ثبت رکورد ۲۰۴ همتی سپ در مبلغ تراکنش های شاپرکی

بررسی عملکرد سالانه سپ نشان می دهد

بررسی عملکرد سالانه شرکت سپ حاکی از آن است که مجموع کل ارزش تراکنش های انجام شده توسط این شرکت در سال گذشته بیش از 1500 هزار میلیارد تومان رسیده است. بیشترین مبلغ تراکنش ماهانه این شرکت 204 همت بود که در اسفند ماه1401 به ثبت رسید.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، اطلاعات منتشر شده توسط شاپرک نشان می دهد که مجموع کل ارزش تراکنش های انجام شده توسط شرکت سپ در سال 1401 بالغ بر 1,578 همت است.

با توجه به اینکه تعداد تراکنش های سه ماهه پایانی سال در گزارش های شاپرک منعکس نشده، بر مبنای آمار موجود جمع کل تعداد تراکنش های 9 ماهه ابتدایی سال 1401 سپ به بیش از 6،361 میلیون عدد رسید.

 

سرانه ماهانه تعداد و ارزش کل تراکنش ها

بر این اساس سرانه ماهانه تراکنش های سپ 706.8 میلیون عدد به ارزش 131.5 همت است. همچنین سرانه روزانه تراکنش های انجام شده توسط این شرکت در سال گذشته 23.6 میلیون عدد به ارزش 4.3 همت بوده است.

این شرکت در ماه های فروردین، اردیبهشت، تیر، مرداد، شهریور، مهر و آبان از لحاظ ارزش تراکنش ها عملکرد خوبی را از خود به نمایش نگذاشت و پایینتر از سرانه ماهانه رکورد زد اما در سایر ماه ها موفق شد تا به ارقامی بالاتر از میانگین ماهانه دست یابد. بیشترین مبلغ تراکنش ماهانه این شرکت 204.4 همت بود که در اسفند ماه ثبت شد.

از لحاظ تعدادی اما فقط در ماه های فروردین، تیر، مرداد ضعیفتر از میانگین ماهانه عمل کرد. بیشترین تعداد تراکنش های ماهانه این شرکت در 9 ماهه سال 1401 حدود 780 همت بود که در خرداد ماه به وقوع پیوست.

سرانه ماهانه و روزانه تعداد و مبلغ تراکنش ها روی هر ابزار

جمع کل تراکنش های 9 ماهه سپ بر روی ابزار کارتخوان فروشگاهی 15.8 میلیون عدد به ارزش بیش از 1،230 همت ، روی ابزار پذیرش اینترنتی بیش از 579 هزار عدد به ارزش 343،3 همت و بر روی ابزار پذیرش موبایلی بالغ بر 347 هزار عدد به ارزش 4،4 همت بوده است.

یعنی در هر ماه بیش از 1.7 میلیون تراکنش به ارزش 102.6 همت از طریق کارتخوان فروشگاهی، بالغ بر 66.3 هزار تراکنش به ارزش 28.6 همت از طریق ابزار پذیرش اینترنتی و بیش از 38.5 هزار تراکنش به ارزش 0،4 همت به وسیله شرکت سپ انجام شده است.

به بیان دیگر شرکت سپ در هر روز از سال 1401 در مجموع بیش از 23.6 میلیون تراکنش به ارزش 4.3 همت انجام داده که از این ارقام 58.8 هزار عدد تراکنش به ارزش 3.4 همت از طریق کارتخوان های فروشگاهی، 2.2 هزار تراکنش به ارزش 0.9 همت از طریق ابزارهای پذیرش اینترنتی و 1.2 هزار تراکنش به ارزش 0.01 همت از طریق ابزارهای پذیرش موبایلی این شرکت انجام شده است.

 

سرانه روزانه مبلغ تراکنش های هر ابزار به تعداد تراکنش

سرانه روزانه مبلغ تراکنش های سپ به ازاء هر تراکنش روی کارتخوان های فروشگاهی 52.9 میلیون تومان، روی ابزار پذیرش اینترنتی 389.8 میلیون تومان و بر روی ابزارهای پذیرش موبایلی 9.8 میلیون تومان بوده است.

