گزارش ماه آپریل اسپیدتست؛ میانه سرعت اینترنت موبایل کاهش یافت

طبق گزارش ماهانه اسپیدتست، اینترنت سیار ایران در آپریل ۲۰۲۴ دچار کاهش میانه سرعت شده و افت رتبه در جدول میانه سرعت اینترنت موبایل را تجربه کرده است.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک بر اساس آخرین گزارش اسپیدتست از وضعیت اینترنت جهان در آپریل ۲۰۲۴، اینترنت سیار کشور کاهش میانه سرعت و افت رتبه را نسبت به ماه فوریه تجربه کرده است. میانه سرعت اینترنت ثابت اما بیشتر شده و رتبه‌ی ایران در ماه آپریل همان رتبه ۱۵۶ است که در فوریه ۲۰۲۴ ثبت شده بود.

گزارش اسپیدتست از سرعت اینترنت کشورهای مختلف جهان در چهارمین ماه از سال ۲۰۲۴ میلادی نشان می‌دهد میانه سرعت اینترنت سیار کشور در ماه آپریل ۳۵.۶۶ بوده و با این میانه سرعت، ایران در میان ۱۵۵ کشور در رتبه ۷۶ قرار گرفته است؛ درحالی‌که میانه سرعت اینترنت موبایل ایران در ماه مارس ۳۶.۱۶ بوده که که نشان می‌دهد اینترنت کشور در ماه آپریل نسبت به یک ماه قبل از آن دچار افت شده و رتبه ایران هم از ۷۵ به ۷۶ رسیده است.

همچنین، این آمار و ارقام نشان می‌دهد از نظر میانه سرعت اینترنت ثابت، ایران در بین ۱۸۳ کشور همچنان جایگاه ۱۵۶ را حفظ کرده است. البته میانه سرعت اینترنت ثابت کشور از ۱۳.۷۸ در مارس ۲۰۲۴ به ۱۴.۲۳ در ماه آپریل رسیده است.

وضعیت اینترنت ثابت و موبایل در ماه مارس

اینترنت موبایل ایران در مارس ۲۰۲۴ با وجود افزایش میانه سرعت نسبت به ماه فوریه یک پله افت رتبه در جدول سرعت اینترنت سیار را داشت. میانه سرعت اینترنت موبایل در این ماه ۳۶.۱۶ بود و با این میانه سرعت، ایران در میان ۱۵۵ کشور در رتبه ۷۵ قرار داشت. از لحاظ میانه سرعت اینترنت ثابت، ایران در مارس ۲۰۲۴، در بین ۱۸۳ کشور جایگاه ۱۵۶ را داشت و میانه سرعت ۱۳.۷۸ را به ثبت رساند.

وضعیت اینترنت ثابت و موبایل در ماه فوریه

در فوریه ۲۰۲۴، هرچند میانه سرعت اینترنت سیار کشور نسبت به ماه ژانویه افزایش داشت اما رتبه ایران در این شاخص افت یک پله‌ای را تجربه کرد. میانه سرعت اینترنت ثابت اما کمتر شد و ایران در جدول میانه سرعت اینترنت ثابت در جهان پنج پله سقوط کرده است.

میانه سرعت اینترنت سیار کشور در ماه فوریه ۳۴.۷۱ بود و با این میانه سرعت، ایران در میان ۱۵۵ کشور در رتبه ۷۴ قرار داشت. از نظر میانه سرعت اینترنت ثابت ایران در بین ۱۸۳ کشور جایگاه ۱۵۷ را داشت؛ در ماه فوریه میانه سرعت اینترنت ثابت به ۱۳.۵۱ رسید.

وضعیت اینترنت ثابت و موبایل در ماه ژانویه

اینترنت موبایل ایران که در آخرین ماه از سال ۲۰۲۳ میانه سرعت ۳۱.۲۹ را داشت در ماه ژانویه ۲۰۲۴ به میانه سرعت ۳۲.۷۷ رسید و در میان ۱۴۴ کشور از رتبه ۷۸ به جایگاه ۷۳ رسید. اینترنت موبایل در ماه دسامبر از لحاظ میانه سرعت بدترین رتبه را به دست آورده بود اما در ماه گذشته توانست جایگاه خود را پنج پله بهتر کند.

اینترنت ثابت کشور نیز در ماه گذشته ۱۳.۵۸ بوده است که نسبت به دسامبر ۲۰۲۳، با میانه سرعت ۱۲.۶ بهبود را تجربه کرده است. به این ترتیب، جایگاه ایران در جدول میانه سرعت اینترنت ثابت با بهبود دو پله‌ای، از رتبه ۱۵۴ به ۱۵۲ رسیده است. به این ترتیب اینترنت ثابت ایران که از نظر میانه سرعت برای دو ماه متوالی در رتبه ۱۵۴ قرار داشت موفق شد در اولین ماه از سال جدید میلادی بهبود دو پله‌ای داشته باشد.

