نگاهی به عملکرد تجارت الکترونیک پارسیان در بهمن ماه ۱۴۰۱

شرکت تجارت الکترونیک پارسیان توانست در بهمن ماه بر سهم خود از مبلغ تراکنش های موبایلی بیافزاید و به 16،64 درصد افزایش دهد.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، از بین شرکتهای ارائه دهنده خدمات پرداخت از لحاظ سهم مبلغی از تراکنش های ابزار پذیرش موبایلی، تجارت الکترونیک پارسیان توانست تغییرات مثبت را تجربه کند.

این شرکت توانست در بهمن ماه 48 صدم درصد بر سهم خود از مبلغ تراکنش های موبایلی بیافزاید و آن را از 16،16 درصد به 16،64 درصد افزایش دهد.

در واقع روند فعالیت شرکت در این حوزه طی سه ماه اخیر صعودی بود. سهم مبلغی تراکنش های موبایلی تجارت الکترونیک پارسیان در آذر ماه 15،25 درصد بود و حالا به 16،64 درصد رسیده است.

خطای پذیرندگی

بر اساس این گزارش در بهمن ماه 1401، کمترین نسبت خطای پذیرندگی به تعداد کل تراکنش ها نیز با 0،015 درصد به شرکت تجارت الکترونیک پارسیان تعلق داشت.

هر چه این شاخص کمتر باشد نشان می دهد که شرکت عملکرد بهتری به نسبت سایر شرکت ها از خود نشان داده است.

آمارها نشان می دهد که شرکتهای پرداخت الکترونیک سداد با 0،036 درصد و فراپردازان آروند امید با 0،38 درصد رتبه های دوم و سوم کمترین نسبت خطای پذیرندگی به تعداد کل تراکنش ها را تجربه کردند.

سپ نیز با نسبت 0،055 درصد در جایگاه چهارم قرار گرفت.

اما پس از الکترونیک کارت دماوند که بیشترین نسبت خطای پذیرندگی به تعداد کل تراکنش ها را در بین کل شرکتهای پرداخت متحمل شد، به پرداخت ملت با نسبت 0،216 درصد، فن آوا کارت با 0،123 درصد و پرداخت نوین آرین با 0،105 درصد بیشترین خطا را تحمل کرده و عملرد ضعیفتری را نسبت به سایر شرکت ها از خود به نمایش گذاشتند.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

  ×  1  =  3