عملکرد شرکت های PSP در خدمات پرداخت قبض و خرید شارژ چگونه بود

سبقت آسان پرداخت پرشین از کل شرکت ها در فروردین

اطلاعات شبکه شاپرک نشان می دهد که در نخستین ماه از سال جاری آسان پرداخت پرشین با تحولات بسیار بااهمیتی در خصوص ارائه خدمت پرداخت قبض و خرید شارژ همراه شد و موفق شد تا با افزایش 7،91 درصد به سهم خود از تعداد تراکنش های شاپرک، کل سهم ماهانه خود را از این نوع خدمت به 18،10 درصد افزایش داده و در رتبه اول بیشترین سهم تعدادی از خدمات پرداخت قبض و خرید شارژ قرار گیرد.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، در فروردین ماه 1402 پرداخت قبض و خرید شارژ تلفن همراه 6،16 درصد از کل تعداد تراکنش های شاپرک را تشکیل داد که شرکت آسان پرداخت پرشین بیشترین سهم تعدادی را در بین کل شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت در ارائه این نوع خدمت، در اختیار داشت.

اطلاعات شبکه شاپرک نشان می دهد که در نخستین ماه از سال جاری آسان پرداخت پرشین با تحولات بسیار بااهمیتی در خصوص ارائه خدمت پرداخت قبض و خرید شارژ همراه شد و موفق شد تا با افزایش 7،91 درصد به سهم خود از تعداد تراکنش های شاپرک، کل سهم ماهانه خود را از این نوع خدمت به 18،10 درصد افزایش داده و در رتبه اول بیشترین سهم تعدادی از خدمات پرداخت قبض و خرید شارژ قرار گیرد. در حالی که سهم این شرکت از تعداد تراکنش های این نوع خدمت در اسفند ماه 10،19 درصد بود.

به پرداخت ملت با 16،42 درصد عنوان دومین شرکت با بیشترین سهم را کسب کرد. پرداخت نیز با رشد بیش از 7 درصدی دومین شرکتی بود که پس از آسان پرداخت پرشین توانست تا بیشترین رشد مثبت را در کسب سهم تعدادی از تراکنش های پرداخت قبض و خرید شارژ نسبت به اسفند ماه، تجربه کند.

به پرداخت ملت در آخرین ماه از سال 1401 فقط 9،41 درصد از تعداد کل تراکنش های این نوع از خدمات، سهم داشت.

طی اسفند 1401 فن اوا کارت با سهم 39،27 درصدی موفق به کسب رتبه برتر در این حوزه شده بود اما طی فروردین بالغ بر 25،6 درصد از سهم خود را از دست داد و با دستیابی به سهم 13،59 درصد از تعداد تراکنش های این نوع خدمت، در مقام سوم نشست. این بیشترین رشد منفی در بین کل شرکتهاست.

شرکت های الکترونیک کارت دماوند و فراپردازان آروند امید به ترتیب با 0،07 و 0،22 درصد کمترین سهم از تعداد تراکنش های این خدمات را در اختیار دارند.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

  +  78  =  86