وضعیت اینترنت ثابت و موبایل در ماه دسامبر

در ماه دسامبر ۲۰۲۳ میانه سرعت اینترنت موبایل کشور افت داشت و این میانه از ۳۱.۸۲ (در ماه نوامبر) به ۳۱.۲۹ رسید. این افت میانه سرعت باعث شد رتبه ایران که در ماه‌های سپتامبر، اکتبر و نوامبر در جایگاه ۷۵ ثابت مانده بود، در آخرین ماه سال ۲۰۲۳ به رتبه ۷۸ سقوط کند. به این ترتیب، میانه سرعت اینترنت موبایل در ایران در ماه دسامبر بدترین رتبه در یک سال اخیر محسوب می‌شود.

رتبه ایران از نظر میانه سرعت اینترنت ثابت نیز دچار افت شده است. در ماه نوامبر میانه سرعت اینترنت ثابت ۱۲.۷۶ بود که در ماه دسامبر این میانه به ۱۲.۶۲ رسید. این کاهش در میانه سرعت اینترنت ثابت روی جایگاه کشور تأثیر نداشته و از این نظر ایران در میان کشورهایی که بیشترین میانه سرعت اینترنت ثابت را دارند، همچنان رتبه ۱۵۴ را دارد.

بهترین میانه سرعت اینترنت ثابت در ماه دسامبر برای کشورهای سنگاپور، هنگ کنگ و موناکو گزارش شده و در سرعت اینترنت موبایل امارات، قطر و کویت رتبه‌های اول تا سوم را داشتند.

وضعیت اینترنت ثابت و موبایل در ماه نوامبر

در نوامبر ۲۰۲۳ میانه سرعت اینترنت موبایل نسبت به ماه اکتبر افزایش پیدا کرده و از ۳۱.۶۶ به ۳۱.۸۲ رسیده بود. البته جایگاه ایران از نظر میانه سرعت اینترنت موبایل در نوامبر ۲۰۲۳ نسبت به اکتبر بدون تغییر و رتبه ۷۵ بود. میانه سرعت اینترنت ثابت ایران نیز در نوامبر ۲۰۲۳، ۱۲.۷۶ شده بود که نسبت به ماه قبل از آن یک افت را نشان می‌داد. اینترنت ثابت کشور از نظر میانه سرعت در میان کشورهای مختلف جهان در جایگاه ۱۵۴ ایستاده بود.

وضعیت اینترنت ثابت و موبایل در ماه اکتبر

در اکتبر ۲۰۲۳ میانه سرعت اینترنت موبایل ایران ۳۱.۶۶ و میانه سرعت اینترنت ثابت کشور ۱۳.۰۳ مگابیت بر ثانیه بوده است. در رده‌بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت موبایل جایگاه ایران نسبت به ماه قبل تغییری نکرد و همان رتبه ۷۵ بود. جایگاه ایران در کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت ثابت هم بدون تغییر نسبت به ماه قبل (سپتامبر) رتبه ۱۵۳ بوده است.

وضعیت اینترنت ثابت و موبایل در ماه سپتامبر

ایران در سپتامبر ۲۰۲۳ در سرعت اینترنت موبایل میانه سرعت ۳۱.۶۷ را تجربه کرده بود که اگرچه نسبت به ماه آگوست اندکی بیشتر بود اما رتبه ایران در این یک ماه سه پله افت داشت. میانه سرعت اینترنت ثابت کشور در این ماه نیز کاهش پیدا کرده و از ۱۱.۹۲ به ۱۱.۶۶ رسیده بود. این کاهش سرعت باعث شد جایگاه ایران در این بخش هم با یک پله افت، رتبه ۱۵۳ باشد.

وضعیت اینترنت ثابت و موبایل در ماه آگوست

در ماه آگوست میانه سرعت ۳۱.۳۳ مگابیت بر ثانیه برای اینترنت موبایل کشور ثبت شده که در مقایسه با دیگر کشورها، ایران را با رتبه ۷۲ پنج پله پایین‌تر از جولای قرار داد.

جایگاه کشور در سرعت اینترنت ثابت هم با میانه سرعت ۱۱.۹۲ نسبت به ماه جولای چهار پله پایین‌تر بود.

در این ماه امارات، قطر و کویت جایگاه خود را به عنوان سه کشور با بهترین میانه سرعت اینترنت موبایل و سنگاپور، هنگ‌کنگ و شیلی با بهترین میانه سرعت اینترنت ثابت حفظ کرده‌اند.

وضعیت اینترنت ثابت و موبایل در ماه جولای

میانه سرعت اینترنت ثابت ۱۱.۳۰ و میانه سرعت اینترنت موبایل ۳۳.۴۴ بود. از نظر رتبه ایران در اینترنت موبایل تفاوتی با ماه پیش نداشته و در اینترنت ثابت سه پله پایین‌تر از ژوئن قرار گرفته است.

در این ماه همچنان امارات بهترین میانه سرعت اینترنت موبایل و سنگاپور بهترین میانه را در اینترنت ثابت را به نام خود ثبت کردند.

اسپیدتست سرعت اینترنت داخلی کشورها را می‌سنجند.

وضعیت اینترنت ثابت و موبایل در ماه ژوئن

میانه سرعت اینترنت موبایل کشور که در ماه می، ۳۵.۶۸ بود در ماه ژوئن به ۳۴.۶۵ کاهش پیدا کرده و این کاهش باعث شده ایران نسبت به ماه می به سه رتبه پایین‌تر سقوط کند و از رتبه ۶۴ به ۶۷ برسد.

