افزایش ۲۲ میلیونی تراکنش های ناموفق در آذر ماه

تازه ترین آمار شاپرک گواهی می دهد که در آذر ماه از مجموع 4 میلیارد و 425 میلیون تراکنشی که انجام شده 319 میلیون و 617 هزار عدد آن ناموفق و خطادار بود. تعداد تراکنش های ناموفق و خطادار نسبت به آبان ماه 22 میلیون و 889 هزار عدد اضافه شده است.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، از طرفی بر تعداد تراکنش های موفق هم به میزان 2،5 میلیون عدد اضافه شده و از 4 میلیارد و 103 میلیون عدد در آبان ماه به 4 میلیون و 106 میلیون عدد در آذر ماه ارتقا یافته است.

از مجموع کل تراکنش هایی که در آبان ماه انجام گرفت 93،26 درصد آن موفق و 6،74 درصد ناموفق و خطادار بود. در آذر ماه سهم تراکنش های موفق به 92،78 درصد و سهم تراکنش های ناموفق و خطادار به 7،22 درصد تغییر یافت.

سهم تعدادی تراکنش های موفق 48 صدم درصد کاهش داشت اما بر سهم تراکنش های ناموفق و خطادار 48 صدم درصد افزوده شد.

عامل اصلی افزایش تعداد تراکنش های ناموفق آذر ماه چه بود؟

بسیاری از خطاها مربوط به کارت و کارتخوان است و تعداد کمتری از آنها به بانک صادر کننده، سیستم مرکزی شاپرک و بانک پردازش کننده بر می گردد.

بر مبنای تازه ترین آمار منتشره شاپرک، تعداد کل تراکنش های ناموفق در آذر ماه با حدود 8 درصد افزایش نسبت به آبان به 319 میلیون و 617 هزار عدد رسید.

خطای کاربری با حدود 88 درصد بیشترین سهم را از تعداد کل تراکنش های ناموفق داشت. تعداد خطای کاربری آذر ماه با 4 درصد افزایش نسبت به آبان از 271 میلیون عدد به 281 میلیون عدد رسید. با توجه به سهم بالای این نوع خطا در تعداد انواع تراکنش های ناموفق و افزایش 4 درصدی آن نسبت به آبان، خطای کاربری را می توان بعنوان دلیل اصلی رشد 8 درصدی تراکنش های ناموفق آذر ماه قلمداد کرد.

دومین بیشترین سهم از تعداد کل تراکنش های ناموفق آذر ماه با حدود 9 درصد در اختیار خطای صادرکنندگی بود که نسبت به آبان ماه 27 درصد بیشتر شد و از 22،3 میلیون عدد به 28،3 میلیون عدد افزایش داشت.

خطای شاپرکی که حدود 1،5 درصد از تعداد کل تراکنش های ناموفق را تشکیل داده در آذر ماه با افزایش قابل توجهی نسبت به آبان از 389 هزار عدد به 4،9 میلیون عدد رسید.

خطای پذیرندگی با سهم 1،3 درصدی از تعداد کل تراکنش های ناموفق 147 درصد نسبت به آبان بیشتر شد و از 1،7 میلیون عدد به 4،2 میلیون عدد افزایش یافت.

خطای کسب و کار با 0،27 درصد از کمترین سهم در تعداد کل تراکنش های ناموفق آذر ماه برخوردار بود و نسبت به آبان 8 درصد بیشتر شد و از 797 هزار عدد به 864 هزار عدد رسید.

 

علت خطا در تراکنش یکی از موارد زیر است:

● مشکلات در کارت
● مشکلات کسب و کار (کارتخوان)
● خطای صادر کننده
● مشکلات پذیرندگی
● خطای شاپرکی

خطا در تراکنش به دلیل مشکلات در کارت

این خطاها بر اساس آمار ارائه شده بیش از 87 درصد کل تراکنش های ناموفق را تشکیل می دهد. خوشبختانه حل این نوع خطا از سایر خطاها راحت تر است و یا حداقل تکلیف دو طرف معامله با آن روشن است. مثال این نوع خطاها شامل موارد زیر است:
خطای 04 (Capture Code): خرابی کارت بانکی
خطای 41 (Lost Card) و خطای 43 (Stolen Card): مسدود شدن کارت
خطای 51 (Not Sufficient Funds): کافی نبودن موجودی
خطای 54 (Expired Card): تمام شدن تاریخ انقضای کارت
خطای 55 (Incorrect Pin): رمز اشتباه
خطای 61 (exceeds withdrawal limit): زیاد بودن مبلغ نسبت به مقدار مجاز
خطای 65 (exceeds withdrawal Freguency): تعداد بیش از حد تراکنش با کارت
خطای 75 (PIN tries exceeded): مسدود شدن کارت در نتیجه سه بار وارد کردن رمز اشتباه

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

8  ×  1  =