سهم پست بانک از تعداد کارت های اعتباری افزایش یافت

بر اساس گزارش های بانک مرکزی در بهمن ماه 1401 دومین بانکی که از بیشترین سهم کارت اعتباری برخوردار شد، شرکت دولتی پست بانک ایران بود که با فاصله قابل اعتنایی نسبت به بانک ملی از کل کارت های اعتباری سهم 5،11 درصدی داشت. سهم این بانک نسبت به دی ماه 1،76 درصد رشد کرد.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، بانک ملی ایران در بهمن ماه 1401 موفق شد تا با اختلاف زیادی با سایر بانکها، در رتبه نخست بیشترین سهم از تعداد کل کارت های اعتباری قرار گیرد.

در یازدهمین ماه از سال 1401، حدود 84 درصد از کل کارت های اعتباری متعلق به بانک ملی بود. سهم بانک ملی ایران از تعداد کل کارتهای اعتباری بهمن ماه نسبت به دی ماه با افت 0،31 درصدی همراه شد.

در بهمن ماه دومین بانکی که از بیشترین سهم کارت اعتباری برخوردار شد، شرکت دولتی پست بانک ایران بود که با فاصله قابل اعتنایی نسبت به بانک ملی از کل کارت های اعتباری سهم 5،11 درصدی داشت. سهم این بانک نسبت به دی ماه 1،76 درصد رشد کرد.

بانک تجارت با افت 1،09 درصدی نسبتبه دی ماه با سهم 3،27 درصدی در بهمن در جایگاه سوم نشست. در رتبه چهارم بانک صادرات ایران قرار گرفت که دارای سهم 2،18 درصدی از تعداد کل کارت های اعتباری بود. تغییرات سهم این بانک از تعداد کل کارتهای اعتباری با رشد 0،17 درصدی نسبت به دی ماه همراه بود.

سهم بانک سپه از تعداد کل کارتهای اعتباری بهمن ماه 0،83 درصد بود و در رتبه پنجم قرار گرفت. سهم هر یک از بانکهای سامان، آینده و توسعه تعاون از تعداد کل این کارتها حدود 0،7 درصد بود. بانک سینا هم از سهم 0،69 درصدی برخوردار شد.

بانکهای ملت، پارسیان، گردشگری، دی، اقتصاد نوین، صنعت و معدن، خاورمیانه، ایران زمین، شهر، موسسه اعتباری نور و بانک پاسارگاد از تعداد کل کارتهای اعتباری بهمن ماه ناچیز بود. سایر بانکها هم از تعداد این کارتها هیچگونه سهمی نداشتند.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

  ×  3  =  30