در میانه سرعت اینترنت ثابت کشور با وجود این که سرعت از ۱۲.۶۰ در ماه می به ۱۱.۸۰ در ماه ژوئن رسیده اما رتبه ایران یک پله بهتر شده و از نظر میانه سرعت اینترنت ثابت ایران در رتبه ۱۴۵ ایستاده است.

این ماه هم مثل ماه می امارات بهترین میانه سرعت اینترنت موبایل را داشته و سنگاپور در میانه سرعت اینترنت ثابت مانند ماه‌های گذشته در رتبه اول قرار دارد.

وضعیت اینترنت ثابت و موبایل در ماه می

در ماه می ۲۰۲۳ میانه سرعت اینترنت موبایل کشور ۳۵.۶۸ بوده که باعث شده نسبت به ماه آپریل در جایگاه پایین‌تری قرار بگیرد و در رتبه ۶۴ بایستد.

بر اساس گزارش ماه می سایت اسپیدتست، میانه سرعت اینترنت ثابت کشور نیز در این ماه ۱۲.۶۰ بوده و از نظر سرعت در رتبه ۱۴۶ قرار داشته است.

به این ترتیب، در ماه می سرعت اینترنت موبایل در جدول کشورها دو پله کاهش و سرعت اینترنت ثابت یک پله افت داشت. این در حالی است که سرعت اینترنت موبایل کشور نسبت به ماه آپریل کمتر شده بود اما سرعت اینترنت ثابت در ماه می بیشتر از آپریل بوده است.

در ماه می، کشور امارات از نظر سرعت اینترنت ثابت در رتبه اول ایستاده بود و سنگاپور هم سریع‌ترین اینترنت ثابت را در میان همه کشورها در اختیار داشت.

وضعیت اینترنت ثابت و موبایل در ماه آپریل

در ماه آپریل جایگاه ایران در میانه سرعت اینترنت موبایل یک پله تنزل پیدا کرد اما وضعیت میانه‌ی سرعت اینترنت ثابت با اندکی تغییر، یک پله بهتر شد. بر اساس آخرین گزارش سایت اسپیدتست، میانه سرعت اینترنت موبایل کشور ۳۵.۹۸ بود که نسبت به مارس کاهش اندکی داشته و کشور در جایگاه ۶۲ قرار گرفته است.

میانه‌ی سرعت اینترنت ثابت در این ماه ۱۱.۹۷ گزارش شده است که رتبه ایران را نسبت به ماه مارس یک پله بهتر کرده است.

در این ماه قطر بهترین میانه سرعت را در اینترنت موبایل و سنگاپور بهترین میانه سرعت را در اینترنت ثابت تجربه کردند.

وضعیت اینترنت ثابت و موبایل در ماه مارس

در گزارش ماه مارس اسپیدتست میانه سرعت اینترنت کشور تغییر چندانی نداشته و رتبه ایران در سرعت اینترنت ثابت ۱۴۶ و اینترنت موبایل ۶۱ بوده است. در این ماه متوسط جهانی سرعت اینترنت موبایل ۴۱.۵۴ و سرعت اینترنت ثابت ۷۹ گزارش شده است.

گزارش اسپیدتست از سرعت اینترنت در ماه مارس نشان می‌دهد سرعت اینترنت در کشور تغییر چندانی نداشته است. میانه سرعت اینترنت موبایل کشور در این ماه ۳۶.۳۳ بوده که باعث شده در این زمینه مانند ماه فوریه در جایگاه ۶۱ قرار داشته باشیم.

میانه سرعت اینترنت ثابت کشور در این ماه ۱۱.۵۷ و جایگاه ایران در میان کشورها ۱۴۶ بود که یک پله نسبت به ماه فوریه بهتر شده است.

وضعیت اینترنت ثابت و موبایل در ماه فوریه

در گزارش ماه فوریه اسپیدتست میانه سرعت اینترنت موبایل و ثابت کشور تغییر چندانی نداشته اگرچه جایگاه ایران در اینترنت موبایل پنج پله تنزل داشته است.

بر اساس گزارش اسپیدتست در ماه فوریه میانه سرعت اینترنت موبایل کشور ۳۵.۰۳ بود و رتبه کشور با پنج پله تنزل نسبت به ژانویه در جایگاه ۶۱ بود.

همچنین در میانه سرعت اینترنت ثابت هم تغییر چندانی نسبت به ژانویه مشاهده نشده است. میانه سرعت اینترنت ثابت در فوریه ۱۱.۲۷ بود و ایران هم با یک پله تنزل نسبت به ژانویه در جایگاه ۱۴۷ قرار گرفت.

وضعیت اینترنت ثابت و موبایل در ماه ژانویه

در ماه ژانویه میانه سرعت اینترنت موبایل کشور ۳۵.۸۷ بوده که در مقایسه با ماه قبل جایگاه ایران را یک پله تنزل داده است.

همچنین میانه سرعت اینترنت ثابت هم در این ماه در کشور با افت اندکی مواجه شده و به ۱۱.۴۴ رسیده و رتبه ایران را با دو پله تنزل مواجه کرده و جایگاه ایران در میانه سرعت اینترنت موبایل در ماه ژانویه ۵۶ و در میانه سرعت اینترنت ثابت ۱۴۶ بوده است.

