افزایش تسهیلات «طرح تابش» بانک مسکن تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان

بانک مسکن با هدف رفع نیازهای ضروری و خرد مشتریان، سقف تسهیلات اعطایی مرابحه عام طرح تابش را به ۳۰۰ میلیون تومان و سقف تسهیلات اعطایی مرابحه منصوبات را به ۲۵۰ میلیون تومان افزایش داد.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل از  بانک مسکن؛ متقاضیان استفاده از طرح تابش بانک مسکن می‌توانند با حداقل موجودی ۱۰ میلیون تومان، حساب طرح تابش بانک مسکن را افتتاح و بنا بر متوسط موجودی حساب و دوره انتظار از مزایایی چون دریافت تسهیلات و اوراق ممتاز ماهانه بهره‌مند شوند.
حداقل دوره انتظار جهت محاسبه امتیاز و دریافت تسهیلات طرح تابش، سه ماه است و مشتریان می‌توانند به ازای هر دوره سه ماهه تا ٠/۵ برابر متوسط موجودی (حداکثر ۱۶ دوره متوالی) تسهیلات دریافت کنند.
در این طرح، مدت بازپرداخت تسهیلات برای مرابحه منصوبات و مرابحه عام بخش مسکن، حداکثر ۶۰ ماه و برای مرابحه عام بخش خدمات حداکثر ۲۴ ماه خواهد بود. نرخ سود تسهیلات، ۱۸ درصد با دوره بازپرداخت حداکثر سه ساله و ۱۹ درصد برای دوره بازپرداخت بیش از سه سال تا حداکثر پنج ساله است.
سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی ممتاز طرح تابش صرفاً برای افراد حقیقی و به صورت انفرادی قابل افتتاح است.
متقاضیان می‌توانند برای مطالعه شرایط حساب طرح تابش به سایت بانک مسکن به آدرس bank-maskan.ir/tabesh مراجعه کنند.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

2  ×  5  =