سهم ۳۰ درصدی سپ از مبلغ تراکنش های اینترنتی فروردین ماه

بر اساس گزارش شاپرک، سهم شرکت سپ از مبلغ تراکنش های اینترنتی در فروردین ماه با رشد 4،7 درصدی نسبت به اسفند 1401 به 30.6 درصد رسید. این بیشترین رشد مثبت در میان شرکت ها در بازه مورد بررسی است.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، آمارهایی که اخیرا شاپرک منتشر کرده نشان می دهد که از 821،1 میلیارد تومان تراکنشی که در فروردین ماه 1402 از طریق شبکه پرداخت انجام گرفته 15،4 درصد از آن معادل 126،8 هزار میلیارد تومان به وسیله ابزار پذیرش اینترنتی بوده است.

بیش از 30،6 درصد از این مبلغ توسط شرکت سپ انجام شده است. سهم این شرکت از مبلغ تراکنش های اینترنتی اسفند ماه 25،9 درصد بود که در فروردین با رشد 4،7 درصدی به 30،6 درصد رسید. این بیشترین رشد مثبت در میان شرکت ها است.

دومین شرکت با بیشترین سهم از مبلغ تراکنش های ابزار پذیرش اینترنتی به پرداخت ملت با سهم 25،7 درصدی است که سهم این شرکت نسبت به اسفند با کاهش 0،76 درصدی مواجه شد.

رتبه سوم بیشترین سهم از مبلغ تراکنش های اینترنتی فروردین با 10،92 درصد به پرداخت الکترونیک سداد رسید. شرکتی که نسبت به اسفند 2،65 درصد از سهم خود را از دست داد.

این بیشترین رشد منفی در بین شرکت ها است. سهم این شرکت از مبلغ تراکنش های اینترنتی اسفند ماه 13،57 درصد بود.

در فاصله نزدیکی از سداد، پرداخت الکترونیک سپهر با سهم 10،24 درصدی قرار دارد. این شرکت نیز نسبت به اسفند با افت بیش از یک درصدی سهم مواجه شد.

کمترین سهم از مبلغ تراکنش های این ابزار به شرکتهای فن آوا کارت و پرداخت نوین آرین به ترتیب با سهم های 0،52 درصد و 0،75 درصد تعلق دارد.

شرکت های الکترونیک کارت دماوند و فراپردازان آروند امید همچنان از این تراکنش ها هیچگونه سهمی ندارند.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

81  −  79  =