وضعیت اینترنت ثابت و موبایل در ماه دسامبر

گزارش ماهانه سایت اسپیدتست در ماه دسامبر حاکی از آن بود که میانه سرعت اینترنت موبایل در کشور ۳۹.۳۲ مگابیت‌برثانیه بوده است که درمقایسه‌با سرعت ۴۰.۹۷ مگابیت‌برثانیه ماه قبل، کمی افت داشت. همچنین، میانه سرعت اینترنت موبایل در ماه دسامبر ۲۰۲۲، ۱۱.۶۶ مگابیت‌برثانیه بود که درمقایسه‌با سرعت ۱۱.۵۹ مگابیت‌برثانیه‌ ماه قبل، کمی بهبود یافته بود.

جایگاه ایران در میانه سرعت اینترنت موبایل در ماه دسامبر با هفت پله تنزل در جایگاه ۵۵ قرار داشت؛ اما درمقابل در اینترنت ثابت درمقایسه‌با ماه قبل یک پله بهتر شده بود.

میانگین سرعت اینترنت موبایل در دسامبر نیز تغییر چندانی نکرده بود. میانگین سرعت اینترنت موبایل در ماه نوامبر ۵۴.۹۳ و در اینترنت ثابت ۲۴.۶۱ بود که در ماه دسامبر به‌ترتیب به ۵۲.۸۰ و ۲۴.۴۴ رسید. جایگاه ایران در‌زمینه میانگین سرعت اینترنت موبایل هشت پله و میانگین سرعت اینترنت ثابت هم یک پله تنزل پیدا کرد.

در جدول زیر، روند تغییرات سرعت اینترنت موبایل و ثابت را می‌توانید مشاهده کنید:

ماه

موبایل

رتبه

ثابت

رتبه

توضیحات

سپتامبر

۳۵.۳۶

۵۴

۱۰.۴۴

۱۴۷

میانه

۴۹.۳۳

۶۷

۲۳.۴۷

۱۴۲

میانگین

اکتبر

۴۲.۹۵

۴۶

۱۱.۵۴

۱۴۱

میانه

۵۷.۴۰

۶۱

۲۳.۴۷

۱۴۴

میانگین

نوامبر

۴۰.۹۷

۴۸

۱۱.۶۲

۱۴۴

میانه

۵۴.۹۳

۶۲

۲۴.۶۱

۱۴۳

میانگین

دسامبر

۳۹.۳۲

۵۵

۱۱.۶۶

۱۴۴

میانه

۵۲.۸۰

۷۰

۲۴.۴۴

۱۴۵

میانگین

ژانویه

۳۵.۸۷

۵۶

۱۱.۴۴

۱۴۶

میانه

فوریه

۳۵.۰۳

۶۱

۱۱.۲۷

۱۴۷

میانه

مارس

۳۶.۳۳

۶۱

۱۱.۵۷

۱۴۶

میانه

آپریل

۳۵.۹۸

۶۲

۱۱.۹۷

۱۴۵

میانه

می

۳۵.۶۸

۶۴

۱۲.۶۰

۱۴۶

میانه

ژوئن

۳۴.۶۵

۶۷

۱۱.۸۰

۱۴۵

میانه

جولای

۳۳.۴۴

۶۷

۱۱.۳۰

۱۴۸

میانه

آگوست

۳۱.۳۳

۷۲

۱۱.۹۲

۱۵۲

میانه

سپتامبر

۳۱.۶۷

۷۵

۱۱.۶۶

۱۵۳

میانه

اکتبر

۳۱.۶۶

۷۵

۱۳.۰۳

۱۵۳

میانه

نوامبر

۳۱.۸۲

۷۵

۱۲.۷۶

۱۵۴

میانه

دسامبر

۳۱.۲۹

۷۸

۱۲.۶۲

۱۵۴

میانه

ژانویه

۳۲.۷۷

۷۳

۱۳.۵۸

۱۵۲

میانه

فوریه

۳۴.۷۱

۷۴

۱۳.۵۱

۱۵۷

میانه

مارس

۳۶.۱۶

۷۵

۱۳.۷۸

۱۵۶

میانه

آپریل

۳۵.۶۶

۷۶

۱۴.۲۳

۱۵۶

میانه

روند تغییرات میانه و میانگین سرعت اینترنت موبایل و ثابت کشور در ماه‌های گذشته

بهترین‌ها و بدترین‌ها در میانه سرعت اینترنت

اسپیدتست این گزارش را ماهانه منتشر می‌کند و می‌تواند تغییرات جایگاه کشورها را در سرعت اینترنت نشان دهد.

طبق گزارش ماه آپریل اسپیدتست، قطر برای سومین ماه متوالی عنوان سریع‌ترین اینترنت سیار جهان را دارد. این کشور با میانه سرعت ۳۱۴.۷ در رتبه اول ایستاده و در جدول میانه سرعت اینترنت موبایل در سراسر جهان کوبا با میانه سرعت ۴.۱۵ همچنان آخرین رتبه را در اختیار دارد. لقب سریع‌ترین اینترنت ثابت دنیا هم کماکان برای سنگاپور است که در آپریل ۲۰۲۴ میانه سرعت ۲۸۴ را برای خود ثبت کرده است. کوبا در این جدول هم آخرین رتبه را دارد و میانه سرعت اینترنت ثابتش ۲.۹ بوده است.

