بررسی سهم هر یک از ابزارهای پذیرش در خرداد ماه/ بیش از ۹۲ درصد تعداد تراکنش ها متعلق به کارتخوان فروشگاهی است

تازه ترین اطلاعات منتشر شده از شبکه شاپرک نشان می دهد که کارتخوان های فروشگاهی در خرداد ماه با افزایش سهم تعدادی از کل ابزارهای بازار همراه شده اما سهم تعدادی دو ابزار دیگر اندکی کاهش یافته است. آمارهای شاپرک نشان می دهد که همچنان بالاتر از 92 درصد از تعداد کل تراکنش های انجام شده متعلق به ابزار کارتخوان فروشگاهی است. سهم ابزارهای پذیرش اینترنتی و موبایلی هم به ترتیب بالاتر از 5 و 2 درصد است.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، بر اساس این آمار، ابزار پذیرش اینترنتی که در فروردین ماه 7،44 درصد از کل تعداد ابزارهای فعال سیستمی را در بر گرفته بود در اردیبهشت ماه به 7،71 درصد افزایش یافت اما در خرداد ماه 0،13 درصد از سهم آن کاسته شد و به 7،58 درصد رسید.

روند تغییرات ابزار پذیرش موبایلی اما از همان ابتدای سال تا کنون کاهشی بوده است. این نوع از ابزارهای فعال سیستمی در فروردین ماه 1،15 درصد از تعداد کل ابزارها را شامل شده بود که در اردیبهشت ماه به 1،13 درصد و در خرداد ماه به 1،11 درصد تقلیل یافت.

در مقابل کارتخوان فروشگاهی که در اردیبهشت ماه نسبت به فروردین با از دست دادن 24 صدم درصد از سهم خود از 91،41 درصد به 91،17 درصد مواجه شده بود، در خرداد ماه 0،14 درصد بر سهم خود افزود و آن را به 91،31 درصد ارتقا داد.

کاهش اندک سهم کارتخوان فروشگاهی از تعداد تراکنش های خرداد ماه

آمارهای شاپرک نشان می دهد که همچنان بالاتر از 92 درصد از تعداد کل تراکنش های انجام شده متعلق به ابزار کارتخوان فروشگاهی است. سهم ابزارهای پذیرش اینترنتی و موبایلی هم به ترتیب بالاتر از 5 و 2 درصد است.

اما در خرداد ماه سهم کارتخوان های فروشگاهی از تعداد کل تراکنش های شاپرکی با 9 صدم درصد افت نسبت به اردیبهشت از 92،35 درصد به 92،26 درصد رسید. این سهم در فروردین ماه 92،24 درصد بود.

ابزار پذیرش اینترنتی که پس از کارتخوان فروشگاهی دومین بیشترین سه را از تعداد تراکنش ها در اختیار دارد، در خرداد ماه با افزایش 9 صدم درصدی از 5،19 درصد به 5،28 درصد رسید. سهم این ابزار از تعداد تراکنش های فروردین ماه 5،10 درصد بود.

اما سهم ابزار پذیرش موبایلی از تعداد کل تراکنش های فروردین 2،66 درصد بود که در اردیبهشت ماه به 2،46 درصد تقلیل یافت اما طی خرداد ماه بدون تغییر در همین سطح باقی ماند.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

3  ×  3  =