نقدی بر آشفتگی نهاد ناظر بیمه

وقتی برای یک اتفاق نه چندان با اهمیت دچار سراسیمگی می‌شویم باید منتظر چندگانگی در سازمان باشیم و طبیعتا تحقق اهدف در یک چنین سازمانی دور از دسترس است.

البته آن بخش از صحبت‌های آقای مشعلچی که گفته بود « اولین صنعتی که باید وزیر صمت را استیضاح کند، صنعت بیمه است» از نظر حقوقي درست نیست چون اساسا طبق قانون، استیضاح حق نمایندگان مجلس است. اما فارغ از بُعد حقوقی مسئله، از منظر مطالبه‌گری، منظور قائم مقام بیمه مرکزی درست بوده و این، اصل مسئله است.

یکی از چالش‌های صنعت بیمه نسبت به ذی‌نفعان بزرگ اکوسیستم اقتصاد مثل صنعت خودروسازی کم توجهی به مقوله مطالبه‌گری است و هنگامي كه صنعتی مطالبه‌گر نباشد جایش را نرخ شکنی و نادیده گرفتن توافقات صنفی خواهد گرفت.

علت این همه سراسیمگی چه بود

طبیعتا سخنگوی بیمه مرکزی به واسطه بیان نادرست- از منظر حقوقی- باید طی اطلاعیه‌ای توضیحات لازم را ادا می‌کرد اما معنی این حجم سراسیمگی در مدیریت ارشد بیمه مرکزی باورپذر نیست. گفت‌وگو با خبرگزاری فارس و ارائه توضیحاتی که محلی از اعراب نداشت و سپس صدور دستور عزلی که هیچ انطباقی با اتفاق رخ داده نداشت.

طبیعی است خانواده صنعت بیمه از راس هرم بیمه مرکزی صبوری و حمایت دارد. دیگر اینکه شان و منظلت صنعت بیمه در بادی امر باید از برجستگان این صنعت رعایت شود تا سپس از دیگران چنین انتظاری داشته باشیم.

سوال اینجاست که اگر سخنگو مطالبات و حقوق از دست رفته صنعت بیمه را بیان نکند چه چیز را بیان کند؟ قرار نیست که روبروی خبرنگاران بنشیند و به تعریف و تمجید از صنعت بیمه بپردازد. اگر قرار است بهبودی رخ دهد طبیعتا باید به بیان واقعیات جاری مبادرت کنیم و مشعلچی نیز چنین کرد. طبیعی است که تنها املای ننوشته غلط ندارد و اگر سخنگوی صنعت بیمه در حین انجام ماموریت دچار اشتباهی شد مسئولیت رفع اشتباه متناسب با وزن قصور بر عهده خود وی است.

تجربه اقتدار

صنعت بیمه تجربه اقتدار در مدیریت را دارد. آقای امین طی مدتی که مسئولیت ریاست کلی را بر عهده داشت قاطعانه از حق صنعت بیمه دفاع کرد مانع بروز اشتباهات شد و برای حقوق ذی‌نفعان بیمه‌ای ایستادگی کرد و به همین خاطر هم دستاوردهای ارزشمندی به یادگار گذاشت.

طبیعی است وقتی برای یک اتفاق نه چندان با اهمیت دچار سراسیمگی می‌شویم باید منتظر چندگانگی در سازمان باشیم و طبیعتا تحقق اهدف در یک چنین سازمانی دور از دسترس است.

می‌توانستیم گل به خودی نداشته باشیم

صنعت خودرو فقط یک مثال است. این صنعت قربانی سیاست‌های نادرست عده‌ای شده است که همان‌ها به اسم ارتقای صنعت خودرو بازی خود را پیش می‌برند و دیشب در بازی با صنعت بیمه توانستند با ایجاد فشار از طرق مختلف، این صنعت را وادار کنند که یک گل به خودی بزند. البته اشتباه همیشه تنبیه دارد اما می‌شد اشتباه مشعلچی تبدیل به گل به خودی نشود. تنها یک راه داشت. بازیگران صنعت بیمه باید در یک نگاه تیمی حامی هم باشند و اشتباه را با اشتباه جبران نکنند. اما اینکه دقیقا چه کاری درست است بدون وجود مقوله‌ای به اسم تقویت مقدماتی مثل اعتماد به نفس، باور به اهداف و ایستادگی دربرابر زیاده‌خواهی‌های پیرامونی راه دیگری نیست. اگر این مقدمات فراهم باشد این امکان هست که تصمیمات درست‌تری بگیریم و همچنین در اجرای تصمیمات‌مان عجله نکنیم.

یک نقد سازنده دیگر

چند روز پیش وزیر اقتصاد نسبت به وضعیت صنعت بیمه انتقاد داشت. سپس رئیس کل نیز طی صحبت‌هایی به تمجید از صنعت بیمه پرداخت. خاندوزی خلاصه صحبت‌هایش را در سایت وزارت اقتصاد منتشر کرد و بهزادپور در سایت بیمه مرکزی.

در دو خبری که منتشر شده بود چیزی كه مورد غفلت قرار گرفته بود واقع‌بینی بود. وزیر اقتصاد از یک سوی بام و رئیس کل از سوی دیگر بام افتاده بودند. نکته جالب آن بود که هر دو نه در یک محفل عمومی بلکه در جمع مدیران ارشد صنعت بیمه که با همه مشکلات و محاسنات صنعت بیمه آشنایی کامل دارند و نشست دیروز قائم‌مقام بیمه مرکزی در حقیقت پرداختن به بخشی از واقعیات مغفول مانده بود و البته چه سخت بهایش را داد.

اگر چه مسئله سخنگو بودن یا نبودن نیست. مسئله عدم صبوری، دامن زدن به چندگانگی تیمی و عدم حمایت اعضای تیم از یک دیگر برای جبران درست اشتباهات و تبدیل آن به فرصت بود.

پیشنهاد آن است که در چنين اتفاقاتی صبور باشیم و حمایت از یکدیگر را فراموش نکنیم. این حمایت به معنی نفی اشتباهات نیست بلکه گام برداشتن در جهت جبران و سپس ایجاد فرصت برای گل زدن به حریف( تحقق اهداف ) است.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

7  ×  1  =