گزارش ماه مارس ۲۰۲۴ اسپیدتست نشان می‌دهد قطر همچون ماه فوریه بالاترین میانه سرعت اینترنت سیار را داشته و موفق شده نسبت به فوریه ۲۰۲۴ سرعت اینترنت موبایل را بالاتر ببرد و به میانه سرعت ۳۱۳.۳۰ برساند. کوبا بار دیگر کاهش سرعت اینترنت سیار را داشته و با میانه سرعت ۴.۰۱ در رتبه آخر جدول ایستاده است. بیشترین میانه سرعت اینترنت ثابت همچون پنج ماه گذشته متعلق به کشور سنگاپور است (با میانه سرعت ۲۸۴.۱۴). کوبا از نظر میانه سرعت اینترنت ثابت هم در رتبه آخر جدول قرار دارد و در ماه مارس میانه سرعت ۲.۹۲ را تجربه کرده است.

بر اساس گزارش ماه فوریه ۲۰۲۴ اسپیدتست، بالأخره پس از چند ماه امارات متحده عربی رتبه اول میانه سرعت اینترنت سیار جهان را به کشور قطر واگذار کرده است. قطر در ماه فوریه میانه سرعت اینترنت موبایل ۲۸۶.۴۲ را ثبت کرده است. امارات، کویت و کره جنوبی در رتبه‌های دوم تا چهارم ایستاده‌اند. تیمور شرقی با میانه سرعت اینترنت سیار ۳.۳۴ در رتبه آخر این جدول قرار دارد.

سنگاپور برای پنجمین ماه متوالی با میانه سرعت ۲۸۶.۶۶ بیشترین سرعت اینترنت ثابت در جهان را ثبت کرده است. شیلی، هنگ‌کنگ و ایسلند هم در رتبه‌های دوم تا چهارم ایستاده‌اند. کمترین میانه سرعت اینترنت ثابت دنیا هم برای کوبا با عدد ۲.۵۵ به ثبت رسیده است.

گزارش ماه ژانویه ۲۰۲۴ حاکی از آن است که در میانه سرعت اینترنت موبایل همچنان امارات متحده عربی با میانه ۳۰۲.۳۸ پیشتاز است و پس از آن، کشورهای قطر و کویت قرار دارند. در ژانویه ۲۰۲۴ تیمور شرقی با میانه سرعت اینترنت سیار ۳.۷۵ بدترین میانه سرعت را داشته است؛ کوبا و سودان هم در رتبه‌های ۱۴۲ و ۱۴۳ قرار دارند. در این ماه، بیشترین میانه سرعت اینترنت ثابت در جهان متعلق کماکان متعلق به کشور سنگاپور با میانه سرعت ۲۷۷.۵۷ بوده است و هنگ‌کنگ و ایسلند در رتبه‌های بعد ایستاده‌اند. و کوبا هم همچنان پایین‌ترین ثبت میانه سرعت اینترنت ثابت در جهان را داشته است.

گزارش ماه دسامبر ۲۰۲۳ نشان می‌دهد میانه سرعت اینترنت موبایل امارات با میانه ۳۰۳.۲۱ مگابیت بر ثانیه بیشترین میانه سرعت در جهان بوده است. کشور کوبا از نظر میانه سرعت اینترنت موبایل با ثبت میانه ۲.۵۰ کمترین سرعت را داشته است. در این ماه، بیشترین میانه سرعت اینترنت ثابت در جهان متعلق به کشور سنگاپور با میانه سرعت ۲۷۰.۶۲ بوده و کوبا از این نظر هم با ثبت میانه سرعت ۳.۵۴ ضعیف‌ترین اینترنت ثابت در جهان را داشته است.

براساس گزارش ماه نوامبر اسپیدتست، امارات با میانه سرعت ۳۲۴.۹۲ مگابیت بر ثانیه سریع‌ترین اینترنت موبایل دنیا را داشته و در بخش اینترنت ثابت هم سنگاپور با میانه سرعت ۲۶۳.۵۱ سریع‌ترین اینترنت ثابت را به نام خود ثبت کرده است. کوبا در هر دو بخش اینترنت موبایل و ثابت کمترین سرعت را در جهان داشته است.

طبق گزارش ماه اکتبر اسپیدتست در اینترنت موبایل امارات با میانه سرعت ۲۶۹.۴۱ بالاترین سرعت را داشته و کوبا هم با میانه سرعت ۳.۳۳ بدترین وضعیت را در اینترنت موبایل داشته است. از نظر میانه سرعت اینترنت ثابت سنگاپور بار دیگر از هنگ‌کنگ پیشی گرفته و با میانه سرعت ۲۶۴.۱۵ بیشترین سرعت اینترنت ثابت را ثبت کرده است. کوبا از نظر میانه سرعت اینترنت ثابت هم با میانه ۲.۱۹ ضعیف‌ترین اینترنت ثابت را در جهان داشته است.

