رشد ۵۳.۵ درصدی ارزش فروش سفته و برات در تهران + جدول

در نیمه نخست سال ۱۴۰۰ صورت گرفت؛

آمارهای بانک مرکزی حاکی از آن است که در شش ماه اول سال ١٤٠٠ حدود ٥٩٦ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال سفته و برات در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۵۳.۵ درصد افزایش نشان می‌دهد.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، براساس آمار بانک مرکزی، حدود ۱۵۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال سفته و برات در شهریور ماه ۱۴۰۰ در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۷۶.۲ درصد و ۱۰۱.۴ درصد افزایش یافت. همچنین در شش ماه اول سال ١٤٠٠ حدود ٥٩٦ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال سفته و برات در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۵۳.۵ درصد افزایش نشان می‌دهد.

همچنین طبق آمار شعبه واخواست دادگستری استان تهران در شهریورماه ١٤٠٠ معادل ٦٠٠ برگ سفته و برات به مبلغی معادل ٢٥٢ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال در شهر تهران واخواست شد. در این ماه شاخص‌های تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به ترتیب به اعداد ۷۵.۶ و ۱۳۷.۱ رسـید که در مقایسـه بـا ماه قبل از لحاظ تعداد ٧٣ درصد و از لحاظ مبلغ ۸۲.۱ درصد افزایش داشت و نسبت به ماه مشابه سـال قبل هر دو شاخص مذکور به ترتیب ۱۹.۵ درصد و ٥ درصد کاهش نشان می‌دهد.

شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست شـده در شـهریورماه ١٤٠٠ به عدد ۱۸۱.۴ رسید. عدد شاخص مذکور در شهریورماه ١٣٩٩ معادل ۱۵۳.۶ بوده است. در شش ماه اول سال ١٤٠٠ معادل ٣٢٠٠ برگ سفته و برات به مبلغی معادل ١٠٢٧ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال در شهر تهران واخواست شد.

در این دوره متوسط شاخص‌های تعداد و مبلغ سـفته و برات واخواست شده به ترتیب به اعداد ۶۶.۷ و ۹۲.۸ رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل از لحاظ تعداد ۱۷.۹ درصد و از لحاظ مبلغ ۱۵.۶ درصد کاهش نشان می‌دهد. شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست شده در شش ماه اول سال ١٤٠٠ به عدد ۱۴۷.۴ رسید. عدد شاخص مذکور در دوره مشابه سال ١٣٩٩ معادل ۱۲۵.۳ بوده است.

 

منبع: ایبنا

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

8  ×    =  48