حرکت هم جهت سود و درآمدها در بیمه کار آفرین

شرکت بیمه کارآفرین گزارش عملکرد سال مالی منتهی به اسفند 1402 را منتشر کرد. برآیند عملکرد 12 ماهه رشد سود خالص و درآمدهای بیمه ای آن بود.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک این شرکت بیمه ای 3.215 میلیارد تومان درآمد حق بیمه ناخالص در دوره مورد بررسی شناسایی کرد که نسبت به درآمد 1940 میلیارد تومانی محقق شده در سال 1401 افزایش 66 درصدی داشت. حق بیمه خالص نیز پس از کسر حق بیمه اتکایی واگذاری به 2.766 میلیارد تومان رسید.

برآورد شرکت از درآمد حق بیمه ناخالص برای سال مالی 1403 رقمی بیش از 5.300 میلیارد تومان است که در حدود 65 درصد بیشتر از درآمد محقق شده در سال 1402 است.

وآفری در فصل بهار سود خالصی معادل 180 میلیارد تومان محقق کرد. این رقم در تابستان به 137 میلیارد تومان رسید و در پائیز 136 میلیارد تومان از سود سال 1402 محقق شد. در نهایت نیز در فصل زمستان سود خالص 173 میلیارد تومانی شناسایی کرد تا کل سود خالص سال 1402 به 626 میلیارد تومان برسد.

بررسی گزارش شرکت نشان می دهد نسبت خسارت از 86 درصد در سال 1401 به 89 درصد در سال 1402 افزایش داشته است و این گویای آن است که شرکت پرداخت خسارت بیشتری نسبت به درآمد محقق شده داشته است.

اگرچه سود عملیاتی شرکت 5 درصد افت نسبت به دوره مشابه در سال 1401 داشت، اما شناسایی 106 میلیارد تومان درآمد غیر عملیاتی ناشی از سود تسعیر ارز منجر به رشد 14 درصدی سود خالص در سال مالی مورد بررسی گردید.

 

 

 

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

  ×  3  =  12