سهم مبلغ تراکنش های اینترنتی طی ۵ سال گذشته

بررسی تراکنش های خرد صنعت پرداخت؛

آمارهای شبکه شاپرک نشان می‌دهد که طی 5 سال منتهی به اسفند 1400 سهم مبلغ تراکنش‌های اینترنتی در عمده گروه‌های مبلغی روندی نزولی را تجربه کرده است. این کاهش به ویژه در سهم مبالغ 50 تا 150 هزار ریال، و یک تا 5 میلیون ریال مشاهده شده است.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، بیماری همه‌گیر کرونا بر بسیاری از جنبه‌های رفتار مشتری طی 2 سال گذشته تأثیر گذاشته است. یکی از مهم‌ترین آثار آن افزایش خریدهای غیر حضوری مردم است. افزایش خریدهای اینترنتی منجر شده است تا الگوی خریدهای اینترنتی در سال‌های 99 و متعاقباً 1400 تغییر کند.

آمارهای شبکه شاپرک نشان می‌دهد که طی 5 سال منتهی به اسفند 1400 سهم مبلغ تراکنش‌های اینترنتی در عمده گروه‌های مبلغی روندی نزولی را تجربه کرده است. این کاهش به ویژه در سهم مبالغ 50 تا 150 هزار ریال، و یک تا 5 میلیون ریال مشاهده شده است. این در حالی است که سهم مبلغی تراکنش‌های 150 تا 500 هزار ریال افزایش چشمگیری به ویژه در سال 1400 را تجربه خواهد کرد. در سال 99 نیز گروه مبلغی 150 تا 250 هزار ریال افزایش قابل توجهی را نسبت به سال 98 تجربه کرد.

ارزیابی الگوی مبالغ تراکنش‌ها نیز نشان می‌دهد که در سال‌های 99 و 1400 افزایش بسیار قابل توجهی در مبلغ تراکنش‌های با ارزشی بیش از 150 هزار ریال مشاهده شده است. سال 99 بیشترین افزایش را در مبالغ 150 تا 250 هزار ریال تجربه کرد که بالغ بر 380 درصد بود. سال 1400 اما طبق پیش‌بینی‌ها، بیشترین رشد را در گروه مبلغی 250 تا 500 هزار ریال تجربه خواهد کرد که عامل اصلی آن تورم بسیار بیش از 40 درصد در این سال خواهد بود.

الگوی سهم تعداد تراکنش‌های اینترنتی نیز در سال‌های 99 و 1400 به واسطة همه‌گیری کرونا به شدت تغییر کرد. طبق پیش‌بینی‌ها تراکنش‌ها در گروه قیمتی 150 تا 250 هزار ریال تغییر قابل توجهی را در سال‌های 99 و 1400 نباید تجربه می‌کرد؛ اما همه‌گیری کرونا منجر شد تا بسیاری از مردم خریدهای این گروه مبلغی را به صورت اینترنتی انجام دهند و سهم تعدادی این تراکنش‌ها از حدود 13 درصد در سال 98 به 34 درصد در سال 99 افزایش یافته و پیش‌بینی می‌شود که در سال 1400 با کاهشی محسوس به 27 درصد برسد. با این حال روند سهم تعدادی تراکنش‌های با مبلغ کمتر از 150 هزار ریال الگویی مشابه کارتخوان فروشگاهی را تجربه کرده است.

تعداد مطلق تراکنش‌های اینترنتی کشور نیز نشان می‌دهد که دو گروه مبلغی 150 تا 250 و 250 تا 500 هزار ریال در سال 99 رشد قابل توجهی را شاهد بوده‌اند. تعداد تراکنش‌های گروه مبلغی 150 تا 250 هزار ریال از حدود 143 میلیون تراکنش در سال 98 به 532 میلیون تراکنش در سال 99 رسید و پیش‌بینی می‌شود این تعداد در پایان سال 1400 به کمتر از 500 میلیون تراکنش برسد. این در حالی است که در سال 1400 گروه مبلغی 250 تا 500 هزار ریال بیشترین رشد را تجربه کرده و از حدود 200 میلیون تراکنش در سال 99 به بیش از 400 میلیون تراکنش برسد.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

  ⁄  1  =  5