عملکرد تجارت الکترونیک پارسیان در سال ۱۴۰۱ بررسی شد/افزایش سهم بازار مبلغ تراکنش های تاپ

آمار منتشر شده از طریق شبکه شاپرک نشان می دهد که در سال 1401 مجموع کل تراکنش های شاپرکی شرکت تجارت الکترونیک پارسیان بالغ بر 1000 همت بود. در هر ماه از سال گذشته به طور میانگین 547 میلیون عدد تراکنش از طریق این شرکت انجام شد که ارزش آن برابر با 88 همت بود. سرانه روزانه کل تراکنش های این شرکت 18میلیون عدد به ارزش 3 همت شد.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، آمار منتشر شده از طریق شبکه شاپرک نشان می دهد که در سال 1401 مجموع کل تراکنش های شاپرکی شرکت تجارت الکترونیک پارسیان بالغ بر 1،056 همت بود.

در هر ماه از سال گذشته به طور میانگین 547 میلیون عدد تراکنش از طریق این شرکت انجام شد که ارزش آن برابر با 88 همت بود. سرانه روزانه کل تراکنش های این شرکت 18،2 میلیون عدد به ارزش 2،9 همت شد.

در سالی که گذشت از مجموع 1،056 همت تراکنشی هایی که به وسیله شرکت تجارت الکترونیک پارسیان انجام گرفت، حدود 90 درصد معادل 947،2 همت به تراکنش های کارتخوان فروشگاهی، حدود 10 درصد معادل 106 همت به تراکنش های ابزار پذیرش اینترنتی و حدود 2 صدم درصد معادل 2،7 همت به تراکنش های ابزار پذیرش موبایلی اختصاص داشت.

 

سرانه ماهانه هر ابزار

طی سال 1401 میانگین ماهانه تراکنش های کارتخوان فروشگاهی شرکت تجارت الکترونیک پارسیان 1،7 میلیون عدد تراکنش به ارزش 78،9 همت، میانگین تراکنش های ابزار پذیرش اینترنتی این شرکت 66 هزار عدد تراکنش به ارزش 8،8 همت و متوسط تراکنش های ابزار پذیرش موبایلی آن 38 هزار عدد تراکنش به ارزش 200 میلیارد تومان بود.

 

سرانه روزانه هر ابزار

در هر روز از سال 1401 بالغ بر 58 هزار عدد تراکنش کارتخوان فروشگاهی به ارزش 2،6 همت، بیش از 2 هزار تراکنش ابزار پذیرش اینترنتی به ارزش 300 میلیارد تومان و 1،286 عدد تراکنش ابزار پذیرش موبایلی به ارزش 10 میلیارد تومان از طریق شرکت تجارت الکترونیک پارسیان انجام گرفت.

 

سرانه روزانه هر ابزار به تعداد هر تراکنش

طی سال گذشته متوسط ارزش تراکنش های هر ابزار این شرکت در بخش کارتخوان فروشگاهی 51،9 میلیون تومان، ابزار پذیرش اینترنتی 254،8 میلیون تومان و در حوزه ابزار پذیرش موبایلی 12،4 میلیون تومان بود.

به بیان دیگر به طور متوسط مبلغ هر یک از تراکنش های شرکت تجارت الکترونیک پارسیان در سال 1401 به 160،779 تومان رسید.

نوسانات سهم بازار از مبلغ تراکنش های هر یک از ابزارها

آمارهای ماهانه شاپرک بیانگر آن است که این شرکت در زمینه ابزار پذیرش موبایلی بیشترین سهم بازار مبلغی را نسبت به سایر ابزارها در اختیار دارد.

میانگین سهم ماهانه شرکت تجارت الکترونیک پارسیان در سال گذشته از مبلغ تراکنش ها در بخش کارتخوان فروشگاهی 12 درصد، در زمینه ابزار پذیرش موبایلی 8،1 درصد و در حوزه ابزار پذیرش موبایلی 16،3 درصد از کل بازار این ابزارها بود.

سهم ماهانه بازار این شرکت از مبلغ تراکنش های سال 1401 در ابزارهای گوناگون فراز و فرود چندانی نداشت. سهم بازار این شرکت در خصوص کارتخوان فروشگاهی از 13 درصد در ابتدای سال 1401 به 11،3 درصد در اسفند ماه افول کرد.

در بخش ابزار پذیرش اینترنتی نیز از 8،8 درصد در فروردین ماه به 7،7 درصد در اسفند ماه کاهش داشت. اما به رغم تنزل حدود 2 درصدی در سهم بازار کارتخوان فروشگاهی و کاهش یک درصدی در سهم بازار ابزار پذیرش اینترنتی، این شرکت توانست سهم بازار خود را در زمینه ابزار پذیرش موبایلی بیش از 2 درصد افزایش داده و آن را از 15،8 درصد به بالاتر از 18 درصد ارتقا دهد.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

6  ×  1  =