کدام شرکت ها کمترین و بیشترین کارتخوان های کم تراکنش یا فاقد تراکنش را دارند؟

بر اساس تازه ترین آمار شبکه شاپرک، شرکت پرداخت الکترونیک سداد دارای کمترین تعداد کارتخوان های کم تراکنش و فاقد تراکنش است و در مقابل شرکت فراپردازان آروند امید بالاترین آمار را دارد.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، در فروردین ماه سال جاری حدود 49 درصد از مجموع کل تعداد کارتخوان های فعال سیستمی شرکت فراپردازان آروند امید کم تراکنش یا فاقد تراکنش بودند.

این حجم حتی نسبت به اسفند ماه هم زیاد شده و با رشد 29 صدم درصدی از 48،49 درصد به 48،78 درصد افزایش یافته است.

در حالی که در شرکت پرداخت الکترونیک سداد 7،94 درصد از کل کارتخوان های فعال سیستمی کم تراکنش یا فاقد تراکنش هستند.

اگر چه سهم کارتخوان های فعال سیستمی کم تراکنش یا فاقد تراکنش این شرکت در فروردین نسبت به اسفند 1401 با رشد 85 صدم درصدی همراه شده اما همچنان از پایینترین رقم این شاخص برخوردار است.

دانلود گزارش اقتصادی شاپرک شماره 94 فروردین 1402

سپ با 8،13 درصد رتبه دوم کمترین رقم شاخص را به خود اختصاص داده است. سهم کارتخوان های کم تراکنش یا فاقد تراکنش سپ از کل تعداد کارتخوان های فعال سیستمی آن در فروردین ماه نسبت به اسفند با کاهش 0،17 درصدی نیز همراه شده است.

گفتنی است هر چه این شاخص کمتر باشد نشاندهنده آن است که شرکت عملکرد بهتری را نسبت به سایر شرکتها از خود به نمایش گذاشته است.

 

به کارتخوانی کم تراکنش گفته می شود که در یک بازه زمانی دو ماهه متوالی، کمتر از 60 تراکنش مالی در هر ماه داشته باشد و مجموع مبالغ تراکنش های آن در دو ماه پیاپی کمتر از 2 میلیون تومان در هر ماه باشد

 

عملکرد نامطلوب الکترونیک کارت دماوند

بررسی مقایسه ای این شاخص در فروردین نسبت به اسفند ماه نشان می دهد که شرکت الکترونیک کارت دماوند با رشد قابل توجهی در این شاخص مواجه شده که نشان از عملکرد نامطلوب آن دارد.

در اسفند ماه 24،57 درصد از کل تعداد کارتخوان های فعال سیستمی این شرکت کم تراکنش یا فاقد تراکنش بود اما در فروردین ماه 7،61 درصد دیگر بر این حجم افزوده شده و سهم کارتخوان های کم تراکنش یا فاقد تراکنش شرکت الکترونیک کارت دماوند به 32،19 درصد رسید که پس از شرکتهای فراپردازان آروند امید و فن اوا کارت سومین شرکت دارنده بالاترین رقم شاخص است.

میانگین سهم مجموع تعداد کارتخوان های کم تراکنش و فاقد تراکنش مالی از کل کارتخان های فعال سیستمی هر شرکت در اسفند ماه 15،09 درصد بود که در فروردین با 1،21 درصد افزایش به 16،30 درصد رسید.

کارتخوان کم تراکنش چیست

در واقع به کارتخوانی کم تراکنش گفته می شود که در یک بازه زمانی دو ماهه متوالی، کمتر از 60 تراکنش مالی در هر ماه داشته باشد و مجموع مبالغ تراکنش های آن در دو ماه پیاپی کمتر از 2 میلیون تومان در هر ماه باشد.

این شاخص به دلیل کنترل شرکت ها در نصب کارتخوان جدید و همچنین در برگرفتن فعالیت فصلی برخی از پذیرندگان بر اساس ماهیت آن ها ارزیابی می شود.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

9  ×    =  90