مبلغ ۲۰۰هزار ریال نقطه عطف تغییر رفتار مصرف کننده

سهم تراکنش های خرد کارتخوان فروشگاهی طی 5سال گذشته

بررسی‌ها نشان می‌دهد که مبلغ 200 هزار ریال نقطة عطف تغییر الگوی خرید مصرف‌کننده طی پنج سال منتهی به 1400 باشد. طی دوره 5 ساله سهم تراکنش‌هایی با ارزش کمتر از 200 هزار ریال روندی نزولی داشته است، در حالی که سهم تراکنش‌هایی با مبلغ بیش از 200 هزار ریال روندی افزایشی را نشان می‌دهد.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، تراکنش‌های خرد در صنعت پرداخت از اهمیت بالایی برخوردار است؛ مثلاً تراکنش‌های کمتر از 500 هزار ریال گرچه سهم قابل توجه 55 درصدی از پرداخت را تشکیل می‌دهند؛ اما از نظر مبلغی تنها کمتر از 7 درصد از ارزش تراکنش‌های صنعت را به خود اختصاص می‌دهند.

سهم این گروه از تراکنش‌ها از تعداد کل تراکنش‌ها از 84 درصد در انتهای سال 1396 به 77 درصد در انتهای سال 1399 رسیده و پیش‌بینی می‌شود این سهم در پایان سال 1400 به 73 درصد کاهش یابد. این در حالی است که طبق پیش‌بینی، تعداد مطلق تراکنش‌ها در همین دوره رشد 115 درصدی را تجربه کند.

نکته بسیار مهم این است که سهم مبلغ این گروه از تراکنش‌ها از سال 1306 تا پایان 1400 ثابت و در حدود 7 درصد باقی خواهد ماند، در حالی که ارزش مطلق تراکنش‌های این گروه رشد 176 درصدی را تجربه خواهد کرد.

در مجموع طی سال 99 بالغ بر 97 درصد از تعداد تراکنش‌های صنعت پرداخت مبلغی کمتر از 5 میلیون ریال داشتند، در حالی که از نظر مبلغی این گروه از تراکنش‌ها تنها 21 درصد از کل مبلغ تراکنش‌های انجام‌شده در سال 99 را تشکیل می‌دهند. به عبارت دیگر، حدود 80 درصد از مبلغ کل صنعت پرداخت در این سال تنها توسط 2 درصد از تراکنش‌ها مورد معامله قرار گرفته است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که مبلغ 200 هزار ریال نقطه عطف تغییر الگوی خرید مصرف‌کننده طی پنج سال منتهی به 1400 باشد. طی دوره 5 ساله سهم تراکنش‌هایی با ارزش کمتر از 200 هزار ریال روندی نزولی داشته است، در حالی که سهم تراکنش‌هایی با مبلغ بیش از 200 هزار ریال روندی افزایشی را نشان می‌دهد.

تغییر چشمگیر الگو در کارتخوان فروشگاهی

بررسی روند سهم مبلغ تراکنش‌های خرد انجام‌شده روی پایانه‌های فروشگاهی نشان می‌دهد که طی مدت پنج سال، سهم تراکنش‌هایی با مبلغ کمتر از 250 هزار ریال نزولی بوده و مجموعاً از حدود 5 درصد در سال 1396 به کمتر از 3 درصد در سال 1400 خواهد رسید. این در حالی است که سهم مبلغی تراکنش‌های 250 تا 500 هزار ریال تقریباً ثابت، اما نوسانی بوده و مبالغ بیش از یک میلیون ریال روندی صعودی را تجربه کرده است.

ارزیابی الگوی ارزش مطلق تراکنش‌ها نیز نشان می‌دهد که تراکنش‌های کمتر از 150 هزار ریال در طی 5 سال منتهی به پایان 1400 رشد بسیار کندی را تجربه کردند و مبلغ این تراکنش‌ها با گذشت 5 سال از حدود 350 هزار میلیارد ریال در سال 96 به حدود 736 هزار میلیارد ریال خواهد رسید که رشد حدود 110 درصدی را تجربه می‌کند. این در حالی است که تراکنش‌های 2 تا 5 میلیون ریال از حدود یک بیلیارد ریال در سال 96 به بیش از 5/4 بیلیارد ریال در سال 1400 خواهد رسید که رشد حدود 300 درصدی را نشان می‌دهد.

الگوی تعداد تراکنش‌ها اما بیش از مبلغ تراکنش‌ها نشان‌دهنده تغییر رفتار خریدار است. پیش‌بینی می‌شود سهم تراکنش‌های کمتر از 50 هزار ریال در 5 سال منتهی به اسفند سال 1400 از 36 درصد به 16 درصد کاهش یابد؛ اما سهم مبالغ بیش از 250 هزار ریال (تا 2 میلیون ریال) افزایش قابل توجه 13 درصدی را تجربه کرده و از حدود 60 درصد تعداد تراکنش‌ها به 73 درصد از تعداد تراکنش‌ها افزایش یابد. این امر نشان می‌دهد که با روند تورم موجود، نمودار تعداد تراکنش‌ها بر اساس گروه مبلغی نیز به سمت ارقام بیشتر شیفت کرده است.

آمارهای تعداد مطلق تراکنش‌ها روی پایانه‌های فروشگاهی نشان می‌دهد که تعداد تراکنش‌های کمتر از 50 هزار ریال در طی مدت 4 سال تنها رشد 50 درصدی را در سال 99 تجربه کرده است و پیش‌بینی می‌شود از سال 1400 به بعد تعداد این تراکنش‌ها روند نزولی را تجربه کند. این در حالی است که تعداد تراکنش‌های با ارزش 250 تا 500 هزار ریال رشد چشمگیری را تجربه خواهد کرد و از حدود 5/1 میلیارد تراکنش در پایان سال 1396 به بیش از 5 میلیارد تراکنش در سال 1400 خواهد رسید.

 

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

  +  56  =  64