سهم ۲۰ درصدی به پرداخت ملت در تعداد و مبلغ تراکنش های شاپرکی

بررسی عملکرد شرکت های پرداخت در تیر1400 نشان می دهد؛

جدیدترین گزارش اقتصادی شاپرک حاکی از آن است که در تیر ماه 1400 شرکت به پرداخت ملت همانند ماه گذشته به ترتیب با سهم تعدادی 20/20 درصد و سهم مبلغی 19/93 درصد رتبه نخست را به خود اختصاص داده است.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، بر اساس دریافت فایل، در تیر ماه 1400 شرکت به پرداخت ملت همانند ماه گذشته به ترتیب با سهم تعدادی 20/20 درصد و سهم مبلغی 19/93 درصد رتبه نخست را به خود اختصاص داده است.

اختلاف سهم تعدادی این شرکت با دومین شرکت بازا ر، پرداخت الکترونیک سامان رقم ناچیزی برابر با 0/02 درصد بوده اما اختلاف سهم مبلغی آنها بالغ بر سه درصد است.

مقایسه دو شکل بالا با شکلهای مشابه در گزارش خرداد ماه حکایت از آن دارد که علیرغم اینکه میزان نوسانات این سهم ها در مولفه تعدادی قابل توجه نبوده، اما بین دو شرکت "پرداخت الکترونیک سداد" و "کارت اعتباری ایران کیش" جابجایی صورت گرفته است. نوسانات سهم مبلغی شرکت ها بگونه ای نبوده است که در ترتیب آنها در مولفه مبلغی تغییری اتفاق افتد.

سهم شرکت های PSP از بازار تراکنش های هر یک از ابزارهای پذیرش

بررسی ها نشان می دهد، در تیر ماه شرکت "به پرداخت ملت" همچنان با پوشش 20/59 درصد از بازار تراکنش های کارتخوان فروشگاهی، بالاترین سهم را در اختیار خود دارد. در این ماه شرکت "تجارت الکترونیک پارسیان" با کسب 34/06 درصد از سهم بازار تراکنش های اینترنتی، به عنوان ارائه دهنده ی خدمات به بیشترین تعداد تراکنش های مذکور محسوب میشود. شرکت "پرداخت الکترونیک سامان" با پوشش 31/77 درصدی از سهم تعدادی تراکنش های موبایلی به عنوان دارنده ی بالاترین سهم در بازار تراکنش های موبایلی شناخته شده است.

بیشترین اختلاف بین سهم تعدادی تراکنش های ابزار پذیرش کارتخوان فروشگاهی به شرکت "آسان پرداخت پرشین" تعلق دارد. اختلاف سهم این شرکت در ابزار کارتخوان فروشگاهی در تیرماه نسبت به ماه گذشته، رقم منفی 0/22 درصد بوده است. شرکت "تجارت الکترونیک پارسیان" با 1/69 درصد کاهش، بالاترین اختلاف را بین سهم تعدادی تراکنش های ابزار پذیرش اینترنتی نشان میدهد. این شاخص در ابزار پذیرش موبایلی با رقم منفی 6/37 درصدی در شرکت "پرداخت نوین آرین" مشاهده میشود.

بر اساس این گزارش، در این ماه همچنان شرکت "به پرداخت ملت" با پوشش 19/41 درصدی از مبالغ بازار کارتخوان فروشگاهی، بالاترین سهم را در اختیار خود دارد. از سویی دیگر شرکت "پرداخت الکترونیک سامان" در تیر ماه با رقمی معادل 35/69 درصد بخش قابل توجهی از بازار مبلغی تراکنش های اینترنتی را کسب نموده است. همین شرکت در ابزار پذیرش موبایلی نیز با پوشش 36/95 درصدی، سهم عمده ای از بازار مبلغی تراکنش های این ابزار را پشتیبانی می نماید.

بیشترین اختلاف بین سهم مبلغی تراکنش های ابزار پذیرش کارتخوان فروشگاهی با رقم منفی 0/36 درصد به شرکت "به پرداخت ملت" تعلق دارد. این شرکت در ابزار پذیرش موبایلی نیز با افزایش 5/45 درصدی بیشترین تغییر را داشته است. شرکت "پرداخت الکترونیک سامان" در ابزار پذیرش اینترنتی با رقم 2/65 درصد کاهش سهم، بالاترین تفاضل را نشان میدهد.

نتایج بررسی های این بخش حاکی از آن است که در ماه جاری عملکرد شرکت های "الکترونیک کارت دماوند" و "سایان کارت" به گونه ای بوده که کمترین مبلغ و تعداد تراکنش های ابزارهای پذیرش مختلف را به خود اختصاص داده اند.

سهم شرکت های PSP از بازار تراکنش های هر سرویس

شرکت "به پرداخت ملت" با پوشش 20/49 درصد از بازار تراکنش های خرید، در این ماه نیز بالاترین سهم را به خود اختصاص داده است. در حوزه تراکنش های پرداخت قبض و خرید شارژ همچنان شرکت "آسان پرداخت پرشین" با در اختیار داشتن 22/43 درصد از بازار تراکنش های فوق، بیشترین سهم را دارد. در این ماه شرکت "تجارت الکترونیک پارسیان" با کسب 17/40 درصد از سهم بازار تراکنش های مانده گیری، به بالاترین حجم از این گونه تراکنش ها خدمت ارائه میدهد.

بیشترین اختلاف بین سهم تعدادی تراکنش های خرید در ماه تیر نسبت به خرداد ماه در شرکت "پرداخت الکترونیک سامان" با افزایش 0/24 درصدی مشاهده می شود. شرکت "به پرداخت ملت" در تراکنش های پرداخت قبض و خرید شارژ افزایش 3/27 درصدی تجربه کرده و بالاترین تفاضل را در سهم تعدادی این تراکنش ها به خود اختصاص داده است. در تراکنش های مانده گیری نیز شرکت "پرداخت الکترونیک پاسارگاد" با رقم 0/39 درصد بیشترین اختلاف سهم تعدادی را کسب نموده است.

در تیر ماه شرکت "به پرداخت ملت" با پوشش 20/07 درصد از بازار تراکنش های خرید، بالاترین دارنده ی سهم مبلغی تراکنش های مذکور محسوب می گردد. در تراکنش های پرداخت قبض و خرید شارژ تیر ماه، شرکت "پرداخت الکترونیک سداد" با پیشی گرفتن از شرکت "تجارت الکترونیک پارسیان" با سهم مبلغی 17/42 درصدی بیشترین سهم مبلغی این نوع از تراکنش ها را به خود اختصاص داده است.

بیشترین اختلاف بین سهم مبلغی تراکنش های خرید در تیرماه و ماه جاری با رقمی برابر با 0/33 درصد کاهش و افزایش به طور همزمان به ترتیب در دو شرکت "به پرداخت ملت" و "پرداخت الکترونیک پاسارگاد" گزارش شده است. این شاخص در تراکنش های پرداخت قبض و خرید شارژ با کاهش 4/29 درصدی، در شرکت "تجارت الکترونک پارسیان" مشاهده میشود.

نتایج بررسی های این بخش حاکی از آن است که دو شرکت "الکترونیک کارت دماوند" و "سایان کارت" کمترین سهم تعدادی و مبلغی تراکنش ها را در بین شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت داشته و سهم آنها از بازار کلیه سرویس های خدمات پرداخت کارت ناچیز است.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

73  −  71  =