فیشینگ سایت‌های داخلی در صدر گزارش مرکز ماهر

مرکز ماهر در جدیدترین گزارش خود به ۵۵۵ خدمت ارائه شده در شهریورماه سال ۱۴۰۰ اشاره کرده است که طبق آن فیشینگ سایت‌های داخلی و آلودگی به بدافزار و بات در صدر رخدادهای رسیدگی شده قرار دارند.

به گزارش بانکداری الکترونیک، آن طور که در گزارش مرکز ماهر آمده است فیشینگ سایت‌های داخلی، آلودگی به بدافزار و بات و فیشینگ سایت‌های خارجی بیشترین رخدادهای رسیدگی شده توسط این مرکز در شهریور ۱۴۰۰ بوده‌اند. این در حالی است که در مرداد ماه امسال، آلودگی به بدافزار و بات در رتبه اول رخدادهای شناسایی شده قرار داشته است. کمترین مورد رسیدگی‌ها نیز به باج افزارها و منع سرویس داخلی و خارجی اختصاص داشته است.

گزارش مرکز ماهر

اگرچه مرکز ماهر از رسیدگی به ۵۵۵ رخداد خبر داده است اما گراف نحوه مطلع شدن این مرکز از رخدادها حاکی از ۵۷۴ مورد است که ۳۰ درصد آن‌ها از منابع داخلی و الباقی از مراجع بین‌المللی بوده است.

اما نحوه مطلع شدن مرکز ماهر از منابع داخلی چگونه است؟ طبق این گزارش، سامانه هوشیار بیشترین نقش را در اطلاع رسانی به این مرکز داشته و گزارش آپاها نیز در رتبه بعدی قرار دارد.

گزارش مردمی، نهادهای حاکمیتی، سامانه بینا و دانا از دیگر مسیرهای اطلاع یافتن مرکز ماهر از رخدادهاست.

گزارش مرکز ماهر

آنطور که در گزارش مرکز ماهر آمده، از ۵۵۵ خدمت ارائه شده، بیش از ۵۰ درصد آن‌ها به اپراتورها اختصاص داشته است.بخش خصوصی نیز با سهم ۲۵ درصدی از دریافت خدمات در رتبه دوم قرار دارد.

طبق این گزارش، دستگاه‌های حاکمیتی تنها ۷۰ خدمت از ۵۵۵ خدمت ارائه شده را به خود اختصاص داده‌اند که از این میزان، قوه قضاییه با سهم ۴۲ درصدی بیشترین سهم را در بین بخش‌های حاکمیتی دریافت کننده خدمت داشته است.
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت و نفت نیز در جایگاه‌های بعدی قرار دارند.

توجه به اهمیت پاسخگویی به رخدادهای فضای تبادل اطلاعات و ایجاد مراکز پاسخگویی به حوادث فضای مجازی که دراکثر کشورها تحت عنوان مراکز CERT انجام شده است، مرکز ماهر (مرکز مدیریت امداد و هماهنگی رخدادهای رایانه‌ای) به عنوان CERT ملی ایران در سال ۸۷ ایجاد و در سطح ملی فعالیت گسترده ای را برای پیشگیری و مقابله با حوادث فضای تبادل اطلاعات بعهده دارد.

فعالیت‌های امداد و واکنشی و رسیدگی فوری به حوادث فضای مجازی براساس درخواست سازمان‌ها، فعالیت‌های پیشگیرانه با ارائه هشدارها و ضعف‌های سامانه‌ها در سطح ملی و فعالیت‌های ارتقای سطح کیفیت امنیتی با برگزاری کارگاه‌ها و ارائه آموزش‌های امنیتی از جمله خدمات ارائه شده توسط این مرکز است.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

9  ⁄  1  =