گزارش ماه سپتامبر نشان می‌دهد که در اینترنت ثابت هنگ‌کنگ بهترین نتیجه را داشته و با سرعت ۲۶۵.۱۷ در رتبه اول قرار گرفته است. همچنین برای سنگاپور میانه سرعت ۲۵۹.۱۱ و شیلی ۲۴۶.۳۹ ثبت شده و آن‌ها رتبه دوم و سوم را داشتند. بدترین نتیجه را در میانه سرعت ثابت برای ماه‌های متوالی کوبا داشته و سرعت ۲.۱۳ برای این کشور ثبت شده است. افغانستان با میانه ۳.۱۸ و سوریه با میانه ۴.۳۹ اندکی از کوبا بهتر بودند.

در اینترنت موبایل همچنان امارات رتبه اول را دارد و برای ماه سپتامبر میانه سرعت ۲۱۱.۵۸ را تجربه کرده است. پس از آن قطر با میانه ۱۸۷.۵۵ و چین با ۱۶۷.۹۸ بهترین جایگاه را داشتند. در میان کشورهایی که بدترین نتیجه را در میانه سرعت موبایل تجربه کردند، همچنان نام افغانستان، کوبا و یمن به چشم می‌خورد، هرچند هر سه کشور نسبت به ماه قبل از نظر رتبه بهتر شدند. میانه سرعت اینترنت موبایل برای افغانستان ۴.۸۹، برای کوبا ۵.۳۱ و برای یمن ۶.۹۹ ثبت شده است.

بر اساس گزارش ماه آگوست، همچنان بدترین رتبه اینترنت ثابت و موبایل از آن کوبا است. در اینترنت ثابت قبل از کوبا، افغانستان با میانه سرعت ۲.۸۴ و سوریه با میانه سرعت ۴.۳۲ قرار دارند. بهترین رتبه از آن سنگاپور با سرعت ۲۵۴.۶۵ و پس از آن هنگ‌کنگ با ۲۴۳.۵۹ و شیلی با ۲۴۰.۴۳ مگابیت بر ثانیه است.

در اینترنت موبایل، مردم امارات میانه سرعت ۲۱۰.۸۹ را تجربه کردند و این کشور همچنان جایگاه اول را دارد. پس از آن مانند ماه جولای قطر با میانه سرعت ۱۹۲.۷۱ و کویت با ۱۵۳.۸۶ مگابیت بر ثانیه جایگاه دوم و سوم را در بهترین میانه سرعت اینترنت موبایل دارند.

کمترین میانه سرعت اینترنت موبایل هم در این ماه برای کوبا با ۴.۳۴، افغانستان ۵.۰۴ و سودان ۵.۵۷ ثبت شده است.

گزارش ماه جولای نشان می‌دهد که کوبا در اینترنت ثابت هم مانند اینترنت موبایل بدترین رتبه را دارد. در اینترنت موبایل امارات با میانه سرعت ۲۰۵.۷۷، قطر ۱۸۶.۳۵ و کویت ۱۶۰.۸۷ جایگاه‌های اول تا سوم را دارند. کمترین میانه سرعت را در این ماه مردم کوبا با ۳.۸۷، افغانستان با ۴.۹۳ و سودان با ۶.۳۶ تجربه کردند.

در اینترنت ثابت بهترین میانه سرعت ماه جولای از آن سنگاپور با میانه سرعت ۲۴۷.۴۴ و پس از آن هنگ‌کنگ با ۲۴۲.۹۹ و شیلی با ۲۴۰.۳۴ است. کمترین میانه را هم کوبا با میانه ۱.۸۶، افغانستان ۲.۷۲ و ترکمنستان ۴.۶ داشتند.

در ماه ژوئن امارات مثل ماه می در رتبه نخست سرعت اینترنت موبایل قرار گرفت. میانه سرعت اینترنت موبایل امارات در این ماه ۲۰۰.۲۴ بود که افزایش قابل توجهی نسبت به ماه می را نشان می‌دهد. قطر، کویت و نوروژ در رتبه‌های دوم تا چهارم بالاترین سرعت اینترنت موبایل قرار داشتند.

سودان در ماه ژوئن هم با سرعت ۲.۳۸ مانند ماه می کندترین کشور از نظر سرعت اینترنت موبایل بوده و افغانستان و کوبا جایگاهشان در پایین جدول سرعت اینترنت موبایل با یکدیگر عوض کرده‌اند. در ماه می کوبا با سرعت ۳.۸۷ دومین کشور با کمترین سرعت اینترنت موبایل بوده و افغانستان هم با سرعت ۵.۲۱ در رتبه سوم کندترین اینترنت موبایل قرار گرفت.

از لحاظ سرعت اینترنت ثابت در ماه ژوئن، سنگاپور با سرعت ۲۴۷.۲۹ در رتبه اول قرار دارد. امارات با میانه سرعت ۲۳۹.۲۰ در جایگاه دوم ایستاده و پس از آن، شیلی و هنگ‌کنگ در رتبه‌های سوم و چهارم قرار دارند. نکته قابل توجه این است که نسبت به ماه می، شیلی رتبه دوم خود را از دست داده و امارات که پیش از این در رتبه سوم بود جای این کشور را گرفته است.

