سهم بانک ها از تعداد کارت های تراکنش دار چقدر بوده است؟

در مهرماه سال جاری؛

بررسی ها نشان می دهد، در مهرماه سال جاری بیشترین سهم از تعداد کارت های بانکی تراکنش دار از نوع کارت برداشت و اعتباری به ترتیب با 19 / 22 و 76 / 64 درصد متعلق به بانک ملی، و از نوع کارت هدیه و بن کارت با 26 / 19 درصد متعلق به بانک ملت بوده است.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، کارت های بانکی دارای تراکنش در سوییچ شاپرک به لحاظ کاربری در سه دسته کارت برداشت (بدهی)،کارت اعتباری و کارت پیش پرداخته یا بی نام (کارت هدیه و بن کارت) طبقه بندی می شوند.

بررسی ها نشان می دهد، در مهرماه 1400، تعداد کارت های بانکی تراکنش دار در سوییچ شاپرک مجموعا 120،950،690 بوده است که بیشترین تعداد آن با 116،268،079 عدد و سهم تعدادی 30 / 95 درصدی متعلق به کارت برداشت و کمترین تعداد آن با 361،898 عدد و سهم 30 / 0 درصدی متعلق به کارت اعتباری بوده است.

تعداد کل کارت های بانکی تراکنش دار در مهرماه 1400 نسبت به مدت مشابه ماه قبل، دارای نرخ رشد منفی، برابر با 85 / 0 درصد بود ه است.

سهم بانک های صادرکننده از کل کارت های بانكی تراکنش دار

بررسی ها نشان می دهد، در مهرماه سال جاری بانک های ملی، ملت و صادرات به ترتیب با 21.89، 11.68 و 10.93درصد دارای بیشترین سهم از تعداد کارت های بانکی تراکنش دار در شبکه پرداخت بوده اند.

سهم بانک های صادرکننده از تعداد هر یک از انواع کارت های بانكی تراکنش دار

سهم بانک های صادرکننده از تعداد هر یک از انواع کارت بانکی تراکنش دار برای مهرماه سال جاری در جدول زیر ارائه شده است. اطلاعات این جدول مبین آن است که در این ماه بیشترین کارت اعتباری تراکنش دار متعلق به بانک های ملی، سپه، ملت و پست بانک؛ بیشترین کارت برداشت تراکنش دار به ترتیب متعلق به بانک هایملی، سپه، ملت و صادرات و بیشترین کارت
هدیه و بن کارت تراکنش دار متعلق به بانک های ملت، پارسیان، ملی و سپه بوده است.

در این ماه، بیشترین سهم از تعداد کارت های بانکی تراکنش دار از نوع کارت برداشت و اعتباری به ترتیب با 19 / 22 و 76 / 64 درصد متعلق به بانک ملی، و از نوع کارت هدیه و بن کارت با 26 / 19 درصد متعلق به بانک ملت بوده است.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

55  +    =  58