رشد سهم درگذشتگان از صندوق بازنشستگی

در میان حقوق بگیران صندوق بازنشستگی کشوری، رشد تعداد بازنشستگان متوفی با افزایش 4.35 درصدی طی یکسال اخیر بیش از دیگر موارد (بازنشسته، از کارافتاده و شاغل متوفی) بوده است.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل از اکوایران، در میان حقوق بگیران صندوق بازنشستگی کشوری، افزایش تعداد بازنشستگان فوت شده طی یک سال اخیر رشد بیشتری داشته است.

بر اساس آخرین آمارهای منتشره از سوی صندوق بازنشستگی، تعداد بازنشستگان حقوق‌بگیر صندوق بازنشستگی کشوری در پایان خرداد امسال به یک میلیون و 639 هزار و 167 نفر رسیده که نسبت به پایان خرداد سال 1401 معادل 3.5 درصد افزایش یافته است.

بررسی حقوق بگیران به تفکیک جنسیت حاکی از آن است که 66 درصد جامعه حقوق بگیران این صندوق، مرد و 34 درصد زن است.

سهم 18 درصدی متوفی‌ها از صندوق بازنشستگی

آخرین آمارها تا پایان خرداد ماه امسال نشان می‌دهد، از میان حقوق‌بگیران صندوق بازنشستگی کشوری به تفکیک حالت‌های بازنشسته، از کارافتاده، شاغل متوفی و بازنشسته متوفی، بیشترین سهم مربوط به افراد بازنشسته بوده که حدود 81 درصد از کل حقوق‌بگیران را شامل می‌شود.

همچنین 18 درصد از حقوق‌بگیران صندوق بازنشستگی کشوری را افراد متوفی تشکیل می‌دهند، به طوری که تا پایان خرداد ماه امسال تعداد افراد شاغل متوفی و بازنشسته متوفی که از صندوق بازنشستگی کشور حقوق دریافت می‌کنند در مجموع به حدود 300 هزار نفر رسیده است.

شاغل متوفی، فرد شاغلی است که قبل از تحقق بازنشستگی قانونی، فوت می‌کند و دارای ورثه مشمول دریافت حقوق وظیفه است؛ همچنین بازنشسته متوفی، بازنشسته یا ازکارافتاده فوت شده‌ای است که دارای ورثه مشمول دریافت حقوق وظیفه باشد.

رشد بالای فوت بازنشستگان

نکته قابل توجه این است که در میان حقوق بگیران صندوق بازنشستگی کشوری، رشد تعداد بازنشستگان متوفی با افزایش 4.35 درصدی (از بهار سال گذشته تا بهار امسال) بیش از دیگر حالت‌ها (بازنشسته، از کارافتاده و شاغل متوفی) بوده است.

بخشی از حقوق بگیران صندوق بازنشستگی کشوری را از کار افتاده‌ها تشکیل می‌دهد. از کار افتاده در واقع فرد کسورپردازی است که قبل از تحقق بازنشستگی قانونی به تشخیص مراجع صالحیت دار به سبب انجام وظیفه یا غیر از آن توان انجام کار را از دست داده و حقوق وظیفه ازکارافتادگی دریافت می‌کند.

بر اساس گزارش صندوق بازنشستگی کشوری، 2 درصد از ازکارافتادگی‌ها ناشی از کار و 98 درصد آنها غیر از ناشی از کار بوده است.

همچنین در حالت شاغل متوفی نیز 10 درصد فوت شاغلین ناشی از کار و 90 درصد فوت‌ها غیر ناشی از کار بوده است.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

4  ×    =  12