در ژوئن، کوبا با میانه سرعت ۱.۹۶ کمترین سرعت اینترنت ثابت را داشته، افغانستان با سرعت ۲.۴۲ دومین اینترنت ثابت کن دنیا را در اختیار داشته و میانه سرعت اینترنت ثابت ترکمنستان هم ۳.۹۱ بوده و به این ترتیب این کشور سومین اینترنت کم‌سرعت دنیا در ماه ژوئن را به نام خود ثبت کرده است.

در ماه می امارات جایگاه خود را یک پله بهتر کرده و بیشترین میانه سرعت اینترنت موبایل را با سرعت ۱۸۱.۷۹ از آن خود کرده است. پس از این کشور، قطر با سرعت ۱۶۴.۸۶ و نروژ با سرعت ۱۴۶.۱۵ جایگاه دوم و سوم را داشتند.

در میان کشورهایی که بدترین جایگاه را داشتند، سودان با میانه سرعت ۱.۲۲ در اینترنت موبایل سقوط ۲۲ پله سقوط کرده است. افغانستان با سرعت ۴.۳۰ و کوبا با سرعت ۴.۳۵ بهتر از این کشور عمل کردند.

در ماه می همچنان سنگاپوری‌ها بهترین سرعت اینترنت ثابت را تجربه کردند. میانه سرعت اینترنت ثابت در این کشور ۲۴۱.۳۵ بوده و پس از آن شیلی با میانه سرعت ۲۲۳.۲۱ و امارات با سرعت ۲۲۰.۶۱ جایگاه‌های بعدی را داشتند.

بدترین میانه سرعت اینترنت ثابت از آن کوبا با سرعت ۱.۹۳ و سپس افغانستان با ۲.۲۳ و ترکمنستان با ۳.۹۱ بوده است.

در ماه آپریل قطر با سرعت ۱۸۹.۹۸ جای امارات را در جایگاه بهترین میانه سرعت اینترنت موبایل گرفت. پس از این کشور امارات با سرعت ۱۷۵.۳۴ در جایگاه دوم و شبه‌جزیر‌هی ماکائو با سرعت ۱۷۱.۷۳ در جایگاه سوم قرار دارد. در میانه‌ی سرعت اینترنت موبایل، وضعیت یمن از کشورهای دیگر بدتر است که میانه‌ی سرعت آن ۳.۹۸ گزارش شده است. افغانستان و کوبا هم به ترتیب میانه‌ی سرعت ۴.۴۶ و ۴.۴۸ را تجربه کرده و فقط کمی از یمن بهترند.

در سرعت اینترنت ثابت پس از سنگاپور با میانه‌ی ۲۴۲.۰۱، شیلی با سرعت ۲۲۲.۴۹ و امارات با سرعت ۲۱۶.۷۸ سه کشور با بهترین سرعت اینترنت ثابت هستند. در میان بدترین کشورها در میانه‌ی سرعت اینترنت ثابت، به ترتیب کوبا با سرعت ۱.۹۷، افغانستان با سرعت ۲.۳۱ و سوریه با سرعت ۳.۹۳ گزارش شده است.

در ماه مارس هم مانند فوریه در سرعت اینترنت موبایل، امارات بهترین سرعت اینترنت را با میانه سرعت ۱۷۸.۲۵ تجربه کرده است. پس از این کشور قطر با میانه سرعت ۱۷۴.۵۶ و نروژ با میانه سرعت ۱۴۳.۵۵ در جایگاه‌های بعدی قرار دارند. در این ماه کوبا با میانه سرعت ۳.۴۴ پایین‌ترین سرعت اینترنت موبایل را تجربه کرده و وضعیت افغانستان و ونزوئلا هم چندان بهتر از کوبا نبود.

در میانه سرعت اینترنت ثابت همچنان سنگاپور جایگاه اول را دارد و با سرعت ۲۳۵.۴۰ بهترین سرعت را به کاربران ارائه داده است. امارات با میانه سرعت ۲۲۱.۸۷ توانسته در این ماه در سرعت اینترنت ثابت هم میان سه کشور اول بیاید. پس از آن شیلی با میانه سرعت ۲۲۰.۳۹ سومین جایگاه را دارد.

در گزارش ماه فوریه اسپیدتست از میانه سرعت اینترنت امارات با سرعت ۱۷۹.۶۱ رتبه‌ی اول را در سرعت اینترنت موبایل دارد و قطر با سرعت ۱۶۰.۳۳ رتبه دوم و کره جنوبی با سرعت ۱۳۸.۴۶ بهترین سرعت اینترنت را در اینترنت موبایل از آن خود کرده‌اند. امارات و قطر در ماه‌های ژانویه و دسامبر هم جایگاه اول و دوم را در سرعت اینترنت موبایل داشتند. پایین‌ترین جایگاه را در این بخش افغانستان با میانه سرعت ۴.۰۴ داشته و کوبا و ونزوئلا اندکی از آن سرعت بهتری دارند.

در زمینه اینترنت ثابت سنگاپور با سرعت ۲۳۷.۱۵ رتبه اول را دارد و چین با سرعت ۲۲۶.۷۷ و موناکو با سرعت ۲۲۶.۰۳ در جایگاه‌های بعدی قرار دارند. پایین‌ترین سرعت اینترنت ثابت را هم کوبا با میانه سرعت ۱.۸۸ دارد و افغانستان و ترکمنسان هم با فاصله کمی از کوبا بهتر هستند.

