فراز و فرود پاس و به پرداخت ملت در بهمن ماه

سهم مبلغی تراکنش های ابزار پذیرش اینترنتی شرکت های پرداخت در دوماهه اخیر را ببینید

از بین 12 شرکت PSP فعال در کشور 10 شرکت از مبلغ تراکنش های ابزار پذیرش اینترنتی سهم دارند و دو شرکت هیچگونه سهمی از این تراکنش ها ندارند.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، از بین این 10 شرکت 4 شرکت در بهمن ماه با کاهش سهم مبلغی از تراکنش های ابزار پذیرش اینترنتی مواجه شدند که شدیدترین افت مربوط به به پرداخت ملت بود.

سهم این شرکت از مبلغ تراکنش های ابزار پذیرش اینترنتی در دی ماه 30،16 درصد بود که در بهمن ماه با بیش از 5 درصد کاهش به 25،11 درصد افول کرد.

شرکتهای پرداخت الکترونیک پاسارگاد و کارت اعتباری ایران کیش نیز به ترتیب با از دست دادن 1،30 درصد و 1،21 درصد از سهم مبلغی خود از این تراکنش ها در رتبه های دوم و سوم بیشترین تغییرات منفی قرار گرفتند.

چهارمین شرکتی که با کاهش سهم مبلغی خود از تراکنش های ابزار پذیرش اینترنتی مواجه شد پرداخت الکترونیک سداد بود که یک صدم درصد از سهم خود را نسبت به دی ماه از دست داد.

اما در آن سوی ماجرا، از بین 6 شرکتی که با رشد سهم مبلغی از این تراکنش ها همراه شدند پرداخت الکترونیک سپهر موفق شد با افزایش 6،40 درصدی سهم خود را از مبلغ تراکنش های ابزار پذیرش اینترنتی از 8،11 درصد در دی ماه به 14،51 درصد در بهمن ماه ارتقا دهد.

شرکتهای آسان پرداخت پرشین، سپ، تجارت الکترونیک پارسیان، فن آوا کارت و پرداخت نوین آرین نیز در لیست شرکتهایی قرار گرفتند که با رشد سهم مبلغی از تراکنش های اینترنتی همراه شدند.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

8  ×  1  =