صدرنشینی بانک ملت در کسب بیشترین سهم مبلغی تراکنش های پذیرش شده

بانک ملت از لحاظ مبلغ تراکنش های پذیرش شده در دی ماه رتبه نخست را به دست آورد. سهم مبلغ تراکنش های پذیرش شده بانک ملت از کل تراکنش های شاپرک 18,16 درصد بود.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک ،بانک ملی ایران با سهم 13,29 درصد و صادرات ایران با سهم 11,35 درصد به ترتیب در رتبه های دوم و سوم بیشترین سهم مبلغ تراکنش های پذیرش شده از کل تراکنش های شاپرکی جای گرفتند.

سهم مبلغ تراکنش های پذیرش شده بانکهای سپه 8,49 درصد، تجارت 6,85 درصد، کشاورزی 5,83 درصد، سامان 4,46 درصد، رفاه کارگران 4،24 درصد، پاسارگاد 3،42 درصد و مهر ایران 2,90 درصد از کل تراکنش های شاپرک بود . این بانکها را از این لحاظ در رتبه های چهارم تا دهم قرار داد.

بانکهای مشترک ایران-ونزوئلا و موسسه اعتباری توسعه از تراکنش های پذیرش شده شاپرک در دی ماه هیچگونه سهمی نداشتند. بانکهای توسعه صادرات، صنعت و معدن، سرمایه، موسسه اعتباری نور، کارآفرین، موسسه اعتباری ملل و دی نیز از کمترین سهم مبلغ تراکنش های پذیرش شده برخوردار بودند. سهم تراکنش های پذیرش شده این بانکها از مبلغ کل تراکنش هاش شاپرک در دی ماه کمتر از نیم درصد بود.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

  ⁄  2  =  4