سهم ۱۷درصدی تاپ از بازار تراکنش های مانده گیری در شهریور۱۴۰۰

بررسی عملکرد شرکت های پرداخت نشان می دهد؛

بر اساس گزارش شاپرک در شهریورماه سال جاری شرکت تجارت الکترونیک پارسیان با کسب 17.44درصد از سهم بازار تراکنش های مانده گیری، به بالاترین حجم از این گونه تراکنش ها خدمت ارائه می دهد.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، بر اساس دریافت فایل، در شهریور ماه 1400 شرکت به پرداخت ملت در تعداد تراکنش ها  از شرکت پرداخت الکترونیک سامان پیشی گرفته و با سهم تعدادی 20/42درصدی رتبه نخست را به خود اختصاص داده است. این اختلاف رقم اندکی معادل با 0.06 درصد است. شرکت به پرداخت ملت با سهم 19/36 درصدی از مبلغ تراکنش ها، همچنان بیشترین سهم مبلغی را در اختیار دارد. در این ماه سهم مبلغی شرکت پرداخت الکترونیک سامان – دومین شرکت بازار – با این شرکت اختلاف 1/24 درصدی است.

 

سهم شرکت های PSP از بازار تراکنش های هر یک از ابزارهای پذیرش

بر اساس این گزارش، در شهریور ماه شرکت پرداخت الکترونیک سامان با پوشش 20/54 درصد از بازار تراکنش های کارتخوان فروشگاهی، بالاترین سهم را در اختیار خود دارد. این شرکت همچنان با پوشش 33/56درصدی از سهم تعدادی تراکنش های موبایلی به عنوان دارنده ی بالاترین سهم در بازار تراکنش های موبایلی شناخته شده است. در این ماه شرکت تجارت الکترونیک پارسیان با کسب 33/56درصد از سهم بازار تراکنش های اینترنتی، به عنوان ارائه دهنده ی خدمات به بیشترین تعداد تراکنش های مذکور محسوب میشود.

بیشترین اختلاف بین سهم تعدادی تراکنشهای ابزار پذیرش کارتخوان فروشگاهی با 0.34درصد به شرکت پرداخت الکترونیک سداد تعلق دارد. بیشترین اختلاف بین سهم تعدادی تراکنش های ابزار پذیرش اینترنتی نیز با 2/41 درصد اختلاف به شرکت به پرداخت ملت تعلق دارد. شرکت پرداخت الکترونیک سامان با 1/81درصد کاهش، بالاترین اختلاف را بین سهم تعدادی تراکنش های ابزار پذیرش موبایلی نشان می دهد.

در این ماه همچنان شرکت به پرداخت ملت با پوشش 19/05درصدی از مبالغ بازار کارتخوان فروشگاهی، بالاترین سهم را در اختیار خو د دارد. از سویی دیگر شرکت پرداخت الکترونیک سامان در شهریور ماه با رقمی معادل 42/86 درصد بخش قابل توجهی از بازار مبلغی تراکنش های اینترنتی را کسب نموده است. همین شرکت در ابزار پذیرش موبایلی نیز با پوشش 38/92درصدی سهم عمدها ی از بازار مبلغی تراکنشهای این ابزار را پشتیبانی می نماید.

بیشترین اختلاف بین سهم مبلغی تراکنش های ابزار پذیرش کارتخوان فروشگاهی نسبت به ماه گذشته با رقم منفی 0.53درصد به شرکت پرداخت الکترونیک سداد تعلق دارد. شرکت به پرداخت ملت در ابزار پذیرش اینترنتی با 1/94 درصد کاهش سهم، بالاترین تفاضل را نشان میدهد. در ابزار پذیرش موبایلی شرکت پرداخت الکترونیک سامان با کاهش 1/66 درصدی همراه بوده است.

سهم شرکت های PSP از بازار تراکنش های هر سرویس

شرکت به پرداخت ملت با پوشش 20/40درصد از بازار تراکنش های خرید، در این ماه بالاترین سهم را به خود اختصاص داده است. این شرکت در حوزه تراکنش های پرداخت قبض و خرید شارژ نیز با در اختیار داشتن 23/62 درصد از بازار تراکنش های فوق، بیشترین سهم را دارد. در این ماه شرکت تجارت الکترونیک پارسیان با کسب 17/44درصد از سهم بازار تراکنش های مانده گیری، به بالاترین حجم از این گونه تراکنش ها خدمت ارائه میدهد.

بیشترین اختلاف بین سهم تعدادی تراکنش های خرید در ماه شهریور نسبت به مرداد ماه در شرکت پرداخت الکترونیک سداد با افزایش 0.34 درصدی مشاهده میشود. شرکت پرداخت الکترونیک سامان در تراکنش های پرداخت قبض و خرید شارژ کاهش 1/1درصدی تجربه کرده و بالاترین تفاضل را در سهم تعدادی این تراکنش ها به خود اختصاص داده است. در تراکنش های مانده گیری نیز شرکت آسان پرداخت پرشین با افزایش 0.20 درصدی بیشترین اختلاف سهم تعدادی را کسب نموده است.

بر اساس این گزارش،  در شهریور ماه شرکت به پرداخت ملت با پوشش 19/47 درصد از بازار تراکنش های خرید، بالاترین دارنده ی سهم مبلغی تراکنش های مذکور محسوب می گردد. در تراکنش های پرداخت قبض و خرید شارژ شرکت آسان پرداخت پرشین با سهم مبلغی 16/60درصدی بیشترین سهم مبلغی این نوع از تراکنش ها ر ا به خود اختصاص داده است.

بیشترین اختلاف بین سهم مبلغی تراکنش های خرید در مرداد ماه و ماه جاری با رقمی برابر با 0.5درصد افزایش در شرکت پرداخت الکترونیک سامان گزارش شده است. این شاخص در تراکنش های پرداخت قبض و خرید شارژ با افزایش 1/19 درصدی، در شرکت پرداخت الکترونیک سپهر مشاهده می شود.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

  −  2  =  3