهد که:

بالاترین سهم تعدادی از تراکنش‌های ابزار کارتخوان فروشگاهی به ترتیب به بانک‌های ملت (۱۹.۶۳ درصد)، ملی( ۱۴.۶۶ درصد)، سپه (۱۰.۷۴ درصد) و صادرات (۸.۲۵ درصد) تعلق دارد.

بالاترین سهم تعدادی از تراکنش‌های ابزار پذیرش اینترنتی به بانک‌های پارسیان (۲۵.۲۶ درصد)، ملت (۲۰.۳۱ درصد)، سپه (۱۳.۰۸ درصد) و ملی (۹.۸۱ درصد) اختصاص داشته ‌است.

بالاترین سهم تعدادی از تراکنش های ابزار پذیرش موبایلی به بانک‌های ملت ( ۴۱.۶۳ درصد)، آینده (۲۵۰۶۹ درصد)، اقتصاد نوین (۱۶.۱۶ درصد) و ملی (۸.۶۷ درصد) تعلق دارد.

همچنین در طرف دیگر بررسی سهم مبلغی بانک‌های پذیرنده از کل بازار تراکنش‌های هر یک از ابزارهای پذیرش حاکی از آن است که:

بالاترین سهم مبلغی از تراکنش‌های ابزار کارتخوان فروشگاهی به بانک‌های ملت (۲۰.۰۹ درصد)، ملی(۱۳.۷۲ درصد)، صادرات (۱۱.۶۹ درصد) و سپه (۹.۶۴ درصد) تعلق دارد.

بالاترین سهم مبلغی از تراکنش‌های ابزار پذیرش اینترنتی به بانک‌های ملت (۲۰.۶۳ درصد)، ‌ آینده (۱۵.۹۲ درصد)، سامان (۹.۷۶ درصد) و صادرات (۸.۹۳ درصد) اختصاص یافته است.

بالاترین سهم مبلغی از تراکنش‌های ابزارهای پذیرش موبایلی به بانک‌های ملت ( ۴۴.۹۷ درصد)، ‌ آینده (۲۴.۰۸ درصد)، اقتصاد نوین (۱۳.۶۱ درصد) و ملی (۵.۶۸ درصد) تعلق گرفته و این بانک‌ها به ترتیب در مکان‌های اول تا چهارم جای گرفته‌اند.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

7  ×    =  7