رشد نقدینگی در مهرماه سال جاری به ۴۳ درصد رسید

بانک مرکزی اعلام کرد که رشد نقدینگی در مهرماه سال جاری به رقم ۸/ ۴۲ درصدی رسیده است که البته افزایش آن به دلیل پوشش آماری بانک مهر اقتصاد است.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، حجم نقدینگی در پایان مهرماه سال ۱۴۰۰ (معادل ۴۲۲۷ هزار میلیارد تومان) نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۶/ ۲۱درصد رشد یافته است. لازم به توضیح است که ۳/ ۲ واحد درصد از رشد نقدینگی در هفت ماهه منتهی به مهرماه ۱۴۰۰ مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌‌های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌‌ها و بدهی‌‌های بانک سپه (به‌واسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) بوده است که این امر صرفا ناشی از افزایش پوشش آماری بوده و واجد آثار پولی و تورمی به لحاظ افزایش نقدینگی نیست.

بر همین اساس نرخ رشد نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به مهرماه ۱۴۰۰ به ۸/ ۴۲ درصد رسید که ۷/ ۲ واحد درصد از آن مربوط به افزایش پوشش آماری (اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مهر اقتصاد به بانک سپه) بوده است.

به عبارت دیگر در صورت عدم لحاظ پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان مهرماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۳/ ۱۹ درصد و در دوازده ماهه منتهی به مهرماه ۱۴۰۰ معادل ۱/ ۴۰ درصد ‌‌بود.

البته، پس از تجمیع اطلاعات خلاصه دفتر کل بانک مهر اقتصاد با اطلاعات بانک سپه و تسری آن به سال‌های قبل، ارقام مربوط به رشد نقدینگی تعدیل خواهد شد.

رشد پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به مهرماه ۱۴۰۰ به ۴/ ۳۶ درصد رسید، پایه پولی در پایان مهرماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹، رشدی معادل ۵/ ۱۵ درصد داشته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۱/ ۱۰ درصد) به میزان ۴/ ۵ واحد درصد افزایش یافته است.

در این مقطع، مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها و خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به ترتیب با سهمی معادل ۵/ ۸ و ۶/ ۶ واحد درصد بیشترین سهم را در رشد پایه پولی داشته‌‌اند.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

92  −  90  =