میزان تورم کالاهای صادراتی در بهار چه قدر بود؟

نرخ تورم کالاهای صادراتی مبتنی بر داده­‌های ریالی در چهار فصل منتهی به بهار ۱۴۰۰ برابر با ١٩٣,٩ درصد بوده که در مقایسه با تورم سالانه­ زمستان ۹۹ (برابر با ١٧٢.٢ درصد) ٢١.٧ واحد درصد افزایش داشته است.

به گزارش بانکداری الکترونیک، مرکز آمار ایران اعلام کرد: تغییرات شاخص قیمت کالاهای صادراتی مبتنی بر داده­ های ریالی در فصل بهار ١٤٠٠ نسبت به فصل قبل ١٣,٧ درصد است که در مقایسه با تورم فصلی زمستان ١٣٩٩ (برابر با ٣٣.٠ درصد) حدود ١٩.٣ واحد درصد کاهش داشته است. همچنین تغییرات شاخص قیمت کالاهای صادراتی مبتنی بر داده­ های دلاری نیز در فصل بهار ١٤٠٠ نسبت به فصل قبل،  ٣.٣ درصد است که در مقایسه با تورم فصلی زمستان ١٣٩٩ (برابر با ٧.٢ درصد) حدود ٣.٨ واحد درصد کاهش داشته است. در گروه­ های اصلی طبقه بندی HS کمترین نرخ تورم فصلی در بخش ریالی مربوط به گروه «مروارید طبیعی یا پرورده، سنگ­های گرانبها یا نیمه گرانبها و…» ( ٠,٢ درصد) و بیشترین نرخ مربوط به گروه «آلات و دستگاه­ های اپتیک، عکاسی، سینماتوگرافی و …» (٦٩.٤ درصد) است. همچنین بیشترین کاهش مربوط به گروه «مواد پلاستیکی و اشیاء ساخته شده از این مواد و…» ( ‌١.٥- درصد) می­ باشد.

تورم نقطه به نقطه

تغییرات شاخص قیمت کالاهای صادراتی مبتنی بر داده­ های ریالی در فصل بهار ١٤٠٠ نسبت به فصل مشابه سال قبل ١٩٣,١ درصد است که در مقایسه با تورم نقطه به نقطه زمستان ١٣٩٩ ( برابر با ٢٢٩.٨ درصد)  ٣٦.٨ واحد درصد کاهش داشته است. همچنین تغییرات شاخص قیمت کالاهای صادراتی مبتنی بر داده­ های دلاری در فصل بهار ١٤٠٠ نسبت به فصل مشابه سال قبل ١٢.٧ درصد است که در مقایسه با تورم نقطه به نقطه زمستان ١٣٩٩ ( برابر با ٧.٨ درصد) ٤.٩ واحد درصد افزایش داشته است. در گروه­ های اصلی طبقه بندی HS کمترین نرخ تورم نقطه به نقطه در بخش ریالی مربوط به گروه « مواد پلاستیکی و اشیاء ساخته شده از این مواد و …» ( ٦٠,٢ درصد) و بیشترین نرخ مربوط به گروه « آلات و دستگاه­ های اپتیک، عکاسی، سینماتوگرافی و…» ( ٤١٧.٨ درصد) است.

تورم سالانه

تغییرات میانگین شاخص قیمت کالاهای صادراتی مبتنی بر داده­ های ریالی در چهار فصل منتهی به فصل بهار ١٤٠٠ برابر با ١٩٣,٩ درصد بوده است که در مقایسه با تورم سالانه­ زمستان ١٣٩٩ (برابر با ١٧٢.٢ درصد) ٢١.٧ واحد درصد افزایش داشته است. تغییرات میانگین شاخص قیمت کالاهای صادراتی مبتنی بر داده­ های دلاری در چهار فصل منتهی به فصل بهار ١٤٠٠ برابر با ٦.٩ درصد بوده است که در مقایسه با تورم سالانه­ زمستان ١٣٩٩ (برابر با ٢.٨ درصد) حدود ٤.١ واحد درصد افزایش داشته است. در گروه­ های اصلی طبقه‌بندی HS کمترین نرخ تورم سالانه در بخش ریالی مربوط به گروه «مواد پلاستیکی و اشیاء ساخته شده از این مواد و …» ( ٦٩,٢ درصد) و بیشترین نرخ مربوط به گروه «ماشین آلات و وسایل مکانیکی، ادوات برقی، اجزاء و قطعات آن­ها و …» ( ٤٨٩.٨ درصد) است.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

9  +  1  =