بدبینی نسبت به فضای کسب و کار در ۱۴۰۲

گزارش دیده بانی ریسک های کسب و کار ایران ۱۴۰۲ منتشر شد

گزارش دیده بانی ریسک های کسب و کار ایران 1402 با هدف کمک به تحول و تغییر کسب و کارها مبتنی بر استراتژی هایی همراستا با تجارب جهانی و داخلی منتشر شد. برای تهیه این گزارش 998 پرسشنامه گردآوری شده است. نتایج این پیمایش حاکی از آن است که همچنان بدبینی نسبت به فضای کسب و کار در 1402 پابرجاست.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، ريسک های متنوعي براي كسب و كارها در كشورهاي مختلف وجود دارد. شناسايي به موقع ريسك ها ميتواند به شکل گیري فرصت هاي جديد، اقدامات پیش گیرانه، كشف و خلق فرصت جديد كمك كند. ريسك منبعي از فرصت ها براي ايده هاي كارآفرينانه است.

بسیاري از محصولات و خدمات جديد در جهان براي مواجهه با ريسك ها ابداع شده اند. در اين گزارش ريسك ها به دو گروه ريسك هاي كلان و صنعت و يا خرد تقسیم شده اند.

دیده بان کسب و کار و گاهنامه مدیر بنا بر مسئولیت اجتماعی خود، برای سومین سال پیاپی، اقدام به رصد و پایش فضای کسب و کار از منظر فعالان اقتصادی، صاحبنظران و کارآفرینان نموده اند.

بدین منظور، پرسشنامه الکترونیک بعنوان ابزار گردآوری داده های موردنیاز، انتخاب و با بهره مندی از تجربه سال قبل، مورد بازبینی و بهبود قرار گرفت؛ سپس در اسفندماه ۱۴۰۱، برای اعضای جامعه هدف ارسال گردید.

برای تهیه این گزارش 998 پرسشنامه گردآوری شده است. نتایج این پیمایش حاکی از آن است که همچنان بدبینی نسبت به فضای کسب و کار در 1402 پابرجاست.

ريسك هاي كلان كسب و كار

90درصد از شركت كنندگان در نظرسنجي معتقدند در سال 1402، قدرت خريد مردم كاهش خواهد يافت.

74درصد از شركت كنندگان معتقدند در سال 1402، بیکاري افزايش خواهد يافت.

65درصد از شركت كنندگان معتقدند در سال 1402، ركود تولید تشديد خواهد شد.

51درصد از شركت كنندگان در نظرسنجي معتقدند در سال 1402، شاهد كاهش صادرات خواهیم بود.

56درصد معتقدند در سال 1402، ركود اقتصادي حاكم بر كشور، تشديد خواهد شد.

45درصد از شركت كنندگان در نظرسنجي معتقدند در سال 1402، تحريم هاي بین المللي علیه ايران مشابه سال قبل خواهد بود.

59درصد معتقدند در سال 1402، رشد اقتصادي كشور منفي خواهد بود. و 85درصد معتقدند تورم افزايش خواهد يافت.

33درصد قیمت دلار را بین 61 تا 80 هزار تومان پیش بینی کرده اند.

همچنین 60درصد از شركت كنندگان در نظرسنجي معتقدند در سال 1402، تامین مالي كسب و كارها از نظام بانکي سخت تر خواهد بود.

42درصد معتقدند دسترسي به فناوري هاي جديد مشابه سال قبل خواهد بود.

39درصد معتقدند احیاء احتمالي برجام، تاثیر زيادي بر رونق كسب و كارها خواهد داشت.

ريسك هاي صنعت

93درصد از شركت كنندگان در نظرسنجي معتقدند قیمت مواد اولیه و محصولات و خدمات نهايي، افزايش خواهد يافت.

92درصد معتقدند هزينه كسب و كارها به دلیل افزايش سطح عمومي قیمت ها افزايش خواهد يافت. 53درصد گفته اند دسترسي به نقدينگي كاهش خواهد يافت.

60درصد از شركت كنندگان در نظرسنجي معتقدند در سال 1402، فیلترينگ و محدوديت دسترسي به فضاي مجازي، افزايش خواهد داشت.

دانلود فایل گزارش دیده بانی ریسک های کسب و کار ایران 1402

دیده‌بان کسب و کار با هدف تحول کسب و کارها راه اندازی شده است. هدف این سازمان کمک به تحول و تغییر کسب و کارها مبتنی بر استراتژی هایی است که با تجارب جهانی و داخلی همراستایی دارند.

بر این اساس اطلاع رسانی دستاوردهای اجرایی و علمی و تولید محتوا در قالب گزارش در حوزه‌ های استراتژی و راهبرد کسب و کار برای شرکت ها و استارتاپ ها یکی از اهداف اصلی دیده بان است.

بنیان گذار سایت دیده بان کسب و کار، دکتر علی داوری عضو هیات علمی گروه کسب و کار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران می باشند که در حوزه های استراتژی و منابع انسانی فعالیت دارند.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

2  ×    =  18