رشد اندک تراکنش‌های بانکی در فصل اول سال/افزایش ۲۸ درصدی ارزش تراکنش‌ها در فاصله دو بهار

تعداد و مبالغ تراکنش‌های بانکی در بهار سال 1402 نسبت به بهار 1401 افزایش داشته است، اما این رشد بیشتر مربوط به مبالغ تراکنش‌ها بوده تا تعداد آن‌ها؛ اتفاقی که به اعتقاد برخی می‌تواند در ادامه رشد قیمت‌ها در بهار امسال باشد.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل از اکو ایران، بانک مرکزی گزارش تعداد و مبالغ تراکنش‌های بانکی مربوط به بهار 1402 را منتشر کرد. در این گزارش این شاخص‌ها به تفکیک خودپردازها و پایانه‌های‌ شعب گزارش شده‌اند. منظور از پایانه‌های شعب پایگاه‌های تراکنش در داخل شعبات بانک‌هاست. در حالی که خودپردازها لزوما در داخل بانک‌ها مستقر نیستند.

بر اساس این گزارش، در خرداد ماه سال جاری به تعداد 522 میلیون و 961 هزار و 685 تراکنش از طریق خودپردازها یا پایانه‌های شعب صورت گرفته که مبلغ کل آن‌ها بالغ بر 766 هزار میلیارد تومان بوده است. 

 آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد مجموع «تعداد تراکنش‌ها» در خودپردازها و پایانه‌های شعب در سه ماه نخست سال 1402 نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد اندکی داشته است.

انجام عمده‌ تراکنش‌ها از طریق خودپردازها

 در سه ماهه اول سال جاری 1 میلیارد و 524 میلیون و 607 هزار و 583 تراکنش انجام شده است. تعداد تراکنش‌ها در سه ماهه اول سال 1401 نیز برابر با 1 میلیارد و 521 هزار و 224 هزار و 376 بود. بنابراین تعداد تراکنش‌ها در این مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل 0.22 درصد افزایش یافته و تقریبا بدون تغییر باقی مانده است.

 در این میان تعداد یک میلیارد و 462 میلیون و 738 هزار و 343 تراکنش یعنی 96 درصد از کل تراکنش‌ها در تابستان 1402 از طریق خودپردازها و 61 میلیون و 869 هزار و 240 تراکنش یعنی 4 درصد از کل تراکنش‌ها در این فصل از طریق پایانه‌های شعب بوده است. به عبارتی عمده‌ تراکنش‌ها از طریق خودپردازها انجام شده است. 

مقایسه این آمار به تفکیک خودپرداز و پایانه شعب نشان می‌دهد تعداد تراکنش‌ در پایانه‌های شعب 1.1 درصد در این مدت کاهش یافته و در خودپردازها 0.3 درصد بیشتر شده است. همچنین بررسی های آماری نشان می دهد با وجود رشد اندک تعداد تراکنش‌ها، مجموع مبالغ آن‌ها در این مدت رشد قابل توجهی داشته است.

رشد مبالغ تراکنش‌های بانکی در یک سال اخیر

 مبلغ کل تراکنش‌های انجام شده در بهار 1402 برابر با 2 هزار و 175 هزار میلیارد تومان بوده است. این مبلغ در مدت مشابه سال قبل برابر یک هزار و 702 هزار میلیارد تومان بوده است. بنابراین مجموع مبالغ تراکنش‌ها در این یک سال 28 درصد افزایش یافته است.

 در این مدت 23 درصد از رشد مبالغ برابر با هزار و 269 هزار میلیارد تومان مربوط به خودپردازها و 36 درصد آن برابر با 906 هزار میلیارد تومان نیز در پایان شعب به ثبت رسیده است. 

 همچنین بررسی مبالغ تراکنش به تفکیک خودپردازها و پایانه‌های شعب نشان می‌‌دهد که در بهار 1402 سهم خودپردازها از کل مبالغ تراکنش‌ها 58 درصد و سهم پایانه‌های شعب 42 درصد بوده است. به عبارتی سطح مبالغ جابجا شده در پایانه شعب بسیار بالا بوده که البته با توجه به محدودیت و سقف تراکنش ها در خود پردازها قابل توجیه است.

 به طور کلی رشد چشم‌گیر مبالغ تراکنش‌ها در مقابل رشد ناچیز تعداد آن‌ها حاکی از این است که در این مدت مبالغ بزرگ‌تری در تراکنش‌های کمتر جابجا شده است. به اعتقاد برخی رشد 28 درصدی ارزش تراکنش های بانکی در کنار رشد ناچیز تعداد تراکنش ها می تواند در ادامه رشد تورم باشد .

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

63  −  57  =