فروش بیش از هفت هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی

نتیجه بیست و یکمین حراج اعلام شد

بانک مرکزی اعلام کرد: در بیست و یکمین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی باوجود آنکه هیچ بانک و موسسه‌ای شرکت نکرد اما سایر افراد حقیقی و حقوقی ۷.۵۸ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی خریداری کردند.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، بانک مرکزی ضمن اعلام نتیجه‌ بیست و یکمین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال ۱۴۰۰ (۹ آذر ماه)، از برگزاری حراج بیست و دوم اوراق یاد شده در تاریخ ۱۶ آذر ماه سال جاری خبر داد.

در حراج امروز باوجود آنکه هیچ بانک و موسسه‌ای شرکت نکرد اما سایر افراد حقیقی و حقوقی ۷.۵۸ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی خریداری کردند.

این اوراق تا سقف هزار میلیارد ریال به فروش رسیده است.

نرخ بازده این اوراق تا سررسید آن که آبان ماه ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ است به ترتیب ۲۱.۵ و ۲۱.۷ خواهد بود.

این اوراق از نوع مرابحه عام، کوپن دار و با تواتر پرداخت سود ۶ ماه و حداقل حجم سفارش ۵۰۰ هزار ورقه است.

وزارت امور اقتصادی و دارایی الزامی به پذیرش همه پیشنهادهای دریافتی یا فروش همه اوراق عرضه‌شده در حراج را ندارد.

بانک مرکزی سفارش‌های دریافت‌شده را به منظور تصمیم‌گیری به آن وزارتخانه ارسال و وزارتخانه مزبور نسبت به تعیین سفارش‌های برنده اقدام می‌کند. در نهایت، عرضه اوراق به همه برندگان انجام می‌شود.

بانک مرکزی بر اساس جزء (۴) بند «ک» تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی دولت در بازار ثانویه اوراق است.

کارگزاری این بانک ضمن تامین‌ زیرساخت معاملات و برگزاری حراج، تعهدی نسبت به حجم و قیمت اوراق مالی اسلامی دولتی فروش‌رفته نداشته و اوراق مزبور را در بازار اولیه به منظور تامین مالی دولت خریداری نخواهد کرد.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

  ×  9  =  54