تاسیس بانک ملی اسلامی از تجمیع بانک‌های خصوصی

راه حل پرفسور درخشان برای نقدینگی و تورم؛

پرفسور درخشان با بیان این که شبکه بانکی فعلی، نظام اقتصادی کشور را به شکل جدی تهدید میکند گفت: تنها با حذف و تجمیع بانکهای خصوصی در یک بانک ملی اسلامی می‌توان جلوی نقدینگی و تورم را گرفت.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، مسعود درخشان در نشست سیاستهای پولی پیشنهادی به دولت سیزدهم در خانه اندیشه ورزان گفت:  اصلاحات اقتصادی بعد از انقلاب  پیاده نشده و دلیل آن این است که مدیران ارشد و روسای بانک مرکزی اعتقادی به این موارد نداشته اند. تاکنون هیچ رییس کل بانک مرکزی حذف ربا از روابط مالی بانک را در دستور کار قرار نداده اند.

این اقتصاددان گفت: امروز نیز بحث حذف ربا در برنامه های مدیران دولتی دیده نمی‌شود. متاسفانه چهل سال است سعی داریم در مبارزه با ربا پیروز شویم. بزرگترین بحرانهای اقتصادی در جهان، ریشه در سیستم بانکی داشت. اما سیاستمداران غربی نیز برخوردی با این حوزه نداشته بلکه حمایت مالی از بانکها نیز انجام دادند. این نشان دهنده نفوذ سیاسی سنگین بانکهاست و بنده بیم آن را دارم که این اتفاق در کشور عزیز ما هم رخ بدهد.

وی افزود، برخی به ایده تجمیع تمام بانکهای خصوصی در یک بانک خرده میگیرند و آن را ایده های کمونیستی قلمداد میکنند. در دوره قبل بانکهای دولتی سرآمد بانکداری در کشور بودند. با پیروزی انقلاب بانکهای خصوصی ملی شدند. بعد از جنگ تحمیلی  بر خلاف قانون اساسی بانکهای خصوصی قارچ گونه رشد کردند و به یک تهدید برای کشور تبدیل شدند.

درخشان گفت: هر بانک خصوصی بر مبنای ربا شکل می‌گیرد و بر اساس تکاثر ثروت رشد می‌کند. در این بین بانک مرکزی تنها در حوزه نظارت می‌تواند اثر گذار باشد. اما اگر بحث فعالیتهای اقتصادی واقعی به عنوان مجوز فعالیت بانکها لحاظ شود هیچ بانک خصوصی نمیتواند به فعالیت خود ادامه دهد. در چنین شرایطی نظارت بی مبناست و اصولا نمیتوان از بانکداری اسلامی سخن گفت.

البته بانکهای دولتی نیز چالشهای مربوط به بانکهای خصوصی را دارند. توجه داشته باشید که بانکهای خصوصی در مسیر ورشکستگی هستند و تنها برای جذب سپرده، ارایه وامهای کلان در رشته های سود آور و سوم حضور در بازارهای سفطه بازی رقابت میکنند. این بانکها درباره چالشهای اقتصادی کشور کوچکترین مسئولیتی برای خود متصور نیستند.

پرفسور درخشان گفت:  هربانکی اعم از دولتی و خصوصی اگر بدنبال سفطه بازی باشد نمیتواند بدون ربا کار کند. راهکار، دولتی کردن بانکها و تاسیس بانک ملی اسلامی است. در این شرایط زمینه حذف کامل ربا از سیستم پولی کشور فراهم خواهد شد. دریافت کننده های وام بانکی تنها مبلغی در حد هزینه کارمزد دریافت کنند. در این چارچوب مسئله خلق نقدینگی و تورم به شکل اساسی حل خواهد شد.

وی افزود، به بهانه چالشهای کوچک نباید راهکارهای اساسی را فراموش کرد. شبکه بانکی فعلی نظام اقتصادی کشور را به شکل جدی تهدید میکند.  در این شرایط نظارت هم نمیتواند خصلت ذاتی بانکها را تغییر دهد.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

15  ⁄  3  =