کاهش نیم میلیون ریالی میانگین هر تراکنش در هر یک از ابزارها در فروردین ماه

بررسی گزارش های شاپرک نشان می دهد که میانگین ارزش هر تراکنش ابزار پذیرش موبایلی و کارتخوان فروشگاهی در فروردین سال جاری نسبت به اسفند1401 به ترتیب 18 درصد و 20 درصد افت کرده اما متوسط ارزش تراکنش های ابزار پذیرش موبایلی با رشد 7 درصدی همراه شده است. در مجموع ابزارها، ارزش هر تراکنش در فروردین نسبت به اسفند 20 درصد معادل نیم میلیون ریال کاهش یافته است.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، در نخستین ماه از سال 1402 متوسط مبلغ هر تراکنش در کل ابزارها 2،2 میلیون ریال بود.

در مجموع در فروردین ماه 3،693 میلیون تراکنش به ارزش 821،1 هزار میلیارد تومان در شبکه شاپرکی انجام شد.

بیش از 92 درصد از تعداد تراکنش ها از طریق کارتخوان های فروشگاهی صورت گرفت و بالغ بر 5 درصد از تراکنش ها مربوط به ابزار پذیرش اینترنتی بود و سهم ابزار پذیرش موبایلی از کل تعداد تراکنش ها 2،7 درصد بود.

از لحاظ ارزش اما سهم کارتخوان فروشگاهی از کل مبلغ تراکنش های فروردین 84،4 درصد بود و ابزار پذیرش اینترنتی به سهم 15،4 درصدی رسید و ابزار پذیرش موبایلی فقط 0،2 درصد از مبلغ تراکنش های این ماه را به خود اختصاص داد.

در فروردین ماه به طور متوسط ارزش هر تراکنش ابزار پذیرش اینترنتی 6،7 میلیون ریال بود. ارزش هر تراکنشی که از طریق کارتخوان فروشگاهی انجام شد به طور میانگین 2 میلیون ریال و در ابزار پذیرش موبایلی 0،16 میلیون ریال بود.

طی اسفند ماه متوسط ارزش هر تراکنش در ابزار پذیرش اینترنتی 8،1 میلیون ریال، در ابزار پذیرش موبایلی 0،15 میلیون ریال و کارتخوان فروشگاهی 2،5 میلیون ریال بود.

مقایسه این آمار با عملکرد فروردین ماه نشان می دهد که میانگین ارزش هر تراکنش ابزار پذیرش موبایلی و کارتخوان فروشگاهی در فروردین نسبت به اسفند به ترتیب 18 درصد و 20 درصد افت کرده اما متوسط ارزش تراکنش های ابزار پذیرش موبایلی با رشد 7 درصدی همراه شده است.

در مجموع ابزارها، ارزش هر تراکنش در فروردین نسبت به اسفند 20 درصد معادل نیم میلیون ریال کاهش یافته است.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

  ⁄  2  =  1