سرانه تعداد تراکنش های ابزارهای پذیرش افزایش یافت

در بهمن ماه سال 1401 در مجموع بیش از 3 میلیارد و 741 میلیون تراکنش از طریق سه نوع ابزار پذیرش اینترنتی، موبایلی و کارتخوان فروشگاهی در کشور انجام شد که حدود 92 درصد این تراکنش ها به وسیله کارتخوان های فروشگاهی صورت پذیرفت.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، با توجه به آخرین آمار موجود از جمعیت بالای 18 سال در کشور که بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال 1395 از شبکه ملی آمار به دست آمده، در بهمن ماه سال 1401 به طور کلی به ازاء هر فرد بالای 18 سال در کشور 60،5 عدد تراکنش پرداخت الکترونیکی انجام شده که این عدد حدود 2 درصد بیشتر از دی ماه است.

به بیان دیگر جمعیت 61 میلیون و 821 هزار نفری بالای 18 سال کشور، در بهمن ماه از طریق ابزارهای پذیرش بیش از یک تراکنش بیشتر از دی ماه انجام داده اند.

بر مبنای این اطلاعات، عمده ترین سرانه تعداد تراکنش ها متعلق به کارتخوان فروشگاهی است. هر فرد بالای 18 سال در بهمن ماه به طور میانگین 55،5 عدد تراکنش از طریق کارتخوان های فروشگاهی انجام داده که این تعداد نسبت به دی ماه بیش از یک عدد افزایش را نشان می دهد.

این در حالی است که سرانه ابزارهای پذیرش اینترنتی و موبایلی در بهمن ماه تقریبا بدون تغییر نسبت به دی ماه به ترتیب 3 و کمتر از 2 عدد تراکنش برای هر فرد بالای 18 سال بوده است.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

90  −    =  87