بر مبنای آمارهای ماهانه شبکه شاپرک، شرکت سپ که در دو ماه ابتدایی سال 1401 به رتبه نخست بیشترین سهم مبلغی از تراکنش های ابزارهای پذیرش اینترنتی و موبایلی دست یافته بود در ادامه بخشی از سهم خود را از این بازار از دست داد و جایگاه اول را به شرکت به پرداخت ملت تقدیم کرد.

مهمترین تحولات سهم شرکت از مبلغ تراکنش های ابزار پذیرش اینترنتی

شرکت سپ در فروردین ماه 32،49 درصد و در اردیبهشت ماه 31،12 درصد از کل مبلغ تراکنش های ابزار پذیرش اینترنتی را در اختیار داشت اما از خرداد ماه به بعد سهم این شرکت از مبالغ تراکنش های این ابزار کاهش یافت.

میانگین سهم کل سال سپ از مبلغ تراکنش های ابزار پذیرش اینترنتی 26،4 درصد بود که در ماه فروردین با 32،49 درصد رکورد بیشترین سهم ماهانه را زد و در مهر ماه با 21،32 درصد به کمترین سهم ماهانه خود رسید.

این شرکت فقط در ماه های فروردین، اردیبهشت و تیر ماه به سهمی بالاتر از متوسط سالانه اش رسید و در سایر ماه ها آمار ضعیفتری داشت.

 

سهم از مبلغ تراکنش های ابزار پذیرش موبایلی

در بخش ابزار پذیرش موبایلی سهم سپ از مبلغ تراکنش های این ابزار در فروردین ماه 40،48 درصد بود که در اردیبهشت به عدد قابل توجه 43،62 درصد رسید و حدنصاب ماهانه تازه ای را برای خود ثبت کرد.

اما پس از آن سهم شرکت از مبالغ تراکنش های ابزار پذیرش موبایلی افت قابل توجهی را متحمل شد و در مهر ماه به حداقل خود یعنی 20،85 درصد رسید.

این روند کاهشی موجب شد تا به رغم سهم بالای سپ از ارزش تراکنش های ابزار پذیرش موبایلی در دو ماهه سال 1401، در کل سال به میانگین 26،14 درصدی برسد که فقط در ماه های فروردین، اردیبهشت و خرداد بالاتر از میانگین رکورد زد.

 

سهم از مبلغ تراکنش های کارتخوان فروشگاهی

از لحاظ سهم از مبلغ تراکنش های کارتخوان فروشگاهی به طور میانگین در کل سال 1401 به سهم 15،49 درصدی رسید و در کل ماه ها بعد از شرکت به پرداخت ملت در رتبه های بعدی قرار داشت.

در این بخش، شرکت سپ در ماه های مرداد، شهریور، مهر، بهمن و اسفند توانست از میانگین ماهانه اش عبور کند اما در 7 ماه دیگر سال پایینتر از متوسط ماهانه سهم داشت.

 

وضعیت سپ در بخش مبلغ تراکنش های پرداخت قبض و خرید شارژ

از نظر سهم از مبلغ تراکنش های پرداخت قبض و خرید شارژ میانگین سهم کل سال 1401 سپ 12،14 درصد بود. در فروردین ماه به سهم 15،49 درصدی رسید که بالاترین حدنصاب ماهانه این شرکت در سال گذشته محسوب می شود. کمترین سهم نیز با 8،85 درصد در اسفند ماه رقم خورد.

سپ در اردیبهشت ماه با برخورداری از سهم 15،47 درصدی به رتبه نخست بیشترین سهم از مبلغ تراکنش های پرداخت قبض و خرید شارژ رسید اما این تنها ماهی بود که در سال گذشته به مقام نخست می رسید.

رتبه نخست ماهانه بیشترین سهم از مبلغ تراکنش های پرداخت قبض و خرید شارژ در فروردین و خرداد به شرکت آسان پرداخت پرشین تعلق داشت.

در تیر، مرداد، شهریور و مهر این عنوان به شرکت به پرداخت ملت رسید اما از آبان ماه فن آوا کارت از راه رسید و با روند افزایشی سهم خود از مبلغ این سرویس، جایگاه نخست را به دست اورد و تا پایان سال از این عنوان خود دفاع کرد.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

70  ⁄    =  7