در گزارش ماه ژانویه این سایت از میانه سرعت اینترنت، کشور امارات با سرعت ۱۶۱.۱۵ بالاترین سرعت اینترنت موبایل را داشته و قطر و نروژ آن را دنبال می‌کنند. کوبا با میانه سرعت ۴.۱۳ پایین‌ترین جایگاه را در سرعت اینترنت موبایل دارد و افغانستان و ونزوئلا فقط اندکی از این کشور بهتر هستند.

کوبا در ماه ژانویه در سرعت اینترنت ثابت هم با میانه سرعت ۱.۸۴ پایین‌ترین رتبه را در این جدول دارد و به همراه افغانستان و ترکمنستان سه کشور آخر را در این رتبه‌بندی تشکیل می‌دهد. در سرعت اینترنت ثابت بهترین رتبه از آن سنگاپور شده که میانه سرعت ۲۳۴.۵۵ را در ماه ژانویه تجربه کرده و پس از آن شیلی و چین در رتبه‌های دوم و سوم قرار گرفتند.

در میانه سرعت اینترنت موبایل در ماه دسامبر، قطر و امارات و نروژ بالاتر از بقیه قرار گرفته‌ بودند و در اینترنت ثابت، سنگاپور و چین و شیلی تجربه‌ی بهتری به کاربران اینترنت ارائه می‌دادند. همچنین در دسامبر ۲۰۲۲، پایین‌ترین رتبه در میانه سرعت موبایل از‌ آنِ افغانستان و کوبا و ونزوئلا بود و در سرعت اینترنت ثابت، کوبا و افغانستان و ترکمنستان پایین‌ترین جایگاه‌ها را اِشغال کرده‌ بودند.

میانه سرعت اینترنت موبایل

میانه سرعت اینترنت ثابت

ماه

بیشترین

کمترین

بیشترین

کمترین

قطر: ۱۶۹.۵۱

افغانستان: ۵.۱۸

سنگاپور: ۲۲۵.۷۱

کوبا: ۱.۹۱

دسامبر

امارات:۱۶۱.۱۵

کوبا: ۴.۱۳

سنگاپور: ۲۳۴.۵۵

کوبا: ۱.۸۴

ژانویه

امارات: ۱۷۹.۶۱

کوبا: ۱.۸۸

سنگاپور: ۲۳۷.۱۵

افغانستان: ۴.۰۴

فوریه

امارات: ۱۷۸.۲۵

کوبا: ۳.۴۴

سنگاپور: ۲۳۵.۴۰

کوبا: ۱.۸۴

مارس

قطر: ۱۸۹.۹۸

یمن: ۳.۹۸

سنگاپور: ۲۴۲.۰۱

کوبا: ۱.۹۷

آپریل

امارات: ۱۸۱.۷۹

سودان: ۱.۲۲

سنگاپور: ۲۴۱.۳۵

کوبا: ۱.۹۳

می

امارات: ۲۰۰.۲۴

سودان: ۲.۳۸

سنگاپور:۲۴۷.۲۹

کوبا: ۱.۹۶

ژوئن

امارات: ۲۰۵.۷۷

کوبا: ۳.۸۷

سنگاپور: ۲۴۷.۴۴

کوبا:۱.۸۶

جولای

امارات: ۲۱۰.۸۹

کوبا: ۴.۳۴

سنگاپور: ۲۵۴.۶۵

کوبا: ۱.۹۵

آگوست

امارات: ۲۱۱.۵۸

افغانستان: ۴.۸۹

هنگ‌کنگ: ۱۶۵.۱۷

کوبا: ۲.۱۳

سپتامبر

امارات: ۲۶۹.۴۱

کوبا: ۳.۳۳

سنگاپور: ۲۶۴.۱۵

کوبا: ۲.۱۹

اکتبر

امارات: ۳۲۴.۹۲

کوبا: ۲.۳۲

سنگاپور: ۲۶۳.۵۱

کوبا: ۲.۷۱

نوامبر

امارات: ۳۰۳.۲۱

کوبا: ۲.۵۰

سنگاپور: ۲۷۰.۶۲

کوبا: ۳.۵۴

دسامبر

امارات: ۳۰۲.۳۸

تیمور شرقی: ۳.۷۵

سنگاپور: ۲۷۷.۵۷

کوبا: ۲.۴۴

ژانویه

قطر:

۲۸۶.۴۲

تیمور شرقی:

۳.۳۴

سنگاپور: ۲۸۶.۶۶

کوبا: ۲.۵۵

فوریه

قطر:

۳۱۳.۳۰

کوبا:

۴.۰۱

سنگاپور:

۲۸۴.۱۳

کوبا:

۱.۹۲

مارس

قطر:

۸۳۱۴.۷

کوبا:

۴.۱۵

سنگاپور:

۲۸۴.۰۵

کوبا:

۲.۹۵

آپریل

این گزارش هر‌ماه به‌روز‌رسانی می‌شود و جدیدترین به‌روزرسانی آن ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ بوده است.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

25  −  18  =