گزارش بهاره بدهی‌ها و مطالبات دولت برای رییس‌جمهور ارسال شد

گزارش بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی برای دوره منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰ به منظور ارائه به کمیسیون‌های ذیربط در مجلس شورای اسلامی در خزانه‌داری کل کشور تهیه و برای رییس ‌جمهور ارسال شد.

به گزارش بانکداری الکترونیک  به نقل از (شادا)، در اجرای حکم بند (ب) ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ و آیین نامه اجرایی آن موضوع تصویب نامه شماره ۶۱۲۴۰/ت۵۲۲۳۰هـ مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۷هیات وزیران، گزارش بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی برای دوره منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰ (سه ماهه اول) به منظور ارایه به کمیسیون‌های ذیربط در مجلس شورای اسلامی در خزانه‌داری کل کشور تهیه و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی برای رییس‌جمهور ارسال شد.

در اجرای این تکلیف قانونی از آبان ماه سال ۱۳۹۴  تاکنون بالغ بر بیست و هشت (۲۸) فقره گزارش جامع بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت های دولتی حسب مورد در مقاطع سه ماهه (فصلی) و سالانه توسط مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت و با همکاری ادارات‌کل اموراقتصادی و دارایی استان‌ها تهیه و به مراجع قانونی ذیربط ارسال شده است.

شایان ذکر است به منظور تهیه گزارشات مذکور و بروزرسانی آنها در مقاطع فصلی و سالانه، سامانه مدیریت اطلاعات بدهی‌ها و مطالبات دولت (سماد) در بستر شبکه دولت راه اندازی و از زمان عملیاتی شدن آن (موضوع بخشنامه شماره ۱۳۶۱۵۱/۵۷ مورخ ۱۳۹۵/۷/۲۶خزانه‌داری کل کشور) در سال ۱۳۹۵ تاکنون، بیش از ۰۰۰ر۱۳۷ فقره گزارش از بیش از ۵۰۰ر۳ نقطه گزارشگری (دستگاه اجرایی) به صورت الکترونیکی، دریافت شده است که مبنای تهیه گزارش‌های مجموعه دولت و شرکت‌های دولتی بوده است.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

  ×  5  =  10