افزایش سهم خطای صادرکنندگی از تعداد کل تراکنش های ناموفق در شهریورماه

تازه ترین آمار شاپرک نشان می دهد که در شهریور ماه خطای کاربری با 86 درصد بیشترین سهم از کل تراکنش های ناموفق را تشکیل داده است. پس از آن خطای صادرکنندگی با 13 درصد دومین بالاترین سهم را در اختیار داشت.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، در شهریور ماه از مجموع کل 337 میلیون و 218 هزار تراکنش ناموفق 289 میلیون و 216 هزار عدد آن به خطای کاربری اختصاص داشت.

خطای صادرکنندگی 43 میلیون و 708 هزار عدد بود. بالغ بر یک میلیون عدد تراکنش ناموفق شامل خطای کسب و کار بود. تعداد خطای پذیرندگی 2 میلیون و 870 هزار عدد و خطای شاپرکی 414 هزار عدد بود.

در شهریور ماه بیشترین تغییرات انواع خطاها مربوط به خطای پذیندگی بود که نسبت به مرداد ماه بیش از 39 درصد کاهش یافت.

خطای صادرکنندگی اما با افزایش حدود 32 درصدی همراه شد و بالاترین تغییرات مثبت را به نام خود ثبت کرد.

مقایسه ماهانه نوع تراکنش ها و انواع خطاها در نیمه نخست سال جاری حاکی از آن است که تعداد کل تراکنش ها در ماه های اردیبهشت و خرداد نسبت به ماه قبل به ترتیب 12،5 درصد و 2،7 درصد افزایش را تجربه کرده بود اما در تیر و مرداد به ترتیب 1،5 درصد و بالغ بر 2 درصد افت داشت. در شهریور ماه مجددا روند افزایشی گرفت و با بیش از 2 درصد رشد همراه شد.

در بخش تراکنش های ناموفق در اردیبهشت شاهد رشد 10 درصدی نسبت به فروردین بودیم. این روند افزایشی در خرداد هم ادامه یافت و در قیاس با اردیبهشت 5 درصد بیشتر شد.

طی تیر ماه 4 درصد کاهش یافت و در مرداد ماه بدون تغییر نسبت به تیر ماه ادامه داشت. اما در شهریور ماه با رشد بیش از 5 درصدی همراه شد.

در خصوص تراکنش های موفق در اردیبهشت و خرداد نسبت به ماه قبل به ترتیب حدود 13 درصد و 2،5 درصد افزایش را شاهد بودیم.

در تیر ماه افت 1،3 درصدی و در مرداد کاهش 2،2 درصدی ثبت شد. در شهریور اما حدود 2 درصد افزایش را شاهد بودیم.

خطای کاربری همواره عمده ترین علت تراکنش های ناموفق بوده است. سهم این نوع از خطاها از مجموع کل تراکنش های ناموفق در هر یک از ماه های فروردین و اردیبهشت 89 درصد، در خرداد 87 درصد، تیر 89 درصد، مرداد 88 درصد و شهریور 86 درصد بود که به کمترین سهم دست یافت.

خطای صادرکنندگی که دومین بالاترین سهم از تراکنش های ناموفق را همواره به خود اختصاص داده، در فروردین و اردیبهشت، تیر و مرداد 10 درصد بود. در خرداد 12 درصد و طی شهریور ماه 13 درصد بود که به بالاترین سهم ماهانه از تعداد کل تراکنش های ناموفق رسید.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

1  +  5  =